Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov

Bruselj, 16 junij 2015

Evropska komisija je objavila poročilo o napredku pri doseganju ciljev glede zelene energije za leto 2020, ki kaže, da je EU na dobri poti, da doseže svoj cilj 20-odstotnega deleža zelene energije. Glede na predvideni 15,3-odstotni delež zelene energije v bruto porabi končne energije v letu 2014 EU in velika večina držav članic dobro napredujejo: pričakuje se, da bo 25 držav članic izpolnilo svoje nacionalne cilje za 2013/2014.

Ti rezultati so objavljeni v poročilu Evropske komisije za leto 2015 o napredku pri doseganju pravno zavezujočega cilja 20-odstotnega deleža zelene energije, cilja 10-odstotnega deleža uporabe zelene energije v prometu ter zavezujočih nacionalnih ciljev do leta 2020.

„Poročilo znova dokazuje, da je Evropa dobra na področju zelene energije, zelena energija pa je dobra za Evropo. V Evropi imamo trikrat več zelene energije na prebivalca kot kjer koli drugje na svetu. Več kot milijon ljudi je zaposlenih v sektorju zelene energije, katerega vrednost presega 130 milijard evrov letno. Vsako leto izvozimo zeleno energijo v vrednosti 35 milijard evrov,“je dejal komisar za podnebne ukrepe in energijo Miguel Arias Cañete.

Z napovedanim 5,7-odstotnim deležem zelene energije v prometu do leta 2014 je doseganje 10-odstotnega cilja pravi izziv, ki pa z dobrim napredkom v nekaterih državah članicah ostaja izvedljiv.

Pričakuje se, da bo 25 držav članic izpolnilo svoje nacionalne cilje glede zelene energije za 2013/2014. 26 držav članic je doseglo svoje cilje za 2011/2012. Ker pa bodo vmesni cilji v naslednjih letih še ambicioznejši, se bodo morale nekatere države članice najbrž bolj potruditi za uresničevanje ciljev, tudi morda s pomočjo mehanizmov sodelovanja z drugimi državami članicami.

 

Direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov prinaša rezultate

Iz poročila je razvidno, da direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov prinaša rezultate. Učinki uvajanja zelene energije:

  • okrog 326 Mt manj emisij CO2 v letu 2012 in 388 Mt manj v letu 2013,
  • manjše povpraševanje po fosilnih gorivih v EU za 116 Mtoe v letu 2013.

Glede zanesljive oskrbe z energijo v EU:

  • z zeleno energijo, ki je nadomestila zemeljski plin, se je za 30 % zmanjšala uporaba fosilnih goriv v letu 2013,
  • skoraj polovica držav članic je vsaj za 7 % zmanjšala svojo bruto notranjo porabo zemeljskega plina.

Poleg tega poročilo ugotavlja, da je zelena energija čedalje bolj splošno sprejeta in osrednji vir energije, pri čemer so cilji za leto 2020 glavna gonilna sila za globalne naložbe pod evropskim vodstvom v zeleno energijo in podporne energetske politike, daleč preko evropskih meja.

 

Ozadje

S petimi leti do 2020 je poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov vmesna ocena napredka pri doseganju ciljev glede energije iz obnovljivih virov za leto 2020. Vsaki dve leti spremlja napredek EU in držav članic pri doseganju pravno zavezujočih ciljev na tem področju, določenih v direktivi o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, ki je bila sprejeta kot del svežnja ukrepov EU na področju podnebnih sprememb in energije v letu 2009. Poročilo vključuje tudi oceno izvedljivosti cilja 10-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov v prometu ter trajnosti pri uporabi biogoriv in tekočih biogoriv.

Zakonodaja EU, ki spodbuja uporabo energije iz obnovljivih virov, je v veljavi od leta 2001, ko je bila sprejeta prva direktiva o spodbujanju in uporabi elektrike iz obnovljivih virov. Leta 2003 ji je sledila direktiva o uporabi biogoriv in drugih energij iz obnovljivih virov v prometu.

 

Več informacij:

Informativno gradivo – Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov

Poročilo o napredku na področju energije iz obnovljivih virov 2015

Politika EU o energiji iz obnovljivih virov energije in prejšnja poročila:

 

Priloga

Pregled napredka držav članic pri doseganju ciljev za leto 2020 glede energije iz obnovljivih virov (EOV) (%)Delež EOV v 2012

Delež EOV v 2011/2012

(povprečje)

 

Krivulja EOV

2011/2012

Delež EOV v 2013

Krivulja EOV v 2013/2014

Cilj EOV za 2020

Belgija

7,4

6,8

4,4

7,9

5,4

13,0

Bolgarija

16,0

15,1

10,7

19,0

11,4

16,0

Češka

11,4

10,5

7,5

12,4

8,2

13,0

Danska

25,6

24,5

19,6

27,2

20,9

30,0

Nemčija

12,1

11,7

8,2

12,4

9,5

18,0

Estonija

25,8

25,7

19,4

25,6

20,1

25,0

Irska

7,3

7,0

5,7

7,8

7,0

16,0

Grčija

13,4

12,1

9,1

15,0

10,2

18,0

Španija

14,3

13,8

11,0

15,4

12,1

20,0

Francija

13,6

12,4

12,8

14,2

14,1

23,0

Hrvaška

16,8

16,1

14,1

18,0

14,8

20,0

Italija

15,4

13,8

7,6

16,7

8,7

17,0

Ciper

6,8

6,4

4,9

8,1

5,9

13,0

Latvija

35,8

34,7

34,1

37,1

34,8

40,0

Litva

21,7

21,0

16,6

23,0

17,4

23,0

Luksemburg

3,1

3,0

3,6

3,6

3,9

11,0

Madžarska

9,5

9,3

6,0

9,8

6,9

13,0

Malta

2,7

2,0

2,0

3,8

3,0

10,0

Nizozemska

4,5

4,4

4,7

4,5

5,9

14,0

Avstrija

32,1

31,5

25,4

32,6

26,5

34,0

Poljska

10,9

10,6

8,8

11,3

9,5

15,0

Portugalska

25,0

24,8

22,6

25,7

23,7

31,0

Romunija

22,8

22,1

19,0

23,9

19,7

24,0

Slovenija

20,2

19,8

17,8

21,5

18,7

25,0

Slovaška

10,4

10,3

8,2

9,8

8,9

14,0

Finska

34,5

33,7

30,4

36,8

31,4

38,0

Švedska

51,1

50,0

41,6

52,1

42,6

49,0

Združeno kraljestvo

4,2

4,0

4,0

5,1

5,4

15,0

Evropska unija

14,3

13,6

ni podatkov

15,0

ni podatkov

20,0

Vir: Eurostat za leti 2012 in 2013.

IP/15/5180

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar

Documents


Annex RES SL.pdf