Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 28 mai 2014

Modificarea bugetului astfel încât să acopere cercetarea, educația, sprijinul pentru întreprinderi și politica de coeziune

Comisia propune să majoreze nivelul creditelor de plată pentru anul 2014 cu 4,738 miliarde EUR pentru a acoperi noile obligații legale în materie de cercetare și inovare, educație și sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii. Trebuie abordate cererile de rambursare mai ridicate introduse de statele membre în cadrul politicii de coeziune, precum și situația dificilă din Ucraina. Comisia propune să utilizeze marjele nealocate de sub plafonul de plăți și să recurgă la un instrument special, și anume marja pentru situații neprevăzute1. Cu toate acestea, costul net pentru statele membre va fi semnificativ mai redus, și anume de 2,165 miliarde EUR, deoarece Comisia va realiza venituri suplimentare de peste 1,5 miliarde EUR, în principal din amenzile aplicate pentru încălcarea normelor din domeniul concurenței, respectiv de peste 1 miliard EUR din executarea bugetului pe 2013.

Proiectul de buget rectificativ nr. 3 răspunde nevoilor de plăți suplimentare pentru programele UE care au fost consolidate pentru a sprijini redresarea economică a Europei, creșterea economică și crearea de locuri de muncă: Orizont 2020 (cercetare), Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri”, Erasmus+ (educație), COSME (sprijin pentru întreprinderi). În plus, mai multe acte legislative au fost încheiate după adoptarea bugetului pentru 2014 și necesită mai multe credite de plată. În ultimul rând, alte programe necesită alocări suplimentare pentru a se acoperi nevoile de anul trecut.

Propunerea de astăzi acoperă și politica de coeziune, deoarece sunt necesare aproximativ 3,4 miliarde EUR pentru a face față cererilor de rambursare neobișnuit de ridicate introduse de statele membre, precum și pachetul de sprijin pentru Ucraina (250 de milioane EUR pentru a acoperi plata primei tranșe în iunie 2014).

Proiectul de buget rectificativ nr. 3 în detaliu (în milioane EUR)

Credite de plată
pentru fiecare rubrică din CFM

Bugetul final pentru 2013

Bugetul votat pentru 2014

PBR nr. 3

Creșterea propusă în comparație cu bugetul pentru 2014

Utilizarea marjei nealocate în 2014

Utilizarea marjei pentru situații neprevăzute

Total

1a

Competitivitate pentru creștere și locuri de muncă

12 778

11 441

305

282

587

5,1 %

1b

Coeziune economică, socială și teritorială

56 350

50 951

3 395

3 395

6,7 %

2

Creștere durabilă: Resurse naturale

57 814

56 459

6

100

106

0,2 %

3

Securitate și cetățenie

1 894

1 677

4

Europa în lume

6 967

6 191

401

250

651

10,5 %

5

Administrație

8 418

8 406

6

Compensări

75

29

Total

144 295

135 155

711

4 027

4 738

3,5 %

din care rubricile 1a, 2 și 4

77 559

74 091

711

632

1 343

1,8 %

NOTĂ:

Aceasta este cea de a treia propunere de modificare a bugetului pentru 2014.

Proiectul de buget rectificativ nr. 1 a fost adoptat în februarie 2014 și nu a afectat dimensiunea globală a bugetului (redistribuirea sumelor convenite în cadrul bugetului votat).

Proiectul de buget rectificativ nr. 2 a fost adoptat în mai 2014 și a vizat excedentul bugetar din 2013 (1 miliard EUR).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Site-ul internet al bugetului UE: http://ec.europa.eu/budget/index_en.cfm

Contact:

Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32) –@ECspokesbudget

Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e-mail

1 :

Marjă pentru situații neprevăzute: un nou mecanism asupra căruia s-a convenit pentru perioada 2014-2020, care îi permite Comisiei să solicite fonduri suplimentare în cazul unor situații neprevăzute. Un procent de 0,03 % din VNB-ul UE-28 (4 027 de milioane EUR în 2014) se poate adăuga la un buget anual. Viitoarele plafoane de plăți trebuie să fie diminuate cu aceeași sumă, pentru a se asigura că plafonul global pentru întreaga perioadă rămâne neschimbat.


Side Bar