Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2014

Πείτε τη γνώμη σας για το μέλλον της επιστήμης: δημόσια διαβούλευση για το Science 2.0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε σήμερα δημόσια διαβούλευση για το Science 2.0, με στόχο να αξιολογήσει τις τάσεις προς μια πιο ανοικτή και ανθρωποκεντρική έρευνα και καινοτομία που βασίζονται στα δεδομένα. Οι ερευνητές σήμερα χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία που καθιστούν δυνατή τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων σε μια έρευνα, π.χ. ζητώντας τους να αναφέρουν εάν αρρώστησαν με γρίπη έτσι ώστε να μπορούν οι ερευνητές να παρακολουθούν την εξέλιξη των κρουσμάτων και να προβλέπουν ενδεχόμενες επιδημίες. Οι επιστήμονες δείχνουν επίσης μεγαλύτερη εξωστρέφεια: ανταλλάσσουν νωρίς τα ευρήματά τους μέσω διαδικτύου, συγκρίνοντας και συζητώντας το έργο τους και προσπαθώντας έτσι να το βελτιώσουν. Όλο και περισσότερο, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις διατίθενται στο διαδίκτυο δωρεάν. Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, το 90 τοις εκατό όλων των διαθέσιμων δεδομένων στον κόσμο παράχθηκε την τελευταία διετία, ενώ η παραγωγή επιστημονικών δεδομένων αυξάνεται κατά 30 τοις εκατό ετησίως.

Η παραπάνω διαβούλευση θα εξετάσει την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή στις τάσεις αυτές και θα συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρει το Science 2.0, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής επιστήμης και έρευνας. Η προθεσμία για συμμετοχή στη διαβούλευση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστημών Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν δήλωσε σχετικά: «Το Science 2.0 άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιστήμονες – από την ανάλυση, ανταλλαγή και δημοσίευση επιστημονικών δεδομένων μέχρι την ανάπτυξη συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Δίνει επίσης τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν στην αναζήτηση νέων γνώσεων. Ολόκληρη η επιστημονική διαδικασία γίνεται πιο διαφανής και αποτελεσματική, ταυτόχρονα όμως τίθενται ερωτήματα για θέματα αξιοπιστίας και ποιότητας. Θέλουμε λοιπόν να ακούσουμε τη γνώμη των πολιτών για το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι το Science 2.0 θα αναπτυχθεί με τρόπο ωφέλιμο για την Ευρώπη.»

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο Νέιλι Κρους δήλωσε: «Σήμερα η ψηφιακή τεχνολογία και τα ψηφιακά εργαλεία προσφέρουν μια ευκαιρία για νέες ριζικές αλλαγές: τη βελτίωση της έρευνας και της καινοτομίας και την αύξηση της χρησιμότητάς τους για τους πολίτες και την κοινωνία. Οδεύουμε σταδιακά αλλά σταθερά προς μια ανοικτή, ψηφιακή επιστήμη. Η τάση αυτή, και η στήριξή της, πηγάζει όχι από τους πολιτικούς, αλλά από τις ίδιες τις επιστημονικές και πανεπιστημιακές κοινότητες. Και είμαι αποφασισμένη να την στηρίξω.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ενσωματώσει ορισμένες πτυχές του Science 2.0 στην πολιτική της. Πιο συγκεκριμένα, η ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις είναι υποχρεωτική για τις έρευνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020». Έχει ξεκινήσει επίσης ένα πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Open Research Data». Μέσω των ερευνητικών της προγραμμάτων, η ΕΕ χρηματοδοτεί ακόμη μια σειρά σχεδίων συμμετοχής των πολιτών στο επιστημονικό έργο και στηρίζει ορισμένες ηλεκτρονικές υποδομές που επιτρέπουν τη χρήση του Science 2.0.

Σχήμα: Εν εξελίξει αλλαγές που επηρεάζουν ολόκληρο τον κύκλο έρευνας, από τον σχεδιασμό μέχρι την αξιολόγηση και τη δημοσίευση

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση και να βρείτε γενικές πληροφορίες στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Η φωνή σας στην Ευρώπη» (http://ec.europa.eu/research/science-2.0). Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τη σχετική συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πληκτρολογώντας το hashtag #Science 20.

Ιστορικό

Το Science 2.0 κερδίζει ταχύτατα όλο και περισσότερο έδαφος παγκοσμίως, ως αποτέλεσμα των ψηφιακών τεχνολογιών, αλλά και διότι καλύπτει ορισμένες αδυναμίες που υπάρχουν σήμερα στον χώρο της επιστήμης, όπως η χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικασία επιστημονικών δημοσιεύσεων, η κριτική στο σύστημα αξιολογήσεων από ομοτίμους και η πρόκληση της αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων της έρευνας λόγω έλλειψης επαναχρησιμοποιήσιμων και αναπαραγόμενων δεδομένων.

Οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο μεγάλων, αλληλένδετων τάσεων:

σημαντική αύξηση της επιστημονικής παραγωγής και τάση προς την ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες και την ανοικτή συνεργασία στον τομέα της έρευνας (εξ αποστάσεως συνεργασία επιστημόνων)

σταθερή αύξηση του αριθμού των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον χώρο της επιστήμης (σήμερα, ο αριθμός των επιστημόνων παγκοσμίως είναι μεγαλύτερος από ποτέ) και μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών σε έρευνες (σε έρευνες αυτές καθεαυτές ή ως χρηματοδότες ή στον καθορισμό της ερευνητικής ατζέντας)

νέες μορφές επιστημονικής δράσης χάρη στη διαθεσιμότητα συνόλων δεδομένων μεγάλης κλίμακας (το 90% όλων των δεδομένων στον κόσμο παράχθηκε τα τελευταία δύο χρόνια) και συνεχής αύξηση της υπολογιστικής ισχύος.

Σύνδεσμοι

Ορίζοντας 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Ψηφιακό Θεματολόγιο: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)

Ryan Heath (+32 2 296 17 16) Twitter: @RyanHeathEU

Siobhan Bright (32 2 295 73 61) Email: comm-kroes@ec.europa.eu

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικώς στο 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail


Side Bar