Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Kui ohutud on meie teed? Komisjoni 2014. aasta liiklusohutuse statistika osutab olukorra mõningasele paranemisele

Brüssel, 24 märts 2015

Kahel eelmisel aastal on Euroopa maanteedel hukkunud inimeste arv märkimisväärselt kahanenud, seepärast on esimesed aruanded 2014. aasta liiklussurmade kohta pettumust valmistavad. Täna avaldatud andmete kohaselt on liiklussurmade arv vähenenud võrreldes 2013. aastaga vaid ligikaudu 1%. Nii 2012. kui ka 2013. aastal oli vähenemine 8%. Kõigis 28 ELi liikmesriigis hukkus statistika kohaselt 2014. aastal 25 700 inimest. Kuigi see on 5700 võrra vähem kui 2010. aastal, jääb see seatud eesmärgist kaugele maha. Täielik ülevaade on esitatud teate lisas.

Euroopa Komisjoni transpordivolinik Violeta Bulc ütles: „See on kurb ja sellega on raske leppida, et iga päev hukkub Euroopa teedel ligikaudu 70 inimest, veelgi rohkem on neid, kes saavad tõsiselt vigastada. Täna avaldatud andmed peaksid toimima häirekellana. Numbrite ja statistika taga on leinavad abikaasad, vanemad, lapsed, õed-vennad, kolleegid ja sõbrad. Numbrid tuletavad meile meelde, et liiklusohutus vajab pidevat tähelepanu ja täiendavat jõupingutust." Volinik lisas: „Me peame oma tegevust järgnevatel aastatel tõhustama, kui soovime saavutada ELi eesmärgi ja vähendada 2020. aastaks liiklusõnnetuste arvu poole võrra. Tehkem koostööd, et rohkem inimesi jõuaks reisi lõppedes ohutult koju. See on üks minu prioriteetidest ja see peaks olema ka kõigi liikmesriikide valitsuste jaoks oluline valdkond!”

Riikide kaupa esitatud andmetest (vt tabelit teate lõpus) selgub, et liiklussurmade arv on liikmesriigiti ikka veel väga erinev. ELi keskmine surmaga lõppevate liiklusõnnetuste määr oli 2014. aastal 51 liikluses hukkunut miljoni elaniku kohta. Kõige väiksem, vähem kui 30 liiklussurma miljoni elaniku kohta, oli suremuskordaja endiselt Maltal, Madalmaades, Rootsis ja Ühendkuningriigis. Neljas riigis (Bulgaaria, Leedu, Läti ja Rumeenia) oli suremuskordaja aga ikka veel suurem kui 90 inimest miljoni elaniku kohta.

Siiski nähtub täna avaldatud teabest, et liiklussurmade koguarv on ELis alates 2010. aastast vähenenud 18,2%. Mõnes Euroopa riigis, näiteks Kreekas, Portugalis ja Hispaanias on liiklusohutuse olukord paranenud aastate jooksul keskmisest kiiremini. Ka Taani, Horvaatia, Malta, Küprose, Rumeenia, Itaalia, Sloveenia ja Tšehhi Vabariigi aruannete kohaselt on nendes riikides liiklusõnnetustes hukkunute arv vähenenud kiiremini, kui 2010.–2014. aastal ELis keskmiselt.

 

Taustteave

Liiklusohutuse eesmärgid ja meetmed

Selleks, et saavutada ELi strateegiline eesmärk – vähendada ajavahemikul 2010–2020 liiklusõnnetustes hukkunute arvu poole võrra – on vaja veel pingutada. Enamik meetmetest igapäevase liiklusohutuse tagamiseks võetakse kohalikul või riiklikul tasandil, need hõlmavad liikluseeskirjade jõustamist, koolituskampaaniaid ning taristu arendamist ja hooldamist. EL toetab seda protsessi õigusaktide ja soovitustega ühist huvi pakkuvates küsimustes näiteks seoses sõidukite tehnilise kontrolli miinimumnõuete ja tehniliste standardite ühtlustamisega.

Komisjoni järgmised sammud:

  • koostada ELi liiklusohutuse poliitika vahearuanne ja tegevuskava järgmiseks viieks aastaks. Aruanne avaldatakse eeldatavasti 2015. aasta mais;
  • analüüsida tõsiste liiklustraumadega seotud olukorda. Tõsiste liiklustraumade arvu vähendamise võimalusi hindav uuring käivitatakse 2015. aasta sügisel;
  • vaadata läbi elukutseliste sõidukijuhtide koolitus- ja kvalifikatsioonieeskirjad. Komisjoni ettepanek on kavas vastu võtta 2016. aasta lõpus;
  • vaadata läbi taristu ohutusjuhtimise ELi raamistik. Komisjoni ettepanek on kavas vastu võtta 2016. aasta lõpus.

 

Lisateave

Commission's road safety work and EU road safety statistics: http://ec.europa.eu/roadsafety

 

Annex

Preliminary country by country statistics on road deaths for 2014[1]

 

Fatalities per million inhabitants (road fatality rate)

Evolution of total number of fatalities

2010

2013

2014

2010 - 2014

2013 - 2014

Belgium

77

65

64

-15%

-1%

Bulgaria

105

83

90

-16%

9%

Czech Republic[2]

77

62

61

-20%

-3%

Denmark

46

34

33

-28%

-4%

Germany

45

41

42

-8%

1%

Estonia

59

61

59

-1%

-4%

Ireland

47

41

43

-7%

4%

Greece

112

79

72

-37%

-9%

Spain

53

36

36

-32%

0%

France

64

51

53

-15%

4%

Croatia

99

86

73

-28%

-16%

Italy

70

57

52

-23%

-6%

Cyprus

73

51

52

-25%

2%

Latvia

103

88

106

-3%

18%

Lithuania

95

86

90

-11%

4%

Luxembourg

64

84

65

13%

-20%

Hungary

74

60

63

-15%

6%

Malta

36

43

26

-27%

-39%

Netherlands[3]

32

28

-

-11%

-

Austria

66

54

51

-22%

-5%

Poland

102

87

84

-17%

-3%

Portugal

80

61

59

-34%

-3%

Romania

117

93

91

-24%

-2%

Slovenia

67

61

52

-22%

-14%

Slovakia

65

46

54

-18%

16%

Finland

51

48

41

-18%

-14%

Sweden

28

27

29

3%

6%

United Kingdom2

30

28

29

-4%

3%

EU

62

51

50.5

-18%

-1%


[1] The 2014 figures are based on provisional data; there might be minor changes in the final data for individual countries.

[2] Estimation based on data from January to September

[3] Evolution of fatalities 2010- 2013

IP/15/4656

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar