Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 8 iulie 2014

Supravegherea maritimă: unirea forțelor statelor membre pentru o mai mare siguranță a mărilor și a oceanelor

Comisia Europeană a făcut astăzi încă un pas către o supraveghere a mărilor europene mai eficace și mai eficientă din punctul de vedere al costurilor. Prin reunirea datelor legate de supraveghere, colectate de autoritățile civile și militare, cum ar fi paza de coastă, forțele navale, autoritățile responsabile de monitorizarea traficului, de monitorizarea mediului și a poluării, de controlul pescuitului și de controlul frontierelor, se poate evita suprapunerea eforturilor și se pot realiza economii de până la 400 de milioane de euro pe an. Intensificarea cooperării și partajarea datelor vor permite să se răspundă mai eficient și în timp real la evenimentele care se produc pe mare, cum ar fi accidentele, incidentele de poluare, infracțiunile sau amenințările la adresa securității. CISE, (Common Information Sharing Environment - mediul comun pentru schimbul de informații în domeniul maritim), are ca obiectiv să-i reunească pe toți actorii relevanți și să faciliteze schimbul de date între aceștia. CISE reprezintă una dintre componentele importante ale strategiei europene în materie de securitate maritimă, care a fost adoptată recent.

Maria Damanaki, comisar pentru afaceri maritime și pescuit, a declarat: „Se poate garanta o creștere economică sustenabilă în sectorul maritim doar dacă se garantează siguranța și securitatea mărilor și a oceanelor noastre. CISE urmărește să se asigure că toți cei implicați în domeniul supravegherii maritime au o imagine completă asupra tuturor evenimentelor care se produc pe mare. Schimbul de informații de acest tip este esențial pentru a evita suprapunerea eforturilor de colectare a datelor și pentru a putea utiliza nave de patrulare, avioane, elicoptere sau sateliți în aceleași zone maritime. În prezent, aproximativ 40 % din informații sunt colectate de mai multe ori și 40 % - 80 % din informații nu sunt partajate între utilizatorii interesați. Nu ne putem permite o astfel de risipă de bani și de eforturi”.

Comunicarea adoptată astăzi de Comisie prezintă progresele satisfăcătoare realizate la nivelul UE și la nivel național de la momentul elaborării foii de parcurs a CISE, în 2010, și angajamentul ferm al tuturor actorilor implicați în acest domeniu. Aceasta propune, de asemenea, orientări și priorități pentru acțiunile viitoare realizate atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Accentul ar trebui pus pe consolidarea suplimentară a schimbului de informații — în special, între autoritățile civile și militare, pentru a conecta mai bine sistemele de supraveghere maritimă existente și a le face interoperabile. Aceasta va spori eficiența, calitatea, capacitatea de reacție și coordonarea operațiunilor de supraveghere maritimă în apele UE, precum și în orice altă zonă geografică în care UE are un interes vital. Toate aceste elemente vor contribui la crearea unui climat investițional mai sigur pentru „creșterea albastră” și la sporirea prosperității și a securității cetățenilor UE.

În viitorul apropiat, Comisia intenționează să lanseze un proiect în cadrul celui de-al 7-lea program-cadru al UE pentru cercetare, pentru a testa CISE maritim pe scară largă. De asemenea, va elabora, împreună cu statele membre, un manual privind cele mai bune practici cu privire la modul de a aplica CISE, bazându-se pe experiența dobândită cu sistemele existente și cu proiecte-pilot cum ar fi MARSUNO, Bluemassmed și Cooperation. Comisia va continua, de asemenea, să sprijine măsuri vizând elaborarea de standarde care să asigure interoperabilitatea între sisteme.

Context

Statele membre ale UE asigură supravegherea maritimă în prezent și vor continua să o facă și în viitor. Cu toate acestea, autoritățile responsabile cu supravegherea din întreaga Europă nu pot beneficia într-o măsură suficientă de informațiile pe care le deține fiecare dintre ele. Prin utilizarea unor tehnologii de vârf, CISE va integra rețelele și sistemele de supraveghere existente și va asigura interoperabilitatea sistemelor.

Îmbunătățirea schimbului de informații între autoritățile de supraveghere maritimă este unul dintre obiectivele strategice cheie ale UE în domeniul politicii maritime integrate și o componentă importantă a recentei strategii de securitate maritimă. Consolidarea securității mărilor și a oceanelor este, de asemenea, o parte esențială a agendei privind „creșterea albastră”, destinată să creeze creștere și locuri de muncă în cadrul economiei maritime.

Chestiunile maritime din UE și din întreaga lume prezintă un interes vital pentru UE; de aceea, UE trebuie să fie în măsură să apere aceste interese într-un mod adecvat și eficient.

Din cele 28 de state membre, 23 sunt state costiere și 26 sunt state de pavilion.

Statele membre ale UE sunt responsabile pentru controlul unei zone de coastă cu o lungime de peste 90 000 de km, învecinată cu două oceane și patru mări, pe lângă teritoriile de peste mări și echipamentele de securitate națională aflate pe alte oceane. Acestea dețin împreună peste 1 200 de porturi comerciale, peste 8 100 de nave sub pavilion (peste 500 GT), 4 300 de companii maritime înregistrate, 764 de mari porturi și peste 3 800 de instalații portuare. Există 80 de operatori de securitate înregistrați desemnați de statele membre.

Transportul a 90 % din volumul comerțului exterior al UE și a 40 % din cel al comerțului interior al UE se efectuează pe mare.

La nivel mondial, armatorii europeni gestionează 30 % din nave și 35 % din tonajul transportului maritim - printre altele, 55 % din navele container și 35 % din petroliere, ceea ce reprezintă 42 % din valoarea comerțului maritim din lume.

În fiecare an, peste 400 de milioane de pasageri tranzitează porturile UE.

Peste 20 % din tonajul mondial este înregistrat sub pavilionul statelor membre ale UE și peste 40 % din flota mondială este controlată de întreprinderi din UE.

Aproximativ 300 de autorități publice sunt active în activități de supraveghere maritimă din UE și din statele sale membre.

Informații suplimentare:

MEMO/14/467

Comunicarea și informații suplimentare:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance/index_ro.htm

Contacte:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail


Side Bar