Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. július 10.

Újra rekordévet zár az Erasmus

Az Európai Bizottság által ma közzétett legfrissebb Erasmus-statisztikák szerint a 2012/2013-as tanévben rekordszámú, közel 270 000 hallgató tanulhatott vagy vehetett részt szakképzésben uniós ösztöndíjjal külföldön. A legtöbben továbbra is azt a lehetőséget választják, hogy más egyetemen folytassanak tanulmányokat, de minden ötödik hallgató (55 000 fő) Erasmus szakmai gyakorlaton vett részt vállalatoknál. A 2012/2013-as tanévben a hallgatók három legnépszerűbb célállomása Spanyolország, Németország és Franciaország volt. A felsőfokú végzettséggel rendelkező lakossághoz viszonyítva Luxemburgból, Liechtensteinből, Finnországból, Lettországból és Spanyolországból kelt útra a legtöbb hallgató.

„Az Erasmus program már 27 éve teszi lehetővé a hallgatók számára, hogy szélesítsék látókörüket és fejlesszék készségeiket azzal, hogy külföldön töltenek valamennyi időt. A legfrissebb számadatok alapján elmondhatjuk, hogy az Erasmus népszerűbb, mint valaha. Azon túlmenően, hogy az Erasmus program erősíti az európai családhoz való tartozás érzését, a program keretében fejlesztett készségek segítségével a hallgatók könnyebben találhatnak állást, és javulnak a karrierkilátásaik is. Az új Erasmus+ programunk még több fiatalnak fog lehetőséget adni arra, hogy külföldön folytasson tanulmányokat vagy vegyen részt képzésben, külföldön dolgozzon vagy végezzen önkéntes munkát a következő hét évben” – nyilatkozta Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, a kultúráért, a többnyelvűségért és az ifjúságpolitikáért felelős európai biztos.

A statisztikák szerint az Erasmus-ösztöndíj, amely a külföldi megélhetés és az utazás költségeinek részbeni fedezésére szolgál, átlagosan havi 272 eurót tett ki, ez 9%-os emelkedést jelent az előző évhez (250 EUR) képest. Az ösztöndíjat egyes országokban kiegészítik nemzeti, regionális vagy intézményi forrásokból.

Az Erasmus nem csupán egy hallgatói csereprogram: a 2012/2013-as tanévben több mint 52 600 felsőoktatásban dolgozó oktató és adminisztratív dolgozó kapott támogatást az Erasmus program keretében ahhoz, hogy külföldön tanítson vagy ott vegyen részt képzésben. Az így szerzett tapasztalatok nemcsak az érintett személyt gazdagítják, hanem a hazatérést követően javítják az oktatás színvonalát és a tanulás eredményességét a küldő intézményben is. Különféle vállalatok közel 500 munkatársa is támogatást kapott az Erasmus program keretében ahhoz, hogy külföldi felsőoktatási intézményben tanítson – ez több mint 20%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és jelzi, hogy egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy az oktatás és a képzés a munkaerőpiac szükségleteihez igazodjon.

Az új Erasmus+ program révén 4 millióan részesülhetnek ösztöndíjban a következő hét évben (2014–2020), köztük 2 millió felsőoktatási hallgató és 300 000 dolgozó. A program támogatást nyújt 135 000, hallgatókat és felsőoktatási szakembereket érintő olyan cseréhez is, amely Európa és az Európán kívüli partnerországok között valósul meg. Ez a kiterjesztett program, amelynek az Erasmuson kívül részét képezik más csoportokra, például gyakornokokra és önkéntesekre irányuló mobilitási programok is, nagyobb hangsúlyt helyez a nyelvi támogatásra, rugalmasabb szabályokat határoz meg az ösztöndíjakra vonatkozóan, és különleges kiegészítő támogatást nyújt a sajátos szükségletekkel rendelkezők, a hátrányos helyzetűek és a távoli területeken élők számára.

Háttér-információk

A Bizottság a felsőoktatás korszerűsítésére irányuló stratégiájában (IP/11/1043) hangsúlyozta, hogy több lehetőséget kell teremteni a hallgatók számára arra, hogy új készségekre tegyenek szert külföldi tanulmányok vagy képzés révén. Az EU azt kívánja elérni, hogy a hallgatói mobilitás aránya az évtized végére legalább 20% legyen. Jelenleg az uniós hallgatók körülbelül 10%-a folytat tanulmányokat vagy vesz részt képzésben külföldön az Erasmus program támogatásával vagy más köz- vagy magánforrásokból nyújtott támogatással. Hozzávetőleg a hallgatók 5%-a részesül Erasmus-ösztöndíjban.

Az Erasmus korábban az egész életen át tartó tanulás programjának (2007–2013) részét képezte, amelyben 33 ország vett részt: az uniós tagállamok, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc és Törökország.

Az Erasmus+, az új oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram 2014 januárjában indult. Teljes költségvetése a 2014–2020 közötti időszakra közel 15 milliárd EUR, ez 40%-os emelkedést jelent az előző időszakhoz képest.

További információk

MEMO/14/476, az Erasmus 2012–13ban: az adatokról bővebben

Az Erasmus program statisztikai adatai

Az Erasmus+ program:

Erasmus+ videoklip

Andrula Vasziliu honlapja

Kövesse Vasziliu biztos bejegyzéseit a Twitteren: @VassiliouEU

1. melléklet: Az Erasmus program a 2012/2013-as tanévben – A külföldre utazó hallgatók száma országonként

2. melléklet: Az Erasmus program a 2012/2013-as tanévben – Hallgatói mobilitás az Erasmus program keretében: küldő és célországok

3. melléklet: Az Erasmus program a 2012/2013-as tanévben – Az Erasmus-hallgatókat fogadó felsőoktatási intézmények 100-as listája

4. melléklet: Az Erasmus program a 2012/2013-as tanévben – Az Erasmus-hallgatókat küldő felsőoktatási intézmények 100-as listája

5. melléklet: Korábbi híres Erasmus-ösztöndíjasok: inspiráló karrierek

Kapcsolattartás:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1. melléklet: Erasmus 2012/2013

A külföldre utazó hallgatók száma országonként (tanulmányok és szakmai gyakorlatok)

2. melléklet: Erasmus 2012/2013

Hallgatói mobilitás az Erasmus-program keretében: küldő és célországok

A táblázat azt mutatja, hogy a 2012/2013-as tanévben a küldő országokból (függőleges tengely) hány Erasmus-hallgató utazott összesen a célországokba (vízszintes tengely).

Például: Belgiumból összesen 7741 hallgató utazott az Erasmus programban részt vevő többi országba (közülük 1155-en Franciaországba), míg az országba összesen 9124 Erasmus-hallgató érkezett (közülük 195-en Magyarországról).

Forrás: Európai Bizottság

3. melléklet: Erasmus 2012/2013

Az Erasmus-hallgatókat fogadó felsőoktatási intézmények 100-as listája

4. melléklet: Erasmus 2012/2013

Az Erasmus-hallgatókat fogadó felsőoktatási intézmények 100-as listája


Side Bar