Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 18. julija 2014

Nakupi znotraj aplikacij: skupno ukrepanje Evropske komisije in držav članic prinaša boljšo zaščito potrošnikov pri spletnih igrah

Ker je bilo v državah članicah EU veliko pritožb v zvezi z nakupi znotraj aplikacij pri spletnih igrah in zlasti nenamernimi nakupi, ki jih opravijo otroci, so nacionalni organi in Evropska komisija združili moči, da bi našli rešitve.

Usklajeno ukrepanje v EU na področju nakupov znotraj aplikacij pri spletnih in mobilnih igrah je prineslo resničen napredek pri zagotavljanju oprijemljivih rezultatov. Industrija je sprejela vrsto zavez, s katerimi se želi odzvati na pomisleke potrošnikov. Z ukrepanjem se bo povečalo zaupanje potrošnikov v hitro rastoči sektor aplikacij.

„Gre za prvi tovrstni izvršilni ukrep, v okviru katerega so Evropska komisija in nacionalni organi združili moči. Veseli me, da prinaša oprijemljive rezultate. To je pomembno za potrošnike, še zlasti pa morajo biti bolje zaščiteni otroci med igranjem spletnih iger. Ta ukrep nam prinaša tudi neprecenljive izkušnje za tekočo razpravo o tem, kako v Uniji najučinkoviteje organizirati uveljavljanje pravic potrošnikov. Izkazalo se je, da se sodelovanje izplača in da prispeva k boljši zaščiti potrošnikov v vseh državah članicah,“ je dejal evropski komisar za varstvo potrošnikov Neven Mimica.

Neelie Kroes, podpredsednica Evropske komisije, pristojna za digitalno agendo, je dodala: „Komisija zelo podpira inovacije v sektorju aplikacij. Nakupi znotraj aplikacij so legitimen poslovni model, vendar je pomembno, da razvijalci aplikacij pri razvoju teh novih poslovnih modelov razumejo in spoštujejo zakonodajo EU.“

Skupno stališče, o katerem so se nacionalni organi dogovorili v okviru mreže za sodelovanje na področju varstva potrošnikov in ki je bilo decembra 2013 poslano Applu, Googlu in Evropskemu združenju za interaktivno programsko opremo (Interactive Software Federation of Europe)1, je vsebovalo naslednje zahteve:

  • igre, ki se oglašujejo kot „brezplačne“, ne smejo zavajati potrošnikov glede dejanskih stroškov, ki jih povzročajo;

  • igre ne smejo neposredno nagovarjati otrok k nakupu elementov v igri ali k prepričevanju odraslih, naj jim jih kupijo;

  • potrošnike je treba ustrezno informirati o načinu plačila nakupov in nakupi jih ne smejo bremeniti prek privzetih nastavitev brez potrošnikove izrecne privolitve;

  • trgovci morajo objaviti elektronski naslov, da jih lahko potrošniki v primeru vprašanj ali pritožb kontaktirajo.

Z uporabo mehanizma sodelovanja na področju varstva potrošnikov, ki ga zagotavljajo predpisi EU, so bili Apple, Google in zadevna trgovinska združenja pozvani, da za izražene pomisleke najdejo konkretne rešitve po vsej EU.

Google se je odločil za več sprememb, ki se uvajajo in bodo dokončane do konca septembra 2014. Med temi spremembami so na primer popolna opustitev besede „brezplačno“, kadar igre vsebujejo nakupe znotraj aplikacij, priprava natančnih navodil za razvijalce aplikacij, da se prepreči neposredno nagovarjanje otrok, kot je opredeljeno v zakonodaji EU, ter časovno opredeljeni ukrepi, ki naj bi prispevali k nadzoru očitnih kršitev potrošniške zakonodaje EU. Poleg tega je Google privzete nastavitve prilagodil tako, da je treba pred vsakim nakupom znotraj aplikacije plačila odobriti, razen če se uporabnik sam odloči spremeniti te nastavitve.

Apple za zdaj žal še ni sprejel konkretnih in takojšnih rešitev za obravnavo vprašanj, povezanih zlasti z odobritvijo plačil, jih pa namerava obravnavati. Vendar ni podal trdnih zavez in časovnega okvira za izvajanje morebitnih prihodnjih sprememb. Organi, pristojni za sodelovanje na področju varstva potrošnikov, bodo še naprej v stiku z Applom, da bi ta zagotovil podrobnosti o zahtevanih spremembah in svoje prakse uskladil s skupnim stališčem.

Izvršilni organi držav članic in Evropska komisija so pozvali tudi združenja razvijalcev in platforme spletnih iger, da razmislijo o konkretnih ukrepih, s katerimi bi lahko obravnavali vprašanja, izpostavljena v skupnem stališču, med katerimi bi bile lahko na primer smernice ali standardi, ki bi vključevali stališče, sprejeto v okviru sodelovanja na področju varstva potrošnikov.

Za izvrševanje, kot tudi morebitne sodne postopke, so pristojni nacionalni organi, ki bodo zdaj razmislili, kako obravnavati še nerešena pravna vprašanja.

Evropska komisija in države članice bodo zadevo še naprej spremljale. Zlasti bodo preverjale, kako so sprejete zaveze v praksi obravnavale vprašanja iz skupnega stališča, sprejetega v okviru sodelovanju na področju varstva potrošnikov.

Ozadje

Uredba o sodelovanju na področju varstva potrošnikov v EU (uredba ES št. 2006/2004) nacionalne potrošniške organe povezuje v vseevropsko mrežo za izvrševanje zakonodaje. Zahvaljujoč temu okviru lahko nacionalni organ v eni državi EU stopi v stik z organom v drugi državi EU in ga zaprosi za posredovanje v primeru čezmejne kršitve predpisov EU o varstvu potrošnikov. To sodelovanje se uporablja v zvezi s predpisi o varstvu potrošnikov, ki zajemajo različna področja, na primer direktivo o nepoštenih poslovnih praksah ali direktivo o nedovoljenih pogodbenih pogojih.

Dodatne informacije

Skupno stališče nacionalnih organov za izvrševanje pravic potrošnikov glede varstva potrošnikov pri aplikacijah iz kategorije iger, julij 2014 (na voljo samo v angleščini)

Skupno stališče nacionalnih organov za izvrševanje pravic potrošnikov glede varstva potrošnikov pri aplikacijah iz kategorije iger, december 2013 (na voljo samo v angleščini)

Spletišče o sodelovanju na področju varstva potrošnikov

IP/14/187

Spletišče komisarja Mimice

Komisar Neven Mimica na Twitterju: @MimicaEU

Spremljajte potrošniško politiko EU na Twitterju: @EU_Consumer

Kontakti:

David Hudson (+32 22968335)

Andreana Stankova (+32 22957857)

Joshua Salsby (+32 22972459)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali elektronski pošti

1 :

Evropsko združenje proizvajalcev videoiger (European Games Developer Federation – EGDF) in Mednarodno združenje za družabne igre (International Social Games Association – ISGA), ki zastopata tudi razvijalce in platforme iger, sta za to skupno stališče izvedeli na začetku leta 2014 in želita sodelovati v tekočih razpravah z organi, pristojnimi za sodelovanje na področju varstva potrošnikov.


Side Bar