Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Načrti Komisije za ribolovne možnosti za leto 2016: Trajnostni razvoj ribolova v Severnem morju in Atlantiku, visoka raven prekomernega ribolova v Sredozemlju

Bruselj, 02 junij 2015

Evropski ribolov se na severu in zahodu Evropske unije še naprej razvija trajnostno. Ulovi se lahko več rib, kar ribičem in ribiškim skupnostim prinaša boljše prihodke, medtem pa Sredozemsko morje še vedno pesti visoka raven prekomernega ribolova. Tako se glasijo glavni poudarki, ki jih je posredoval evropski komisar za pomorske zadeve in ribištvo Karmenu Vella na podlagi letošnjega poročila o stanju ribjih staležev in pripravi določitve ribolovnih kvot za prihodnja leta.

Komisar Karmenu Vella je še dejal: „Vidni uspehi v severnem ribolovu potrjujejo, da je trajnostno upravljanje ribolova mogoče.V sodelovanju z ribiči moramo sedaj utrditi pozitivne rezultate in doseči cilje nove skupne ribiške politike.Okrepiti moramo skupna prizadevanja v Sredozemlju inrazviti načrte Unije za upravljanje ter učinkovitejše regionalne načrte.Le če se bomo spoprijeli s stanjem v državah članicah, bomo pridobili potrebno verodostojnost za začetek pogovorov z našimi sredozemskimi partnerji.“

Deležniki lahko svoje mnenje o dokumentu izrazijo preko spletnega javnega posvetovanja. Evropska komisija bo svoje predloge ribolovnih možnosti za leto 2016 oblikovala jeseni.

V letnem poročilu o stanju staležev Komisija izpostavlja dve različni situaciji:

  • dobre novice prihajajo iz severovzhodnega Atlantika, Severnega morja in Baltskega morja, kjer je bilo leta 2014 trajnostnega več kot 50 % ribolova (32 od 62 staležev z oceno največjega trajnostnega donosa). Za primerjavo je bilo leta 2009 trajnostnega zgolj 14 % ribolova. Precej teh staležev je komercialno pomembnih;
  • zaskrbljujoča pa je slika sredozemskih staležev: 93 % ocenjenih staležev se ne lovi trajnostno. Pri tem ni bistvene razlike, ali staleže lovijo le ribiči iz EU ali pa si jih delijo z ribiči iz tretjih držav. Primerljivo je stanje v Črnem morju, kjer se prekomerno lovi 86 % ocenjenih staležev.

Komisija se ponovno zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času ves ribolov na ravni, ki ustreza največjemu trajnostnemu donosu. S tem osrednjim ciljem nove skupne ribiške politike naj bi dobro okoljsko stanje v evropskih vodah dosegli najpozneje do leta 2020.

Ozadje

Komisija v letnem posvetovalnem dokumentu predstavlja svoje poglede in načrte za določitev ribolovnih možnosti (tj. ravni celotnega dovoljenega ulova, kvot in ribolovnega napora) za leto 2016. Hkrati države članice, ribiško industrijo in nevladne organizacije v regionalnih svetovalnih svetih ter zainteresirane državljane in organizacije poziva, naj v okviru spletnega javnega posvetovanja izrazijo svoje mnenje.

Jeseni bo Komisija predložila predloge ribolovnih možnosti za leto 2016 v vodah Unije v Atlantiku, Severnem morju in Baltskem morju.

Na podlagi najnovejšega znanstvenega mnenja namerava Komisija predlagati ribolovne kvote v severovzhodnem Atlantiku, Severnem in Baltskem morju v skladu s ciljem največjega trajnostnega donosa. Komisija bo v predlogih upoštevala obveznost iztovarjanja za ribolov pridnenih vrst v Atlantiku in Severnem morju, ki se uvaja z letom 2016. Zato bodo vrednosti za te ribolovne možnosti prilagojene navzgor.

Končni cilj Komisije v skladu s cilji nove skupne ribiške politike je doseči trajnostni ribolov.

Predlogi Komisije so oblikovani na podlagi najboljših razpoložljivih bioloških mnenj Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES), Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (STECF) in drugih neodvisnih organov.

Več informacij

Vprašanja in odgovori o ribolovnih možnostih v EU za leto 2016 : MEMO/15/5083

Sporočilo najdete na: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_sl.htm

IP/15/5082

Kontakti za stike z mediji

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar