Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 13 юни 2014 г.

Правата на потребителите навлизат в цифровата епоха: от днес нататък над 507 млн. потребители ще се възползват от това

Добра новина за повече от 507 млн. европейски потребители: от днес техните права в целия Европейски съюз ще бъдат подсилени с ново законодателство. С новата Директива на ЕС относно правата на потребителите, която влезе в сила, се подсилват правата на потребителите при пазаруване в Европа – онлайн или в търговски обекти. Предприятията също ще имат полза от тези нови правила, чрез които се създават справедливи условия на конкуренция и се понижават разходите на търговците за предлагане на техните продукти и услуги на потребители в други страни. Новите правила например ще гарантират, че в целия ЕС потребителите разполагат с 14 дни да променят мнението си и да се откажат от онлайн покупка или покупка извън търговски обект (когато продавачът посещава дома на потребителя) – увеличение в сравнение с минимум 7 дни по-рано. С новите правила също така се забраняват допълнителните такси за използване на кредитни карти и горещи телефонни линии, както и предварително отбелязаните с отметка полета за допълнителни плащания на уебсайтове (например при покупка на самолетни билети онлайн). За да се гарантира, че тези нови правила се прилагат по един и същ начин в целия ЕС, така че потребителите да могат да се възползват от тях независимо от това в коя страна членка се намират, Европейската комисия публикува също така документ с насоки за националните органи, включващ незадължителен модел на важна информация за потребителите, която да бъде поставена на цифрови продукти.

Днес Европа слага край на подвеждащите цени за потребителите онлайн. От днес всеки потребител в Европейския съюз може да отстоява правата си, произтичащи от Директивата относно правата на потребителите, което означава: край на предварително отбелязаните с отметка полета при покупка на самолетни билети, край на допълнителните такси за плащане с кредитна карта онлайн и край на твърденията на търговците, че не можете да върнете обратно купена онлайн стока“, заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, комисар по въпросите на правосъдието. „Увереният потребител е точно това, от което се нуждае нашият единен пазар. Отреждането на водеща роля на потребителите чрез повишаване на тяхното доверие е най-евтиният начин за стимулиране на икономиката, който Европа може да приложи. Европейската комисия внимателно ще проверява дали страните членки се придържат към предварително постигнатите договорености, като прилагат правилата както трябва и предоставят на потребителите правата, които те заслужават“.

С новата Директива относно правата на потребителите се хармонизират националните правила за потребителите в няколко важни области — като информацията, необходима на потребителите преди да купят дадени стоки или услуги, и тяхното право да анулират онлайн покупки. Засилената хармонизация означава, че потребителите вече могат да разчитат на едни и същи права, независимо в коя страна от ЕС пазаруват. Тя означава също така и по-опростени, по-предвидими правила за търговците, които ще имат по-голям стимул за разширяване на дейността си в други страни.

Съгласно новите правила на ЕС (вж. информационния документ относно новите правила), потребителите в ЕС вече могат да разчитат на (вж. приложението за повече информация):

повишена прозрачност на цените;

премахване на необоснованите допълнителни такси за използване на кредитни карти и горещи телефонни линии;

забрана на предварително отбелязаните с отметка полета, например при покупката на самолетни билети;

удължаване на периода, в който потребителите могат да променят решението си, от 7 дни на 14 дни в целия ЕС;

подсилване на правата във връзка с възстановяването на разходи — в рамките на 14 дни след анулирането на дадена покупка от потребителя;

правила, забраняващи онлайн „капани“ като оферти в интернет, рекламиращи нещо като безплатно, когато в действителност това не е така (например хороскопи или рецепти);

по-добра защита по отношение на цифрово съдържание, по-специално що се отнася до информацията относно софтуера и хардуера, с които работят продуктите.

Контекст

Европейската комисия направи предложението за нов набор от права на потребителите през октомври 2008 г. (IP/08/1474). Окончателното споразумение между Европейския парламент и Съвета по Директивата относно правата на потребителите бе постигнато със съдействието на комисаря по въпросите на правосъдието Вивиан Рединг през юни 2011 г., а директивата бе официално приета на 10 октомври 2011 г. (MEMO/11/675). Правителствата разполагаха с две години за прилагане на правилата на национално равнище — до 13 декември 2013 г., като крайният срок за действително влизане в сила на правилата бе 13 юни 2014 г. 

През март 2014 г. Европейската комисия започна кампания за правата на потребителите, като информира гражданите за техните права според законодателството на ЕС и им предостави информация за това откъде могат да получат съвет и помощ в случай на въпроси и проблеми (MEMO/14/191). Кампанията е насочена по-специално към потребителите в осем държави: България, Кипър, Гърция, Италия, Латвия, Полша, Португалия и Испания.

За повече информация:

Уебстраница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете съобщенията на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

Европейска комисия – Директива относно правата на потребителите:

http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/rights-contracts/directive/index_en.htm

Следете съобщенията на EU Justice в Twitter: @EU_Justice

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)

За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на електронния адрес на информационната служба

Приложение: 10 основни промени в новите правила на ЕС за потребителите

1) С предложението ще бъдат премахнати скрити такси и разходи в интернет

Потребителите ще бъдат защитени срещу „скрити разходи“ в интернет. Такива случаи са налице, когато измамници се опитват да подведат хората да платят за „безплатни“ услуги като хороскопи или рецепти. Отсега нататък потребителите трябва да потвърдят изрично, че са разбрали, че трябва да платят.

