Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 21. svibnja 2014.

Klimatska politika: Komisija utvrđuje strategiju za ograničavanje emisija CO2 iz kamiona i autobusa

Sukladno strategiji koju je Europska komisija danas donijela, kamioni i autobusi trošili bi manje goriva te ispuštali manje količine ugljičnog dioksida (CO2). Teška teretna vozila te vrste uzrokuju oko četvrtinu emisija CO2 iz cestovnog prometa u EU-u. Predviđa se da će izostankom našeg djelovanja emisije teških teretnih vozila u razdoblju 2030. – 2050. ostati na trenutačnim neodrživim razinama.

Povjerenica za klimatsku politiku Connie Hedegaard izjavila je: „Danas ćemo poduzeti daljnje mjere za ograničavanje emisija u cestovnom prometu. Prvo smo riješili pitanje osobnih vozila i kombija te sada vidimo rezultate: emisije su smanjene, onečišćenje zraka u gradovima je u opadanju, a potrošačima su sada dostupna i inovativnija vozila te ona učinkovitija po pitanju goriva. Sada se okrećemo rješavanju pitanja kamiona i autobusa. U ovoj se strategiji navode nove mjere kojima će se s vremenom pridonijeti smanjenju emisija CO2 iz tih vozila, uštedjeti novac poslovnim subjektima te osigurati da EU bude manje ovisan o uvezenoj nafti.” 

Naglasak se stavlja na kratkoročne mjere

Dok su emisije CO2 iz novih vozila i kombija zahvaljujući nedavno donesenom zakonodavstvu EU-a uspješno smanjenje, u strategiji1 donesenoj danas rješava se pitanje emisija teških teretnih vozila.

Naglasak se u strategiji stavlja na kratkoročne mjere radi praćenja emisija teških teretnih vozila, potvrđivanja njihove količine te izvješćivanja o njima. To je važan prvi korak prema ograničavanju emisija jer je ta teretna vozila do sada bilo teško usporediti, ponajviše zbog velikog broja različitih modela i veličina dostupnih kamiona koji su uvelike prilagođeni potrebama tržišta te se proizvode u puno manjim količinama u usporedbi s osobnim vozilima i kombijima.

Komisija je razvila računalni simulacijski alat pod nazivom VECTO kojim se mjere emisije CO2 iz novih vozila. S pomoću tog alata Komisija namjerava sljedeće godine iznijeti prijedlog zakonodavstva kojim će se zahtijevati da se emisije CO2 iz teških teretnih vozila prate, njihove količine potvrđuju te da se o njima izvješćuje. Time će se pridonijeti transparentnijem i konkurentnijem tržištu te donošenju energetski najučinkovitijih tehnologija.

Daljnje mjere moguće su u srednjoročnom razdoblju

Kada ovo zakonodavstvo stupi na snagu Komisija će biti u mogućnosti razmotriti daljnje ograničavanje emisija CO2 iz teških teretnih vozila. Najočitije rješenje bilo bi utvrđivanje obveznih ograničenja na prosječnu količinu emisija CO2 iz novoregistriranih teških teretnih vozila kako je već učinjeno za osobna vozila i kombije. Druga bi rješenja mogla uključivati razvoj moderne infrastrukture kojom će se podupirati alternativna goriva za teška teretna vozila, promišljenija naplata korištenja infrastrukture, učinkovito i usklađeno oporezivanje vozila u državama članicama te ostali tržišni mehanizmi. Provest će se procjena učinka radi utvrđivanja najučinkovitijeg rješenja ili više njih.

U studijama provedenima tijekom pripreme strategije navodi se da se novim tehnologijama može ostvariti ekonomično smanjenje emisija CO2 iz teških teretnih vozila od najmanje 30 %.

Pozadina

Emisije iz teških teretnih vozila čine četvrtinu emisija iz cestovnog prometa i 5 % ukupnih emisija stakleničkih plinova u EU-u.

U ovoj se procjeni učinka, kojom se podupire strategija za teška teretna vozila, navodi kako su emisije iz teških teretnih vozila u razdoblju 1990. – 2010. porasle za nekih 36 %.

Predviđanjima koja se temelje na pristupu da neće biti promjene politike iznose se činjenice da bi u razdoblju 2030. – 2050. razina emisija iz teških teretnih vozila ostala jednaka trenutačnoj razini, što bi značilo 35 % više emisija u odnosu na 1990. To se očito ne podudara s ciljem da se do 2050. smanji razina emisija stakleničkih plinova iz prometa do 60 % u odnosu na 1990. kako je navedeno u Bijeloj knjizi Komisije o prometu i Planu za prijelaz na konkurentno gospodarstvo s niskom razinom emisija ugljika u 2050.

Sljedeći koraci

Strategija je namijenjena Europskom parlamentu i Vijeću koji se pozivaju da je podupru i pomognu u ostvarivanju navedenih mjera.

Dodatne informacije:

Web-stranica GU-a za klimatsku politiku o teškim teretnim vozilima

MEMO/14/366

Osobe za kontakt:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom

1 :

Komunikacija: Strategija za smanjenje potrošnje goriva i emisija CO2 kod teških teretnih vozila.


Side Bar