Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 8 september 2014

Hur kan EU bli mer attraktivt för småföretagen? Kommissionen vill veta vad du tycker

Hur vill de små och medelstora företagen att EU:s framtida politik ska se ut? Det är den centrala frågan när kommissionen i dag inleder ett samråd om småföretagsakten för att förbättra sina insatser för företagen. Småföretagsakten innehåller en rad åtgärder som ska göra livet enklare för företagen och har hittills varit ett bra policyverktyg. Åtgärderna bygger på utbyte av bästa praxis, stöd till internationalisering och entreprenörskap samt tillgång till finansiering (genom ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation och Cosmeprogrammet). EU-länderna uppmuntras att använda effektiva lösningar som har fungerat på annat håll och komma med lika bra förslag själva. Detta har tillsammans med initiativ för smart lagstiftning hjälpt småföretagen att klara den ekonomiska krisen.

– Nu när EU är på väg att återhämta sig måste vi se till att småföretagsakten fortfarande fyller sitt syfte, säger näringslivskommissionär Ferdinando Nelli Feroci. Jag uppmanar därför alla intresserade att skicka in sina synpunkter. Kommissionen vill gärna höra vad du tycker!

Fempunktsprogram ska hjälpa småföretagen

I våras enades europeiska näringslivsorganisationer och nationella företrädare för småföretagen om att man bör behålla de fyra s.k. pelarna i småföretagsakten:

  • Tillgång till finansiering: Trots vissa tecken på bättre utsikter är småföretagen fortfarande i stort behov av överkomliga finansieringslösningar.

  • Tillgång till marknader och internationalisering: För att företagen ska kunna växa måste de utforska nya marknader.

  • Entreprenörskap: Stöd till potentiella företagare är fortfarande viktigt på grund av den fortsatt höga arbetslösheten, särskilt bland ungdomar.

  • Bättre lagstiftning: Mindre betungande regelverk förblir ett viktigt mål, även om det redan har blivit mycket bättre.

För att råda bot på kompetensbristerna i många EU-länder vill man också lägga till en femte pelare:

  • Utbildning och kompetens: För att ekonomin ska kunna växa måste både företagarna och deras anställda ha rätt kompetens.

Tyck till!

Med det samråd som inleds i dag vill kommissionen få in synpunkter från företagare, branschorganisationer och andra intressenter för att bättre anpassa småföretagsakten till framtida utmaningar.

Samrådet pågår i 12 veckor, dvs. till den 15/12/2014.

Här hittar du samrådet: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NewSBAsurvey2014

Småföretagsakten

Småföretagsakten antogs i juni 2008 och lyfter fram småföretagens roll för EU-ekonomin. För första gången infördes en övergripande småföretagarpolitik för EU och medlemsländerna. Målet var att förbättra det allmänna företagsklimatet, se till att principen ”tänk småskaligt först” följs i lagar och myndighetsbeslut samt få bort olika hinder så att fler företag kan starta och växa. Småföretagsakten gäller alla företag med färre än 250 anställda – det vill säga 99 procent av alla företag i EU.

Bakgrund

Cosmeprogrammet är EU:s program för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag under 2014–2020. Det har en planerad budget på 2,3 miljarder euro och kan med en hävstångseffekt generera upp till 25 miljarder euro. Programmet ska hjälpa företagen med bättre tillgång till finansiering och marknader och främja företagarandan. Cosmeprogrammet bygger vidare på ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation som bidrog till att mobilisera över 16 miljarder euro i lån och 2,8 miljarder euro i riskkapital till över 328 000 små och medelstora företag i EU mellan 2007 och 2013.

Läs mer:

Småföretagsakten (”Small Business Act”)

Genomgång av hur småföretagsakten genomförs med landsfakta

Återhämtning i sikte? Årsrapport om småföretag i EU 2012–2013

Med småföretagens behov i fokus

Kontaktpersoner:

Miguel Sagredo (+32 2 296 85 89)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar