Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov

Brusel, 16 jún 2015

Európska komisia uverejnila správu o pokroku pri dosahovaní cieľov na rok 2020 v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, z ktorej vyplýva, že EÚ je na ceste k splneniu jej 20 % cieľa v tejto oblasti. EÚ a prevažná väčšina členských štátov dosahujú s predpokladaným podielom energie z obnoviteľných zdrojov 15,3 % v roku 2014 potrebný pokrok: Očakáva sa, že 25 členských štátov splní svoje ciele na obdobie rokov 2013/2014.

Tieto výsledky sú uverejnené v správe Európskej komisie z roku 2015 o pokroku pri dosahovaní právne záväzného cieľa EÚ, ktorým je do roku 2020 dosiahnuť 20 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov a 10 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov v doprave, ako aj záväzných vnútroštátnych cieľov.

„Zo správy opäť vyplýva, že Európa vyniká vo využívaní obnoviteľných zdrojov energie a energia z obnoviteľných zdrojov zase prospieva Európe. V porovnaní s ostatným svetom je v Európe trojnásobne vyšší objem výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. V sektore energie z obnoviteľných zdrojov, ktorý dosahuje hodnotu vyše 130 miliárd EUR ročne, je v Európskej únii zamestnaných viac než 1 milión ľudí. Každoročne vyvážame energiu z obnoviteľných zdrojov v hodnote 35 miliárd EUR,“ uviedol komisár pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete.

Vzhľadom na predpokladaný 5,7 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov v doprave v roku 2014 je splnenie 10 % cieľa náročné, ale nie nedosiahnuteľné, pričom niektoré členské štáty dosahujú potrebný pokrok.

Očakáva sa, že 25 členských štátov splní svoje ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na obdobie rokov 2013/2014. 26 členských štátov splnilo svoje ciele na obdobie rokov 2011/2012. Keďže predbežné ciele sa budú rok čo rok zvyšovať, je možné, že niektoré členské štáty budú musieť v záujme napredovania zintenzívniť svoje úsilie vrátane prípadného využitia mechanizmov spolupráce s ostatnými členskými štátmi.

 

Smernica o obnoviteľných zdrojoch energie funguje

Zo správy vyplýva, že smernica o obnoviteľných zdrojoch energie funguje: výsledkom využívania energie z obnoviteľných zdrojov je

  • zamedzenie približne 326 Mt hrubých emisií CO2 v roku 2012 a 388 Mt v roku 2013,
  • a zníženie dopytu EÚ po fosílnych palivách o 116 Mtoe v roku 2013.

Okrem toho, pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok energie v EÚ:

  • vďaka nahradeniu zemného plynu energiou z obnoviteľných zdrojov sa v roku 2013 zabránilo použitiu fosílnych palív, a to (až) v 30 % ich celkového využitia,
  • a takmer polovica členských štátov znížila hrubú domácu spotrebu zemného plynu najmenej o 7 %.

Okrem toho sa v správe uvádza, že energiu z obnoviteľných zdrojov čoraz viac ľudí akceptuje ako prirodzený zdroj energie a že ciele stanovené na rok 2020 sú kľúčovým prvkom globálnych investícií do obnoviteľných zdrojov energie a pomocných politík v oblasti energetiky ďaleko presahujúcich hranice Európy, za ktorými stojí Európska únia.

 

Súvislosti

Keďže do roku 2020 zostáva 5 rokov, správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov predstavuje posúdenie pokroku pri dosahovaní cieľov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020 v polovici trvania. Každé dva roky sa prostredníctvom nej monitoruje pokrok EÚ a členských štátov pri dosahovaní právne záväzných cieľov týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie stanovených v smernici o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorá bola prijatá ako súčasť balíka EÚ v oblasti klímy a energetiky v roku 2009. Súčasťou správy je aj posúdenie dosiahnuteľnosti 10 % cieľa v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov v doprave a udržateľnosti využívania biopalív a biokvapalín.

Právne predpisy EÚ na podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov platia od roku 2001, keď bola prijatá prvá smernica o podpore a využívaní elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, po ktorej nasledovala smernica z roku 2003 o používaní biopalív a iných obnoviteľných energií v doprave.

 

Ďalšie informácie

Prehľad – Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov

Správa o pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov z roku 2015

Politika EÚ v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a predchádzajúce správy:

 

 

 

 

Príloha

Prehľad pokroku členských štátov pri plnení cieľov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov na rok 2020 (%)Podiel obnoviteľných zdrojov energie v roku 2012

Podiel obnoviteľných zdrojov energie v období rokov 2011/2012

(priemer)

 

Predpokladaný trend v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

2011/2012

Podiel obnoviteľných zdrojov energie v roku 2013

Predpokladaný trend v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v období rokov 2013/2014

Cieľ v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na rok 2020

Belgicko

7,4

6,8

4,4

7,9

5,4

13,0

Bulharsko

16,0

15,1

10,7

19,0

11,4

16,0

Česká republika

11,4

10,5

7,5

12,4

8,2

13,0

Dánsko

25,6

24,5

19,6

27,2

20,9

30,0

Nemecko

12,1

11,7

8,2

12,4

9,5

18,0

Estónsko

25,8

25,7

19,4

25,6

20,1

25,0

Írsko

7,3

7,0

5,7

7,8

7,0

16,0

Grécko

13,4

12,1

9,1

15,0

10,2

18,0

Španielsko

14,3

13,8

11,0

15,4

12,1

20,0

Francúzsko

13,6

12,4

12,8

14,2

14,1

23,0

Chorvátsko

16,8

16,1

14,1

18,0

14,8

20,0

Taliansko

15,4

13,8

7,6

16,7

8,7

17,0

Cyprus

6,8

6,4

4,9

8,1

5,9

13,0

Lotyšsko

35,8

34,7

34,1

37,1

34,8

40,0

Litva

21,7

21,0

16,6

23,0

17,4

23,0

Luxembursko

3,1

3,0

3,6

3,6

3,9

11,0

Maďarsko

9,5

9,3

6,0

9,8

6,9

13,0

Malta

2,7

2,0

2,0

3,8

3,0

10,0

Holandsko

4,5

4,4

4,7

4,5

5,9

14,0

Rakúsko

32,1

31,5

25,4

32,6

26,5

34,0

Poľsko

10,9

10,6

8,8

11,3

9,5

15,0

Portugalsko

25,0

24,8

22,6

25,7

23,7

31,0

Rumunsko

22,8

22,1

19,0

23,9

19,7

24,0

Slovinsko

20,2

19,8

17,8

21,5

18,7

25,0

Slovensko

10,4

10,3

8,2

9,8

8,9

14,0

Fínsko

34,5

33,7

30,4

36,8

31,4

38,0

Švédsko

51,1

50,0

41,6

52,1

42,6

49,0

Spojené kráľovstvo

4,2

4,0

4,0

5,1

5,4

15,0

Európska únia

14,3

13,6

neuvádza sa

15,0

neuvádza sa

20,0


Zdroj: Eurostat za roky 2012, 2013

IP/15/5180

Kontaktné osoby pre médiá

Pre verejnosť:


Side Bar

Documents


Annex RES SK.pdf