2) Повишена прозрачност на цените

Търговците трябва да обявят общата цена на продукта или услугата, както и евентуални допълнителни такси. Купувачите онлайн няма да плащат такси или други разходи, ако не са били осведомени правилно, преди да направят поръчката.

3) Забрана на предварително отбелязани с отметка полета на уебсайтове

При пазаруването онлайн — например при закупуване на самолетен билет — може да ви бъдат предложени допълнителни опции по време на процеса на закупуване, като пътна застраховка или наемане на кола. Тези допълнителни услуги могат да ви бъдат предложени посредством т. нар. предварително отбелязани с отметка полета. Понастоящем потребителите често са принудени да махат отметките от тези онлайн полета, ако не желаят въпросните допълнителни услуги. С новата директива в целия Европейски съюз ще бъдат забранени предварително отбелязаните с отметка полета.

4) 14-дневен срок, през който можете да се откажете от дадена покупка

Периодът, през който потребителите могат да се откажат от договор за покупка, е удължен до 14 календарни дни (в сравнение с предвидените понастоящем в законодателството на ЕС седем дни). Това означава, че потребителите могат да върнат стоките поради каквато и да е причина, ако променят решението си.

  1. Допълнителна защита при липса на информация: когато продавачът не е информирал ясно потребителя относно правото му да се откаже, периодът за връщане на стоката ще бъде удължен до една година.

  2. Потребителите ще бъдат защитени също така и ще се ползват с право да се откажат от заявени посещения, когато търговецът се е обадил предварително и е оказал натиск върху потребителя да се съгласи на посещение. Освен това вече не е необходимо да се разграничават заявените от незаявените посещения, като по този начин ще бъде избегнато заобикалянето на правилата.

  3. Правото на отказ ще се отнася и за онлайн търгове например в eBay, въпреки че закупени на търг стоки могат да бъдат върнати единствено ако са купени от професионален продавач.

  4. Периодът за отказ започва от момента, в който потребителят получи стоките, а не от момента на сключване на договора, както е понастоящем. Правилата ще се прилагат за продажбите по интернет, по телефона и по пощата, както и за покупки извън търговски обект, като например продажби в дома на потребителя, на улицата, на събирания по домовете за представяне на продукти или по време на екскурзия, организирана от търговеца.

5) Подсилване на правата на възстановяване на разходите

Търговците трябва да възстановят парите на потребителите за даден продукт в рамките на 14 дни след отказа. Това включва и разходите за доставка. По принцип търговецът поема риска от повреда на стоките по време на транспортирането до приемането на стоките от потребителя.

6) Въвеждане на общ за ЕС формуляр за отказ

Потребителите ще получават образец на формуляр за отказ, който те могат (но не са задължени) да използват, ако променят решението си и желаят да се откажат от договор, сключен от разстояние или в дома им. Това ще улесни и ускори отказа, независимо от мястото в ЕС, където е бил сключен договорът.

7) Премахване на допълнителните такси за използване на кредитни карти и горещи линии

Търговците няма да могат да налагат на потребителите по-високи такси при плащане с кредитна карта (или други средства за плащане), отколкото разплащането с тези средства им струва в действителност. Търговците, които предлагат горещи линии, които позволяват на потребителя да се свърже с тях във връзка с договора, няма да могат да налагат такса, която е по-висока от обикновената цена на телефонните обаждания.

8) По-ясна информация за това кой плаща разходите по връщането на стоки

Ако търговците искат потребителят да поеме разходите за връщане на стоките, след като той е решил да ги върне, трябва предварително ясно да обяснят това на потребителите. В противен случай търговците трябва да платят за връщането на стоките. Преди закупуването търговците трябва да информират ясно най-малко относно очакваните максимални разходи за връщане на обемисти стоки, закупени по интернет или с пощенски запис, като канапета, така че потребителите да направят информиран избор, преди да решат от кого да закупят стоката.

9) Засилена защита на потребителите във връзка с цифрови продукти

Информацията относно цифровото съдържание също трябва да бъде по-ясна и да включва данни относно неговата съвместимост с хардуера и софтуера и прилагането на технически мерки за защита, като например ограничаване на правото на потребителите да копират съдържанието.

Потребителите ще имат право да се откажат от покупки на цифрово съдържание — като изтегляне на музика и видео филми, но само до момента, в който реално започне процесът на изтегляне.

10) Общите правила за бизнеса ще улеснят търгуването със стоки и услуги в цяла Европа.

Те включват:

  1. Единен набор от основни правила за договори от разстояние (продажби по телефона, пощата или интернет) и договори, сключени извън търговския обект (продажби извън сградите на предприятието, например на улицата или в домовете на потребителите) в Европейския съюз, който ще създаде равностойни условия на конкуренция и ще намали разходите за трансакции на трансгранични търговци, особено за продажби по интернет.

  2. Стандартните формуляри ще улеснят дейността на предприятията: един формуляр за съобразяване с изискванията за информация относно правото на отказ.

Специфични правила ще важат за малки предприятия и занаятчии, като водопроводчици например. Няма да има право на отказ за спешни поправки и дейности по поддръжка. Държавите членки могат да решат също така да освободят търговците, от които потребителите са поискали да извършат поправка или поддръжка в техния дом на стойност под 200 евро, от някои от информационните изисквания.


Side Bar