Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Pachetul Comisiei din această vară în domeniul energiei deschide calea transformării sistemului energetic european

Bruxelles, 15 iulie 2015

Ca parte a strategiei privind uniunea energetică, Comisia a prezentat azi propuneri vizând furnizarea de noi beneficii pentru consumatorii de energie, lansarea unei reorganizări a pieței europene de energie electrică, actualizarea sistemului de etichetare referitoare la eficiența energetică și revizuirea schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii.

Pachetul este un pas important spre punerea în aplicare a strategiei privind uniunea energetică, cu o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor, el fiind lansat ca una dintre prioritățile politice ale Comisiei Juncker în februarie 2015. Propunerile de astăzi pun în evidență principiul „eficiența energetică înainte de toate” și plasează gospodăriile și consumatorii comerciali în centrul pieței europene a energiei.

Maroš Šefčovič, vicepreședinte al Comisiei Europene responsabil cu uniunea energetică, a declarat: „În cadrul strategiei privind uniunea energetică, ne-am luat angajamentul de a consolida poziția consumatorilor europeni, de a crea o piață energetică unică și funcțională, de a pune eficiența energetică pe primul loc și de a deveni numărul unu în domeniul surselor regenerabile de energie. Acum, la cinci luni de la adoptarea strategiei privind uniunea energetică, pachetul din această vară demonstrează hotărârea noastră de a decarboniza economia noastră și de a oferi consumatorilor un rol central în tranziția energetică a Europei. Acest pachet marchează nu numai noi beneficii pentru consumatori, ci un noi beneficii pentru întregul sistem energetic al Europei”.

Miguel Arias Cañete, comisarul UE pentru politici climatice și energie, a declarat: „Faptele sunt mai elocvente decât cuvintele. Astăzi facem un pas decisiv spre consacrarea în legislație a obiectivului UE de reducere a emisiilor cu cel puțin 40 % până în 2030. Mesajul meu către partenerii noștri la nivel mondial înainte de Conferința de la Paris privind schimbările climatice: UE își respectă angajamentele internaționale. Și mesajul meu către investitori, operatori economici și industrie: investiți în energia nepoluantă; aceasta se va menține și va continua să se dezvolte. Prin aceste propuneri, Europa este din nou deschizătoare de drumuri și conduce tranziția globală către o societate cu emisii reduse de carbon.”

 

O schemă europeană de comercializare a certificatelor de emisii adecvată pentru viitor

Schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) constituie instrumentul principal al Europei pentru abordarea schimbărilor climatice și plasarea UE pe calea spre o economie cu emisii reduse de carbon. Propunerea de astăzi trimite un semnal puternic comunității internaționale în perspectiva reuniunii la nivel înalt de la Paris privind schimbările climatice. Propunerea vine într-un moment critic, când alți actori importanți, cum ar fi G7 și China, și-au arătat, de asemenea, angajamentul ferm. Comisia a revizuit schema de comercializare a certificatelor de emisii pentru a se asigura că ea rămâne cea mai eficientă și cea mai rentabilă modalitate de reducere a emisiilor în deceniul următor. Aceasta este prima etapă legislativă spre punerea în aplicare a angajamentului UE de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % pe plan intern până în 2030. Măsurile ambițioase privind clima creează oportunități de afaceri și deschid noi piețe pentru inovare și utilizarea de tehnologii cu emisii reduse de carbon. Propunerea de abordare mai bine direcționată vizează atât protejarea competitivității internaționale a sectoarelor industriale care sunt supuse celui mai ridicat risc de relocalizare a producției lor în afara UE, către jurisdicții cu mai puține constrângeri în ceea ce privește gazele cu efect de seră, cât și încurajarea orientării investițiilor energetice către alternative mai curate și inovatoare. În plus, Comisia propune ca veniturile provenite din comercializarea certificatelor de emisii să fie utilizate de statele membre pentru finanțarea unor acțiuni menite să ajute țările terțe să se adapteze la efectele schimbărilor climatice.

