Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 21. maja 2014

Podnebni ukrepi: Komisija pripravila strategijo za zmanjšanje emisij CO2 iz tovornjakov in avtobusov

S strategijo, ki jo je danes sprejela Evropska komisija, se bosta zmanjšali poraba goriva tovornjakov in avtobusov ter količina njihovih emisij ogljikovega dioksida (CO2). Ta težka tovorna vozila proizvedejo približno četrtino emisij CO2 v cestnem prometu v EU. Predvideva se, da bi brez ukrepanja emisije iz težkih tovornih vozil v obdobju 2030–2050 ostale približno na sedanji ravni, ki je nevzdržna.

Komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je povedala: „Danes smo ponovno prispevali k zmanjšanju emisij v cestnem prometu. Najprej smo uredili področje avtomobilov in dostavnih vozil ter že dosegli vidne rezultate: količina emisij se je zmanjšala, onesnaženost zraka v mestih upada, potrošnikom pa so na voljo inovativnejša vozila z učinkovito porabo goriva. Zato smo se zdaj odločili urediti še področje tovornjakov in avtobusov. Z novimi ukrepi, ki jih določa ta strategija, se bodo emisije CO2 iz teh vozil postopoma zmanjšale, prevozniki bodo prihranili denar, EU pa bo postala manj odvisna od uvožene nafte.“

Usmerjenost v kratkoročne ukrepe

Z nedavno zakonodajo EU so se uspešno zmanjšale emisije CO2 iz novih avtomobilov in dostavnih vozil, z današnjo strategijo1 pa se prvič obravnava področje emisij iz težkih tovornih vozil.

Strategija je usmerjena v kratkoročne ukrepe za potrjevanje, poročanje in spremljanje emisij iz težkih tovornih vozil. To je pomemben prvi korak k zmanjšanju emisij, saj je bilo do zdaj težko primerjati težka tovorna vozila predvsem zaradi precej različnih modelov in velikosti tovornjakov, ki so v veliki meri prilagojeni potrebam trga in se proizvajajo v veliko manjšem obsegu kot avtomobili in dostavna vozila.

Komisija je za merjenje emisij CO2 iz novih vozil razvila računalniško simulacijsko orodje VECTO. S pomočjo tega orodja namerava naslednje leto predstaviti zakonodajne predloge, v skladu s katerimi bi bilo treba potrjevati, sporočati in spremljati emisije CO2 iz novih težkih tovornih vozil. To bo prispevalo k preglednejšemu in konkurenčnejšemu trgu ter uvedbi najbolj energetsko učinkovitih tehnologij.

Morebitni nadaljnji srednjeročni ukrepi

Komisija bo po začetku veljavnosti te zakonodaje lahko razmislila o nadaljnjih ukrepih za zmanjšanje emisij CO2 iz težkih tovornih vozil. Najbolj očitna je možnost določitve obveznih omejitev povprečnih emisij CO2 iz novo registriranih težkih tovornih vozil, kar je že bilo opravljeno za avtomobile in dostavna vozila. Druge možnosti bi lahko vključevale razvoj sodobne infrastrukture, ki podpira alternativna goriva za težka tovorna vozila, pametnejše oblikovanje cen za uporabo infrastrukture, učinkovito in skladno obdavčevanje vozil s strani držav članic ter druge tržne mehanizme. Da bi opredelili stroškovno najbolj učinkovite možnosti, bo opravljena ocena učinka.

Študije, izvedene med pripravo strategije, kažejo, da se lahko z najnovejšimi tehnologijami doseže stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij CO2 iz novih težkih tovornih vozil za najmanj 30 %.

Ozadje

Emisije iz težkih tovornih vozil predstavljajo približno četrtino emisij v cestnem prometu in 5 % vseh emisij toplogrednih plinov v EU.

Ocena učinka, na kateri temelji strategija za težka tovorna vozila, kaže, da so se emisije CO2 iz teh vozil med letoma 1990 in 2010 povečale za približno 36 %.

Glede na napovedi, ki temeljijo na scenariju nespremenjene politike, bi v obdobju 2030–2050 celotna količina emisij iz težkih tovornih vozil v EU ostala približno na sedanji ravni, torej za 35 % večja kot leta 1990. To je očitno nezdružljivo s ciljem, da bi do leta 2050 zmanjšali količine emisij toplogrednih plinov v prometu za približno 60 % vrednosti iz leta 1990, kot je določeno v beli knjigi Komisije o prometu iz leta 2011 ter načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050.

Naslednji koraki

Strategija je naslovljena na Evropski parlament in Svet, ki sta pozvana, da jo podpreta in pomagata izvesti navedene ukrepe.

Dodatne informacije:

Spletna stran Generalnega direktorata za podnebno politiko o težkih tovornih vozilih

MEMO/14/366

Kontakti:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Mirna Bratoz (+32 22987278)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali po e-pošti

1 :

Sporočilo: Strategija za zmanjšanje porabe goriva težkih tovornih vozil in njihovih emisij CO2.


Side Bar