Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2014

Δράση για το κλίμα: η Επιτροπή χαράσσει στρατηγική για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από φορτηγά, λεωφορεία και πούλμαν

Τα φορτηγά, τα λεωφορεία και τα πούλμαν θα χρησιμοποιούν λιγότερα καύσιμα και θα εκπέμπουν μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα εν λόγω βαρέα επαγγελματικά οχήματα είναι υπεύθυνα περίπου για το ένα τέταρτο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τις οδικές μεταφορές στην ΕΕ. Αν δεν αναληφθεί δράση, προβλέπεται ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα κατά την περίοδο 2030-2050 θα παραμείνουν κοντά στα σημερινά, μη βιώσιμα επίπεδα.

Η κ. Connie Hedegaard, Επίτροπος αρμόδια για τη δράση για το κλίμα, δήλωσε: «Σήμερα κάνουμε το επόμενο βήμα για τη μείωση των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές. Σε πρώτη φάση, ρυθμίσαμε τις εκπομπές των αυτοκινήτων και των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, και σήμερα τα αποτελέσματα είναι αισθητά: οι εκπομπές έχουν μειωθεί, η ατμοσφαιρική ρύπανση στις πόλεις υποχωρεί, ενώ ήδη υπάρχουν στη διάθεση των καταναλωτών πιο καινοτόμα και ενεργειακά αποδοτικά οχήματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τώρα θα ασχοληθούμε με τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Στη στρατηγική αυτή σκιαγραφούνται νέα μέτρα τα οποία, με την πάροδο του χρόνου, θα μειώσουν τις εκπομπές CO2 των εν λόγω οχημάτων, θα εξοικονομήσουν χρήματα για τους φορείς εκμετάλλευσης και θα μειώσουν την εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές πετρελαίου». 

Έμφαση στη βραχυπρόθεσμη δράση

Παρόλο που οι εκπομπές CO2 από τα νέα αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα μειώνονται επιτυχώς βάσει της πρόσφατης ενωσιακής νομοθεσίας, η σημερινή στρατηγική1 είναι η πρώτη που αφορά τις εκπομπές από βαρέα επαγγελματικά οχήματα.

Η στρατηγική επικεντρώνεται σε βραχυπρόθεσμη δράση για την πιστοποίηση, την αναφορά και την παρακολούθηση των εκπομπών από βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τον περιορισμό των εκπομπών σε έναν τομέα όπου η συγκρισιμότητα μεταξύ βαρέων επαγγελματικών οχημάτων ήταν μέχρι στιγμής δύσκολη, κυρίως λόγω της μεγάλης ποικιλίας των διαθέσιμων μοντέλων και μεγεθών φορτηγών, που είναι ιδιαίτερα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς και παράγονται σε πολύ μικρότερες ποσότητες απ’ ό,τι τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.

Η Επιτροπή έχει αναπτύξει ένα εργαλείο προσομοίωσης με ηλεκτρονικό υπολογιστή, το VECTO, για τη μέτρηση των εκπομπών CO2 από τα νέα οχήματα. Με την υποστήριξη αυτού του εργαλείου η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις το επόμενο έτος, σύμφωνα με τις οποίες θα απαιτείται η πιστοποίηση, η αναφορά και η παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Αυτό θα συμβάλει σε μια πιο διαφανή και ανταγωνιστική αγορά και στην υιοθέτηση των πλέον ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών.

Περαιτέρω μέτρα που είναι δυνατό να ληφθούν μεσοπρόθεσμα

Όταν η εν λόγω νομοθεσία τεθεί σε ισχύ, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Η πλέον προφανής επιλογή είναι να καθοριστούν υποχρεωτικά όρια για τον μέσο όρο των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, όπως τα όρια που ήδη ισχύουν για τα αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Μεταξύ άλλων επιλογών θα μπορούσε να περιλαμβάνεται η ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών για την υποστήριξη εναλλακτικών καυσίμων για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, η εξυπνότερη τιμολόγηση της χρήσης των υποδομών, η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή της φορολόγησης των οχημάτων από τα κράτη μέλη και άλλοι μηχανισμοί που βασίζονται στην αγορά. Θα πραγματοποιηθεί εκτίμηση επιπτώσεων προκειμένου να προσδιοριστεί η οικονομικά αποδοτικότερη επιλογή ή επιλογές.

Οι μελέτες που εκπονήθηκαν κατά την προετοιμασία της στρατηγικής δείχνουν ότι οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να επιτύχουν οικονομικά αποδοτικές μειώσεις των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα νέα βαρέα επαγγελματικά οχήματα τουλάχιστον κατά 30%.

Ιστορικό

Οι εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο περίπου των εκπομπών στον τομέα των οδικών μεταφορών και το 5% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ.

Η εκτίμηση επιπτώσεων στην οποία βασίζεται η στρατηγική για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα δείχνει ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τις μεταφορές με βαρέα επαγγελματικά οχήματα αυξήθηκαν κατά 36% περίπου μεταξύ 1990 και 2010.

Σύμφωνα με προβλέψεις που βασίζονται σε ένα σενάριο «μη αλλαγής πολιτικής», κατά την περίοδο 2030-2050 οι συνολικές εκπομπές από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα στην ΕΕ θα παραμείνουν κοντά στα σημερινά επίπεδα και, κατά συνέπεια, κατά περίπου 35% υψηλότερες απ’ ό,τι το 1990. Αυτό είναι σαφώς ασυμβίβαστο με τον στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές σε ποσοστό περίπου 60% των επιπέδων του 1990 έως το 2050, όπως ορίζεται στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής του 2011 για τις μεταφορές και στον χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050.

Επόμενα βήματα

Η στρατηγική απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, που καλούνται να την εγκρίνουν και να βοηθήσουν στην υλοποίηση των δράσεων που περιγράφονται.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα της ΓΔ Δράση για το κλίμα σχετικά με τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα

MEMO/14/366

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Mirna Bratoz (+32 2 298 72 78)

Για το κοινό: Europe Direct τηλεφωνικώς 00 800 6 7 8 9 10 11 ή με e­mail

1 :

Ανακοίνωση: Στρατηγική για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα


Side Bar