Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Planovi Komisije za ribolovne mogućnosti za 2016.: ribolov u Sjevernome moru i Atlantiku napreduje prema održivosti, prekomjeran izlov u Sredozemnome moru

Brisel, 02 lipanj 2015

Ribolov i dalje napreduje prema održivosti na sjeveru i zapadu Europske unije. Moguć je veći izlov ribe, što znači i veće prihode za naše ribare i njihove zajednice. Međutim u Sredozemnome moru i dalje je prisutan ozbiljan problem prekomjernog izlova. Tako poručuje europski povjerenik za pomorstvo i ribarstvo Karmenu Vella u ovogodišnjem izvješću o stanju ribljih stokova i pripremi za određivanje ribolovnih kvota za sljedeće godine.

„Vidljivim uspjehom u pogledu ribolova na sjeveru Europe dokazuje se da je održivo upravljanje ribolovom moguće. Zajedno s ribarima sada moramo utvrditi pozitivne rezultate i postići ciljeve nove zajedničke ribarstvene politike. Trebamo pojačati napore na području Sredozemnog mora. Moramo razviti planove upravljanja na razini Unije i učinkovitije regionalne planove. No tek kada riješimo situaciju u svojim državama članicama, steći ćemo potrebnu vjerodostojnost da započnemo raspravu s našim partnerima u Sredozemlju”, izjavio je povjerenik Vella.

Dokument je sada dostupan dionicima u okviru javnog savjetovanja na internetu. Komisija će predstaviti svoje prijedloge ribolovnih mogućnosti za 2016. tijekom jeseni.

U svojem godišnjem izvješću o stanju resursa Komisija naglašava dvije različite situacije:

  • Dobre vijesti dolaze iz područja sjeveroistočnog Atlantika, Sjevernog mora i Baltičkog mora, gdje je više od 50 % ribolova (32 od 62 stoka za koje je procijenjen najviši održivi prinos) u 2014. bilo na održivim razinama, u usporedbi sa samo 14 % u 2009. To uključuje mnoge komercijalno važne stokove.
  • Riblji stokovi u Sredozemnome moru zabrinjavaju: 93 % procijenjenih stokova ne izlovljava se na održiv način. Situacija je slična za stokove koje izlovljavaju samo ribari iz EU-a i za stokove koji se izlovljavaju zajednički s ribarima iz trećih zemalja. Slična je situacija u Crnome moru – 86 % procijenjenih stokova prekomjerno se izlovljava.

Komisija potvrđuje svoju obvezu da sav ribolov što je prije moguće dovede na razinu koja odgovara najvišem održivom prinosu. Tim temeljnim ciljem nove ribarstvene politike pridonijet će se postizanju dobrog stanja okoliša u našim morima najkasnije do 2020.

Kontekst

U godišnjem savjetodavnom dokumentu Europska komisija iznosi svoja stajališta i planove u pogledu određivanja godišnjih ribolovnih kvota (razine ukupnih dopuštenih ulova, kvote i ribolovni napor) za 2016. te poziva države članice, ribolovnu industriju i nevladine organizacije u regionalnim savjetodavnim odborima te zainteresirane građane i organizacije da iznesu svoja stajališta u okviru javnog savjetovanja na internetu.

Najesen će Komisija podnijeti prijedloge za ribolovne mogućnosti za 2016. u vodama Unije u Atlantiku, Sjevernome moru i Baltičkome moru.

Na temelju najnovijih znanstvenih preporuka Komisija namjerava podnijeti prijedloge za ribolovne kvote u sjeveroistočnom Atlantiku te Sjevernome i Baltičkome moru u skladu s ciljanim najvišim održivim prinosom. Komisijini prijedlozi uključivat će prilagodbe ribolovnih mogućnosti na više vrijednosti koje proizlaze iz uvođenja obveze iskrcavanja sveg ulova pridnenog ribolova u Atlantiku i Sjevernome moru od 2016.

Komisijin je krajnji cilj postići održiv ribolov u skladu s ciljevima nove zajedničke ribarstvene politike.

Komisija temelji svoje prijedloge na najboljim dostupnim biološkim preporukama koje pružaju Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES), Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) i druga neovisna tijela.

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori o ribolovnim mogućnostima u EU-u za 2016.: MEMO/15/5083

Komunikacija je dostupna na: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

IP/15/5082

Osobe za kontakt s medijima

Upiti građana:


Side Bar