Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Kommissionens plan for fiskerimulighederne for 2016: Fiskeri i Nordsøen og Atlanterhavet på vej mod bæredygtighed, men alvorligt overfiskeri i Middelhavet

Bruxelles, 02 juni 2015

Fiskeri i den nordlige og vestlige del af EU er nu endnu tættere på at være bæredygtigt. Der kan fanges flere fisk, hvilket øger indtægterne for EU's fiskere og deres samfund. I Middelhavet er der dog fortsat alvorlige problemer med overfiskeri. Det er de grundliggende budskaber, som EU's kommissær for maritime anliggender og fiskeri, Karmenu Vella, præsenterer i dette års rapport om fiskebestandenes tilstand og forberedelsen på, at næste års fiskekvoter fastsættes.

Kommissær Vella udtaler: "Det nordlige fiskeris synlige succes beviser, at fiskeriet kan forvaltes på bæredygtig vis. Sammen med fiskerne er vi nu nødt til at konsolidere de positive resultater og nå målene for den nye fælles fiskeripolitik. Vores indsats i Middelhavsområdet skal intensiveres. Vi er nødt til at udarbejde forvaltningsplaner på EU-plan og mere effektive planer på regionalt plan. Kun hvis vi gør noget ved situationen i vores medlemsstater, vil vi dog opnå den nødvendige troværdighed til at indlede drøftelser med vore partnere i Middelhavsområdet."

Interessenter kan nu se dokumentet og give deres mening til kende via en offentlig onlinehøring. Kommissionen vil fremsætte sine forslag til fiskerimulighederne for 2016 i løbet af efteråret.

I sin årlige rapport om ressourcetilstanden fremhæver Kommissionen to forskellige situationer:

  • Der er godt nyt i det nordøstlige Atlanterhavsområde, Nordsøen og Østersøen, hvor mere end 50 % af bestandene (32 ud af 62 bestande med MSY-vurdering) blev befisket på et bæredygtigt niveau i 2014, sammenlignet med kun 14 % i 2009. De omfatter mange af de kommercielt vigtige bestande.
  • Fiskebestandene i Middelhavet tegner et dystert billede: 93 % af de vurderede bestande befiskes ikke på bæredygtig vis. Situationen er stort set den samme for bestande, der udelukkende befiskes af EU-fiskere, som for bestande, der deles med fiskere fra tredjelande. Situationen er tilsvarende i Sortehavet, hvor 86 % af de vurderede bestande overfiskes.

Kommissionen bekræfter sit tilsagn om hurtigst muligt at bringe alt fiskeri ned på et niveau, der svarer til det maksimale bæredygtige udbytte (MSY). Dette centrale formål med den nye fælles fiskeripolitik vil bidrage til at opnå en god miljøtilstand i de europæiske have senest i 2020.

Baggrund

I sit årlige høringsdokument fremlægger Europa-Kommissionen sine holdninger og intentioner med hensyn til fastsættelsen af de årlige fiskekvoter – niveauet for de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er), kvoterne og fiskeriindsatsen – for 2016 og undersøger samtidig holdningen blandt medlemslandene, fiskeindustrien og ikke-statslige organisationer i regionale rådgivende råd samt interesserede borgere og organisationer via en offentlig onlinehøring.

Til efteråret vil Kommissionen så fremsætte sine forslag til fiskerimulighederne for 2016 i EU-farvandene i Atlanterhavet, Nordsøen og Østersøen.

Baseret på den seneste videnskabelige rådgivning agter Kommissionen at fremsætte forslag til fiskekvoter i det nordøstlige Atlanterhav, Nordsøen og Østersøen, der er i overensstemmelse med MSY-målet. Kommissionens forslag vil omfatte en opjustering af fiskerimulighederne som følge af indførelsen af forpligtelsen til at lande alle fangster inden for demersalt fiskeri i Atlanterhavet og Nordsøen fra 2016.

Kommissionens endelige mål er at opnå bæredygtigt fiskeri, der er i overensstemmelse med målene for den nye fælles fiskeripolitik.

Kommissionen baserer sine forslag på den bedste biologiske rådgivning, der foreligger fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) og andre uafhængige organer.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar om fiskerimuligheder i EU for 2016: MEMO/15/5083

Meddelelsen kan ses på: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

IP/15/5082

Pressehenvendelser

Borgerhenvendelser:


Side Bar