Revizuirea etichetei de eficiență energetică pentru mai multă claritate

„Eficiența energetică înainte de toate” este un principiu central al strategiei privind uniunea energetică, întrucât este o modalitate eficientă de a reduce emisiile, de a genera economii pentru consumatori și de a reduce dependența UE de importurile de combustibili fosili. Încă de la introducerea etichetării energetice în urmă cu douăzeci de ani, succesul acesteia a încurajat dezvoltarea unor produse din ce în ce mai eficiente din punct de vedere energetic. Prin urmare, etichetele actuale au devenit prea complexe. Comisia propune revenirea la scara inițială a etichetei energetice de la A la G, mai simplă și bine înțeleasă de către consumatori.

Revizuirea propusă de Comisie a Directivei privind etichetarea energetică garantează coerența și continuitatea și se asigură că consumatorii sunt în măsură să facă alegeri mai bine informate, care îi vor ajuta să economisească energie și bani.

Consolidarea poziției consumatorilor de energie

Recunoscând faptul că cetățenii trebuie să se afle în centrul uniunii energetice, Comisia prezintă o comunicare privind furnizarea de noi beneficii pentru consumatorii de energie, pe baza unei strategii structurate pe trei piloni care constau în: 1. a-i ajuta pe consumatori să economisească bani și energie printr-o mai bună informare; 2. a oferi consumatorilor o gamă mai largă de opțiuni în ceea ce privește participarea la piețele energetice și 3. a menține cel mai ridicat nivel de protecție a consumatorilor.

Consumatorii trebuie să se afle pe o poziție la fel de bine consolidată și să devină la fel de bine informați ca vânzătorii și cumpărătorii de pe piețele angro, prin norme de facturare și de publicitate mai clare, prin instrumente de comparare a prețurilor demne de încredere și prin mobilizarea marii lor puteri de negociere cu ajutorul unor scheme colective (cum ar fi migrarea colectivă la un alt furnizor și cooperativele energetice).

În cele din urmă, consumatorii trebuie să aibă libertatea de a-și produce și de a-și consuma energia în condiții echitabile pentru a economisi bani, pentru a proteja mediul și pentru a asigura securitatea aprovizionării.

O nouă organizare a pieței energetice

Strategia privind uniunea energetică este concepută cu scopul de a contribui la îndeplinirea obiectivelor noastre privind clima și energia pentru 2030 și de a ne asigura că Uniunea Europeană devine liderul mondial în domeniul energiei din surse regenerabile. Atingerea acestor obiective va necesita o transformare fundamentală a sistemului de energie electrică al Europei, inclusiv reorganizarea pieței europene de energie electrică.

Comunicarea de astăzi lansează o consultare publică privind modul în care ar trebui să fie reorganizată piața energiei electrice pentru a răspunde așteptărilor consumatorilor, pentru a furniza beneficii reale de pe urma noii tehnologii, pentru a facilita investițiile, în special în ceea ce privește generarea de energie din surse regenerabile și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, și pentru a recunoaște interdependența statelor membre ale UE în ceea ce privește securitatea energetică.

Astfel, s-ar obține beneficii maxime de pe urma concurenței transfrontaliere, s-ar permite generarea descentralizată de energie electrică, inclusiv pentru consumul propriu, și s-ar sprijini apariția unor societăți de servicii energetice inovatoare.

Pentru informații suplimentare:

Fișă informativă privind reforma ETS: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5352_en.htm

Fișă informativă privind etichetarea energetică: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5350_en.htm

Fișă informativă privind o nouă organizare a pieței: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5351_en.htm

Site-ul uniunii energetice: http://ec.europa.eu/priorities/energy-union/index_en.htm

Site-ul DG Energie: https://ec.europa.eu/energy/en/news/new-electricity-market-consumers

 

Site-ul DG Clima: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/revision/documentation_en.htm

 

IP/15/5358

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar