Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Výsledky EU ve snižování emisí před konferencí v Paříži překonaly očekávání: EU dosáhla poklesu o 23 %

Brusel 20. října 2015

Společná tisková zpráva Evropské komise a Evropské agentury pro životní prostředí ke zprávě EEA „Trendy a prognózy emisí skleníkových plynů v Evropě za rok 2015“

1  2

Ze zprávy o trendech a prognózách emisí skleníkových plynů v Evropě za rok 2015, kterou dnes zveřejnila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), vyplývá, že Evropské unii se daří plnit svůj cíl ohledně snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020, a to o více než stanovených 20 %.

Podle této zprávy se emise skleníkových plynů v Evropě mezi lety 1990–2014 snížily o 23 % a dosáhly historicky nejnižších zaznamenaných hodnot. Nejnovější prognózy členských států naznačují, že do roku 2020 dosáhne EU díky platným opatřením 24% snížení emisí skleníkových plynů; jakmile uplatní nová opatření, která již členské státy připravují, sníží se emise o další procento. EU již pracuje na dosažení cíle v oblasti klimatu a energetiky stanoveného do roku 2030, tj. na snížení emisí alespoň o 40 %: tak hodlá přispět k nové globální dohodě v oblasti změny klimatu, která by v prosinci 2015 měla být uzavřena v Paříži.

Miguel Arias Cañete, evropský komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku, vysvětluje: „Tyto výsledky hovoří samy za sebe: Evropě se mezi lety 1990 až 2014, kdy naše ekonomika vzrostla o 46 %, podařilo snížit emise o 23 %. Prokázali jsme tak, že ochrana klimatu a hospodářský růst jdou ruku v ruce. To je v předvečer pařížské konference o klimatu silný signál, že Evropa plní své závazky a že naše politiky v oblasti klimatu a energetiky skutečně fungují. A nové návrhy politik, které jsme předložili v tomto roce, jsou již prvním krokem k provedení závazků z Paříže.“

Profesor Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EEA, dodal: „Snaha Evropy o snížení emisí skleníkových plynů a investice do energetické účinnosti a obnovitelné energie přinášejí konkrétní výsledky. Z naší zprávy vyplývá, že EU je na dobré cestě ke splnění svých cílů v oblasti klimatu, které se zavázala splnit do roku 2020. Zpráva ale také upozorňuje na skutečnost, že způsoby výroby a využití elektřiny v Evropě se musí podstatně změnit, pokud do roku 2030 a 2050 chceme dosáhnout svých dlouhodobých cílů.“

Na cestě k dosažení cílů v oblasti emisí skleníkových plynů do roku 2020

Zpráva EEA uvádí, že podle přibližných odhadů za rok 2014 se emise skleníkových plynů v porovnání s rokem 2013 snížily o 4 %, ačkoliv částečně za to vděčíme nebývale teplému roku, díky kterému se snížila poptávka po energii. To znamená, že v roce 2014 byly domácí emise skleníkových plynů v EU o 23 % nižší než v roce 1990.

Z posledních prognóz členských států[1] vyplývá, že za současných opatření sníží EU do roku 2020 emise o 24 %, a pokud provede dodatečná opatření, která již členské státy plánují, dosáhne 25% snížení. EU je tedy také na dobré cestě k dosažení cílů Kjótského protokolu v druhém závazkovém období 2013–2020.

Pokrok při dosahování cílů v oblasti emisí skleníkových plynů do roku 2030

Snižování emisí skleníkových plynů je plánováno i po roce 2020, avšak mírnějším tempem. Podle prognóz členských států by do roku 2030 mohlo dojít k 27% až 30% snížení oproti číslům z roku 1990. Nižšího snížení se dosáhne aplikací současných opatření v této oblasti, 30% snížení lze dosáhnout uplatněním dodatečných opatření, která již členské státy chystají. Je tedy třeba zavést nové politiky, abychom do roku 2030 dokázali snížit emise o 40 %. Jak uvedl předseda Juncker ve svém projevu o stavu Unie v roce 2015 (Stav Unie v roce 2015: Je čas na čestné jednání, jednotu a solidaritu), Evropská komise již v tomto ohledu podnikla první legislativní kroky, když předložila návrh na revizi systému EU pro obchodování s emisemi (ETS).

Výsledky EU v dosahování cílových emisí skleníkových plynů do roku 2020 a 2030

Dosažený pokrok

Emise skleníkových plynů

Hladiny emisí v porovnání s rokem 1990

Cíle pro rok 2020

20 %

Hladiny v roce 2013

19,8 %

Hladiny v roce 2014 (přibližný odhad)

23 %

Prognózy členských států do roku 2020

24 % až 25 %

Počet členských států s úspěšnými výsledky

24

Prognózy členských států do roku 2030

27 % až 30 %


Odkaz na zprávy EEA:

Zpráva EEA „Trendy a prognózy emisí skleníkových plynů v Evropě za rok 2015“ (04/2015): http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2015

Technická zpráva EEA „Trendy a prognózy EU ETS za rok 2015“ (14/2015): http://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-eu-ets-2015/

Technická zpráva EEA „Přibližná inventura emisí skleníkových plynů v EU: přibližné odhady emisí skleníkových plynů v roce 2014“ (15/2015): http://www.eea.europa.eu/publications/approximated-eu-ghg-inventory-2014/

Informace o Evropské agentuře pro životní prostředí a její zprávě

Tato výroční zpráva EEA přináší aktualizované hodnocení pokroku EU a evropských zemí při plnění závazků v oblasti energetiky a zmírňování změny klimatu.

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) je jednou z agentur Evropské unie. Jejím cílem je podporovat udržitelný rozvoj a pomáhat při dosahování významného a měřitelného zlepšení stavu životního prostředí v Evropě poskytováním včasných, cílených, relevantních a spolehlivých informací subjektům činným při tvorbě politik a veřejnosti. Práci agentury podporuje 39 evropských států sdružených do Evropské informační a pozorovací sítě pro životní prostředí (Eionet).

Kontaktní osoby pro dotazy sdělovacích prostředků:

Anna-Kaisa Itkonen

mluvčí Evropské komise pro opatření v oblasti klimatu a energetiku

Tel: +32 02 29 56186, mobilní telefon: +32 0460 764 328

Email: anna-kaisa.itkonen@ec.europa.eu

Gülçin Karadeniz

Evropská agentura pro životní prostředí

Tel: +45 33 36 71 72, mobilní telefon: +45 23 68 36 53

Email: gulcin.karadeniz@eea.europa.eu

[1] Prognózy z období před zveřejněním odhadů z roku 2014.

IP/15/5868

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar

Photos