Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia Juncker pune la dispoziție 1 miliard de euro pentru tinerii fără loc de muncă

Bruxelles, 04 februarie 2015

Astăzi, Comisia Europeană propune punerea la dispoziție, încă de anul acesta, a sumei de 1 miliard de euro din Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Această modificare va duce la majorarea cu de până la 30 de ori a prefinanțării primite de statele membre pentru a stimula ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, de acest lucru urmând să beneficieze până la 650 000 de tineri, care vor putea astfel să își găsească mai ușor și mai rapid un loc de muncă.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele pentru moneda euro și dialog social, a declarat: „Propunerea de astăzi reprezintă un semnal clar din partea Comisiei că tema ocupării forței de muncă în rândul tinerilor continuă să ocupe un loc privilegiat pe agenda noastră politică. Vom pune la dispoziție aproximativ 1 miliard de euro pentru a sprijini eforturile statelor membre de a-i ajuta pe tineri să reintre în câmpul muncii, să se întoarcă la studii sau să urmeze un stagiu. Procedând astfel, aceștia nu numai că vor putea contribui la dezvoltarea economiei și a societății prin competențele și dinamismul lor, ci își vor recăpăta și demnitatea.”

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a adăugat: „Tinerii noștri au nevoie de locuri de muncă și au nevoie de ele acum. Este inacceptabil ca, în prezent, mai mult de unul din cinci tineri de pe piața muncii să nu își poată găsi un loc de muncă. Punând la dispoziție mai rapid o finanțare mai consistentă, putem readuce un număr mai mare de tineri în câmpul muncii: Sunt foarte hotărâtă să realizez aceste obiective.”

Prima prioritate a acestei Comisii este de a consolida competitivitatea Europei, de a stimula investițiile și de a crea noi locuri de muncă. Planul de investiții în valoare de 315 miliarde de euro poate crea milioane de noi locuri de muncă - în special în rândul tinerilor. Dar chiar și atunci când se creează noi locuri de muncă, tinerii întâmpină adeseori mari dificultăți în a pătrunde cu succes pe piața forței de muncă. Din acest motiv, Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI - Youth Employment Initiative) vizează în special readucerea tinerilor în câmpul muncii sau reluarea de către aceștia a unor activități de formare. Toate statele membre au aderat la inițiativa cunoscută sub numele de„Garanția pentru tineret”, care urmărește să le ofere tinerilor de sub 25 de ani locuri de muncă de calitate, posibilități de ucenicie sau de formare, în termen de patru luni de la terminarea școlii sau de la pierderea unui loc de muncă. Anunțul de astăzi va contribui la concretizarea acestei promisiuni, în conformitate cu angajamentul asumat de Comisie în programul său de lucru pentru 2015.

Conform propunerii de astăzi, rata de prefinanțare a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor ar urma să crească, în cadrul alocării bugetare pentru 2015, de la 1-1,5 % la 30 %. Statele membre care beneficiază de această inițiativă[1] ar putea, prin urmare, să primească o treime din cele 3,2 miliarde de euro alocate imediat după adoptarea programelor operaționale specifice. Se așteaptă ca statele membre să pună această finanțare imediat la dispoziția beneficiarilor de proiecte, sub forma unor plăți în avans destinate proiectelor în cauză, această măsură urmând să fie monitorizată îndeaproape.

Comisia estimează că această prefinanțare accelerată ar putea urgenta acordarea de sprijin imediat, de care ar putea să beneficieze între 350 000 și 650 000 de tineri în acest an; în schimb, la actuala rată de prefinanțare, numărul beneficiarilor din rândul tinerilor s-ar înscrie doar între 14 000 și 22 000.

Această propunere legislativă urmează să fie discutată la nivelul Parlamentului European și al Consiliului, care trebuie să o adopte înainte ca ea să poată intra în vigoare.

 

Context

Propunerea Comisiei privind o Garanție pentru tineret a fost prezentată în decembrie 2012 (a se vedea IP/12/1311 și MEMO/12/938), a fost adoptată formal ca recomandare adresată statelor membre de către Consiliul de Miniștri al UE la 22 aprilie 2013 (a se vedea MEMO/13/152) și a fost aprobată de Consiliul European din iunie 2013. Toate cele 28 de state membre au depus planurile proprii de implementare a Garanției pentru tineret (detalii disponibile aici) și instituie în prezent măsuri concrete. Implementarea sistemelor naționale de Garanție pentru tineret este monitorizată de Comisie în cadrul semestrului european.

Fondul social european, care dispune de un buget de 86 de miliarde de euro în perioada 2014-2020, reprezintă o sursă-cheie de finanțare din partea UE pentru implementarea Garanției pentru tineret.

Pentru a veni în completarea Fondului social european în statele membre cu regiuni în care șomajul în rândul tinerilor depășește 25 %, Parlamentul European și Consiliul au convenit să creeze o Inițiativă privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), special concepută în acest sens. Finanțarea din cadrul YEI cuprinde o alocare în valoare de 3,2 miliarde de euro provenind dintr-o linie bugetară specifică a UE (cu o concentrare a eforturilor în perioada 2014-2015), la care se adaugă cel puțin 3,2 miliarde de euro provenind din alocările statelor membre în contul Fondului social european.

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor vine în completarea Fondului social european pentru implementarea recomandării privind Garanția pentru tineret, prin finanțarea unor activități de sprijinire directă a tinerilor care nu sunt încadrați profesional, precum și a celor care nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) cu vârste de sub 25 de ani sau, atunci când statele membre consideră adecvat, de sub 30 de ani. Finanțarea provenită din Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor poate fi utilizată pentru a sprijini activități precum asigurarea primei experiențe profesionale, propunerea de stagii și de ucenicii, educație și formare suplimentară, sprijin pentru demararea unor afaceri pentru tinerii antreprenori, programe de oferire a unei a doua șanse persoanelor care au abandonat de timpuriu școala și subvenții salariale și pentru recrutare special concepute.

Accelerarea implementării Garanției pentru tineret a fost identificată drept o prioritate esențială în orientările politice formulate de președintele Juncker.

Pentru mai multe informații

Propunere legislativă referitoare la Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Articol de pe site-ul web al DG Ocuparea Forței de Muncă

Notă de informare: Date esențiale cu privire la Garanția pentru tineret a UE

Notă de informare: Întrebări și răspunsuri: Accelerarea prefinanțării Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Hartă reprezentând finanțarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Afiș informativ: Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Fișă informativă: Garanția pentru tineret - să trecem la fapte

Fișă informativă: Abordarea problemei șomajului în rândul tinerilor din UE

Urmăriți activitatea comisarului Marianne Thyssen pe Twitter

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Valdis Dombrovskis pe Twitter

Abonați-vă la buletinul informativ electronic gratuit pe tema ocupării forței de muncă, a afacerilor sociale și a incluziunii al Comisiei Europene


[1]Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Franța, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit, Ungaria.

IP/15/4100

Persoane de contact pentru presă

Întrebări din partea publicului larg:


Side Bar