Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 9 september 2014

Ungdomsgarantin – 18 pilotprojekt under lupp

EU-kommissionen och samordnarna av 18 ungdomsgarantiprojekt håller idag ett gemensamt seminarium i Bryssel för att diskutera resultat och erfarenheter. Pilotprojekten omsätter ungdomsgarantin i praktiken, till exempel genom att öka kontakterna mellan arbetsgivare och skolor och stärka arbetsförmedlingarnas stöd till ungdomar (se MEMO/14/521).

Ungdomsgarantin är en strukturreform som innebär att medlemsländerna måste förbättra hela sin sysselsättningspolitik för ungdomar. Pilotprojekten visar att det fungerar och ger resultat, säger sysselsättningskommissionär László Andor. Vi arbetar direkt med alla medlemsländer för att se till att ungdomsgarantin genomförs snabbt och fullt ut och det är faktiskt den EU-strukturreform som genomförs snabbast.

Mellan augusti och december 2013 startade 18 pilotprojekt. De pågår cirka ett år och genomförs för närvarande i sju länder: Irland, Italien, Litauen, Polen, Rumänien, Spanien och Storbritannien. Projekten ska ge EU-länderna praktisk erfarenhet som de kan använda i sina nationella ungdomsgarantisystem och andra åtgärder som genomförs med medel från Europeiska socialfonden och sysselsättningsinitiativet för unga.

Bakgrund

En rekommendation om en ungdomsgaranti antogs formellt av ministerrådet den 22 april 2013 (se MEMO/13/152) efter ett förslag från kommissionen i december 2012 (se IP/12/1311 och MEMO/12/938). Rekommendationen godkändes av Europeiska rådet i juni 2013. Tack vare ungdomsgarantin ska unga inom fyra månader efter att de slutat skolan eller blivit arbetslösa erbjudas ett jobb som motsvarar deras utbildning, färdigheter och erfarenhet eller få en lärlingsutbildning, en praktikplats eller fortbildning som kan ge dem ett jobb i framtiden.

Alla de 28 EU-länderna har genomförandeplaner för ungdomsgarantin och håller på att inrätta egna ungdomsgarantisystem. De 18 pilotprojekten startade efter en begäran från Europaparlamentet 2012.

Merparten av EU:s stöd till ungdomsgarantin kommer från Europeiska socialfonden som bidrar med drygt 10 miljarder euro per år under 2014–2020. Ungdomsgarantin är en prioriterad fråga i partnerskapsavtalen om hur EU:s struktur- och investeringsfonder ska användas 2014–2020. Hittills har 16 länder ingått sådana avtal (Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Tjeckien, Tyskland och Ungern). De andra ländernas partnerskapsavtal bedöms just nu av kommissionen.

Rådet och Europaparlamentet har dessutom enats om att införa ett sysselsättningsinitiativ för unga på 6 miljarder euro för att hjälpa de regioner där ungdomsarbetslösheten är högre än 25 procent. Hälften, 3 miljarder euro, kommer från en ny budgetpost för att bekämpa ungdomsarbetslöshet (redan för 2014–2015). Den andra hälften kommer från EU-ländernas bidrag från Europeiska socialfonden.

Sysselsättningsinitiativet kompletterar Europeiska socialfondens stöd till ungdomsgarantin genom att finansiera insatser för unga under 25 som inte jobbar eller går någon utbildning. I vissa fall kan även unga på upp till 29 år få stöd. Pengarna från sysselsättningsinitiativet kan bland annat gå till anställningsstöd och unga som vill starta företag. De kan också användas för att ge unga människor en första jobberfarenhet eller praktik, lärlingsutbildning och fortbildning.

Tjugo medlemsländer har regioner med över 25 procents ungdomsarbetslöshet och kan därför få stöd från sysselsättningsinitiativet. Stödet är en del av Europeiska socialfonden under 2014–2020 och utgifterna är stödberättigande från den 1 september 2013. För att få stöd måste de nationella myndigheterna lämna in operativa program med åtgärder som kommissionen ska godkänna. Kommissionen har redan antagit två operativa program från Frankrike (IP/14/622) och Italien (IP/14/826). Andra länder är på gång.

Mer information

Se MEMO/14/521

Första rapporten om ungdomsgarantins pilotprojekt

Sysselsättning bland unga

László Andors webbplats

László Andor på Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar