Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Tύπου

Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2014

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν περισσότερη προσοχή στα μαζικά δεδομένα

Η συλλογή και η χρήση δεδομένων είναι ένα φαινόμενο που γίνεται όλο και πιο συχνό. Ανταποκρινόμενη σε αιτήματα της βιομηχανίας και της κοινωνίας γενικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί σήμερα τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να ασχοληθούν με την επανάσταση που παρατηρείται στον τομέα των «μαζικών δεδομένων».

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέιλι Κρους δήλωσε τα εξής: «Είναι καιρός να δώσουμε έμφαση στις θετικές πτυχές των μαζικών δεδομένων. Ο όρος «μαζικά δεδομένα» δημιουργεί αρνητική διάθεση και φόβο, αλλά όσον αφορά τη μεγάλη τους πλειονότητα αυτό είναι λάθος. Οι ηγέτες της Ευρώπης πρέπει να δώσουν περισσότερη προσοχή στα μαζικά δεδομένα.»

Τα κύρια προβλήματα που εντοπίζονται στο πλαίσιο δημόσιων διαβουλεύσεων σχετικά με τα μαζικά δεδομένα είναι τα εξής:

Έλλειψη διασυνοριακού συντονισμού

Ανεπαρκείς υποδομές και δυνατότητες χρηματοδότησης

Έλλειψη εμπειρογνωμόνων δεδομένων και συναφών δεξιοτήτων

Κατακερματισμένο και υπερβολικά πολύπλοκο νομικό περιβάλλον.

Κυριότερες συγκεκριμένες δράσεις που προτείνονται σήμερα για την επίλυση αυτών των προβλημάτων:

Μια σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για τα μαζικά δεδομένα η οποία χρηματοδοτεί ιδέες που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού σχετικά με τα μαζικά δεδομένα, σε τομείς όπως η εξατομικευμένη ιατρική και η διακίνηση τροφίμων.

Δημιουργία ενός «φυτωρίου» ανοιχτών δεδομένων (στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»), για να βοηθηθούν οι ΜΜΕ να δημιουργήσουν αλυσίδες εφοδιασμού, βασιζόμενες στα δεδομένα και χρησιμοποιώντας το υπολογιστικό νέφος.

Πρόταση νέων κανόνων για την «ιδιοκτησία» δεδομένων και την ευθύνη παροχής δεδομένων όσον αφορά δεδομένα που συγκεντρώνονται μέσω του «Διαδικτύου των Πραγμάτων» (επικοινωνία «μηχανή προς μηχανή»).

Κατάρτιση προτύπων δεδομένων και εντοπισμός των ενδεχόμενων κενών

Δημιουργία μιας σειράς κέντρων αριστείας με απεριόριστη υπολογιστική ικανότητα με στόχο την αύξηση του αριθμού των εργαζομένων με ειδίκευση στα δεδομένα στην Ευρώπη

Δημιουργία δικτύου εγκαταστάσεων επεξεργασίας δεδομένων σε διάφορα κράτη μέλη

Δράσεις τις οποίες θα κλιμακώσει ή θα συνεχίσει η Επιτροπή

- Επέκταση των επενδύσεων σε τεχνολογία 5G (δεσμεύθηκαν ήδη 700 εκατ. ευρώ για μια εταιρική σχέση δημόσιου-ιδιωτικού τομέα) μέσω διεθνών συμφωνιών, όπως η συμφωνία του Ιουνίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Νότιας Κορέας

Μεγάλος συνασπισμός για την ψηφιακή απασχόληση, και πρωτοβουλία με τίτλο «Άνοιγμα της εκπαίδευσης» για πλήρωση των κενών όσον αφορά τις δεξιότητες

Κατευθυντήριες γραμμές για βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις δημόσιες αρχές και τα ανοιχτά δεδομένα

Ιστορικό

Κάθε λεπτό, δημιουργούνται 1,7 εκατ. δισεκατομμύρια byte δεδομένων, που ισοδυναμούν με 360.000 DVD: περισσότερα από 6 megabyte δεδομένων για κάθε άτομο την ημέρα. Ως εκ τούτου, ο τομέας των δεδομένων αυξάνεται κατά 40% το έτος, 7 φορές ταχύτερα από ό,τι η συνολική αγορά πληροφοριών και επικοινωνιών, και τα μαζικά δεδομένα βοηθούν ήδη στην ταχύτερη διάγνωση τραυματισμών του εγκεφάλου, στον εντοπισμό των ιδανικών σημείων για αιολικά πάρκα, στην αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης, ή στην πρόβλεψη της απόδοσης καλλιεργειών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η τεχνολογία μαζικών δεδομένων και υπηρεσιών θα αυξηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο σε 16,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2015 και τα δεδομένα θα δημιουργήσουν εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν τις αποφάσεις τους στηριζόμενες στις γνώσεις που βασίζονται σε δεδομένα γνωρίζουν αύξηση παραγωγικότητας ύψους 5‑6 %.

Για να βοηθήσει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ να αξιοποιήσουν ταχύτερα όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν τα δεδομένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης των κανόνων προστασίας δεδομένων της ΕΕ και την τελική έκδοση της οδηγίας σχετικά με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, ώστε να εξασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης που απαιτείται για μια θεμελιώδους σημασίας ακμάζουσα οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Ανακοίνωση «Προς μια ακμάζουσα οικονομία που βασίζεται στα δεδομένα»

What big data can do for you – here are some examples

Ψηφιακό θεματολόγιο

Νέιλι Κρους

@ NeelieKroesEU

@ eudataecosystem

MEMO/14/455

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ryan Heath (+32 2 296 17 16)

Siobhan Bright (32 2 295 73 61)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικά στο 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail


Side Bar