Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 mei 2014

Klimaatactie: Commissie komt met strategie om de CO2-emissies van vrachtwagens, bussen en touringcars te reduceren

De Europese Commissie heeft vandaag een strategie goedgekeurd om vrachtwagens, bussen en touringcars zuiniger te maken en de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) te beperken. Ongeveer een kwart van de CO2-emissies van het wegverkeer in de EU is afkomstig van deze zware bedrijfsvoertuigen. Als er geen actie wordt ondernomen, zal de uitstoot door zware bedrijfsvoertuigen in de periode 2030-2050 naar verwachting ongeveer op het huidige, onaanvaardbare niveau blijven.

Commissaris voor Klimaat Connie Hedegaard zei hierover: "Vandaag zetten nemen we nieuwe maatregelen om de emissies door het wegverkeer te verlagen. We hebben eerst regelgeving voor personen- en bestelauto's vastgesteld, waarvan de resultaten inmiddels zichtbaar zijn: de emissies zijn teruggedrongen, de luchtvervuiling in de steden neemt af en consumenten kunnen nu kiezen voor innovatieve en zuinige voertuigen. Daarom richten wij onze aandacht nu op vrachtwagens en bussen. Deze strategie omvat nieuwe maatregelen waardoor de CO2-uitstoot door deze voertuigen op termijn zal afnemen, ondernemers geld kunnen besparen en de EU minder afhankelijk wordt van geïmporteerde olie." 

Maatregelen op korte termijn

Dankzij recente EU-wetgeving is de CO2-uitstoot van nieuwe personen- en bestelauto's met succes teruggedrongen. De nieuwe strategie1 is de eerste die de emissies van zware bedrijfsvoertuigen wil aanpakken.

Daarbij ligt de nadruk op kortetermijnmaatregelen om de emissies van zware bedrijfsvoertuigen te certificeren, rapporteren en controleren. Dit is een essentiële eerste stap om de emissies terug te dringen. Tot nu toe was het namelijk lastig om een vergelijking te maken van de uitstoot van verschillende zware bedrijfsvoertuigen. Dit komt vooral doordat de modellen en de grootte van de trucks nogal uiteenlopen, aangezien zij in hoge mate aangepast worden aan de behoeften van de markt en in veel kleinere hoeveelheden worden geproduceerd dan personen- en bestelauto's.

De Commissie heeft het computersimulatie-instrument VECTO ontwikkeld om de CO2-emissies van nieuwe voertuigen te kunnen meten. Met behulp van dit instrument wil de Commissie volgend jaar wetgeving voorstellen waarin certificering, rapportage en controle van de CO2-emissies van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen verplicht worden gesteld. Dit zal de markttransparantie vergroten, de concurrentie bevorderen en het gebruik van de meest energie-efficiënte technologieën stimuleren.

Verdere maatregelen op middellange termijn

Als deze wetgeving van kracht is, kan de Commissie verdere maatregelen overwegen om de CO2-uitstoot van zware bedrijfsvoertuigen terug te dringen. Allereerst kan gedacht worden aan verplichte grenswaarden voor de gemiddelde CO2-emissies van nieuw geregistreerde zware bedrijfsvoertuigen, zoals die nu al gelden voor personen- en bestelauto's. Andere mogelijkheden zijn de ontwikkeling van moderne infrastructuur ter ondersteuning van alternatieve brandstoffen voor zware bedrijfsvoertuigen, slimme tarieven voor het gebruik van infrastructuur, effectief en coherent gebruik van de voertuigbelasting door de lidstaten, en andere marktgebaseerde mechanismen. Er zal een effectbeoordeling worden uitgevoerd om de meest kosteneffectieve optie(s) te bepalen.

Uit onderzoek tijdens de voorbereiding van de strategie blijkt dat de CO2-emissie van nieuwe zware bedrijfsvoertuigen op kosteneffectieve wijze met ten minste 30 % kan worden verlaagd door gebruik te maken van geavanceerde technologieën.

Achtergrond

De uitstoot door zware bedrijfsvoertuigen vertegenwoordigt ongeveer een kwart van de uitstoot door het wegverkeer en 5 % van de totale broeikasgasemissies in de EU.

Uit de effectbeoordeling die aan de strategie ten grondslag ligt, blijkt dat de CO2-emissies door zware bedrijfsvoertuigen tussen 1990 en 2010 met zo'n 36 % zijn gestegen.

Als geen maatregelen worden genomen, zullen de totale emissies van zware bedrijfsvoertuigen in de EU in de periode 2030-2050 naar verwachting ongeveer op het huidige niveau blijven, en dus zo'n 35 % boven het niveau van 1990 liggen. Dit is duidelijk onverenigbaar met het doel om de broeikasgasemissies van het vervoer uiterlijk in 2050 met de doelstelling van het Witboek over vervoer van de Commissie uit 2011 en de Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050, namelijk ongeveer 60 % te verminderen ten opzichte van 1990.

Volgende stappen

De strategie is gericht tot het Europees Parlement en de Raad, die verzocht worden ermee in te stemmen en te helpen om de beschreven maatregelen in te voeren.

Meer informatie:

Website van DG Klimaat over zware bedrijfsvoertuigen

MEMO/14/366

Contact:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

Voor het publiek: Europe Direct telefonisch 00 800 6 7 8 9 10 11 of per e­mail

1 :

Mededeling: Strategie voor de vermindering van het brandstofverbruik en de CO2-emissie van zware bedrijfsvoertuigen


Side Bar