Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Euroopan komissio esittää eurooppalaisten viljelijöiden tueksi 500 miljoonan euron kattavaa toimenpidepakettia

Bryssel 7. syyskuutata 2015

Komissio ilmoittaa tänään kattavasta 500 miljoonan euron tukipaketista, tuottajien kokemat vaikeudet tiedostaen.

Tänään maatalousministerien neuvoston ylimääräisessä istunnossa puhunut komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen sanoi, että ”Tämän paketin ansiosta viljelijöiden hyväksi voidaan käyttää välittömästi 500 miljoonaa euroa EU:n varoja. Tämä on määrätietoinen ja päättäväinen vastaus. Se osoittaa, että komissio ottaa vastuunsa viljelijöitä kohtaan vakavasti ja on valmis tukemaan sitä asianmukaisella rahoituksella. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon budjettivaroihin kohdistuvat muut kilpailevat tarpeet.”

Toimenpidepaketin painopistealueita on kolme: 1) viljelijöiden kassavirtaongelmien hoitaminen, 2) markkinoiden vakauttaminen ja 3) toimitusketjun toimivuuden ratkaisu.

Komissio ehdottaa, että suurin osa kokonaispaketista myönnetään kaikille jäsenvaltioille maitoalan tukemiseen osoitettuina määrärahoina. Komissio aikoo varmistaa, että tuki jaetaan oikeudenmukaisesti, kohdennetusti ja vaikuttavalla tavalla ottaen erityisesti huomioon ne jäsenvaltiot ja viljelijät, joihin markkinatilanteen muutokset ovat vaikuttaneet voimakkaimmin. Komissio pyrkii jättämään jäsenvaltioille mahdollisimman paljon liikkumavaraa, jotta ne pystyisivät ottamaan huomioon omat erityistilanteensa.

Tämänpäiväinen ilmoitus olisi nähtävä suhteessa huomattavaan tukeen, jota maatalousalalle on Venäjän asettaman tuontikiellon vuoksi jo myönnetty, sekä EU:n viljelijöille ja maaseutuyhteisöille vuosittain myöntämään tukeen, jonka määrä on yli 50 miljardia euroa.

Sitoutuneisuus markkinasuuntautuneeseen lähestymistapaan on nyt ja jatkossakin komission toiminnan perustana.

Kattava toimenpideluettelo: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5601_fi.htm

Koko puhe ja markkina-analyysi: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5600_fi.htm

IP/15/5599

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar