Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 26. juni 2014

Fiskebestandene i det nordøstlige Atlanterhav kommer på fode, men Middelhavet udsættes for alvorligt overfiskeri: Kommissionen udstikker plan for fiskerimulighederne for 2015

Fiskebestandene i det nordlige og vestlige Europa er ved at komme på fode, men der er fortsat alvorlige problemer med overfiskeri i Middelhavet. Det er det grundliggende budskab, som EU's kommissær for maritime anliggender og fiskeri, Maria Damanaki, sender i dette års rapport om fiskebestandenes tilstand og forberedelsen af fastsættelsen af næste års fangstkvoter. Interesserede parter kan nu give deres mening om dokumentet til kende via en offentlig onlinehøring, inden Kommissionen fremsætter sit forslag til fiskerimulighederne for 2015 i løbet af efteråret.

For første gang har Kommissionen kunnet tage højde for videnskabelig rådgivning om fiskebestandenes tilstand i Middelhavet og Sortehavet.

  • Data for fiskebestandene i Middelhavet viser et dystert billede: 96 % eller mere af Middelhavets bundfisk overfiskes, og for fiskebestande på middeldybde såsom sardiner og ansjoser er tallet 71 % eller mere. I Sortehavet overfiskes alle bundfisk og 33 % af de pelagiske bestande.

  • Men der er godt nyt andre steder, da overfiskeri i det nordøstlige Atlanterhav, som også omfatter Østersøen og Nordsøen, er faldet fra 86 % (30 ud af 35 undersøgte bestande overfiskes) i 2009 til 41 % (19 ud af 46) i 2014.

"Det bekymrer mig, at det står så skidt til i Middelhavet", udtaler EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri Maria Damanaki. "Nu hvor forskere har undersøgt mange flere fiskebestande gennem de seneste fem år, kan det ikke længere benægtes: Middelhavet er udsat for stærkt overfiskeri. Jeg ser en lang kamp og hårdt arbejde forude: Vi må styrke forskningen og vedtage regionale fiskeriplaner for at bringe fiskeriet ned på et bæredygtigt niveau. Hvis vi ikke handler nu, mister vi det enorme potentiale ved disse ressourcer i fremtiden. Den nye fælles fiskeripolitik indeholder en mulighed, som vi skal udnytte, og jeg vil drøfte dette med alle Middelhavslandenes fiskeriministre".

Hvad angår situationen i det nordøstlige Atlanterhav tilføjer kommissær Maria Damanaki: "Den vellykkede genopretning af fiskebestandene i det nordøstlige Atlanterhav er efter min mening et bevis på, at vi med de rette regler på plads kan sætte en stopper for overfiskeri. Når god forskning er tilgængelig, når fangsterne fastsættes på det rette niveau, og – frem for alt – når fiskerne er fælles om bestræbelserne på at beskytte bestandene, så er jeg sikker på, at vi vil se flere forbedringer forude. Det er de principper, den reviderede fælles fiskeripolitik bygger på."

Baggrund

I sin årlige høring fremfører Kommissionen sine holdninger og intentioner med hensyn til fastsættelsen af fiskerimuligheder – niveauet for de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er), kvoter og fiskeriindsatsen – for 2015 og undersøger samtidig holdningen blandt medlemslandene, fiskeriet og ikke statslige organisationer i regionale rådgivende råd samt interesserede borgere og organisationer via en offentlige onlinehøring.

På den baggrund vil Kommissionen fremsætte sit endelige forslag til fiskerimulighederne for 2015 i løbet af efteråret.

Det er den første høring om fiskerimulighederne, siden den reviderede fælles fiskeripolitik trådte i kraft den 1. januar 2014. Kommissionens primære mål er at udfase overfiskeriet i overensstemmelse med målene i den nye fælles fiskeripolitik, udfase den praksis, hvor man smider uønskede fisk tilbage i havet, og give beslutningsbeføjelser tilbage til regionale interesserede parter.

Kommissionen benytter i høj grad videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES), Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF) og andre uafhængige organer.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål og svar om fiskerimuligheder i EU for 2015 : MEMO/14/442

Meddelelsen kan læses på: Link

Pressehenvendelser:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 6 7 8 9 10 11 eller pr. mail


Side Bar