Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 14. svibnja 2014.

Ribarstvo: Europska komisija predlaže potpunu zabranu lebdećih mreža

Europska komisija želi provesti zabranu uporabe svih vrsta lebdećih mreža u ribolovu u svim vodama EU-a od 1. siječnja 2015. Iako su već na snazi pravila kojima se zabranjuje uporaba lebdećih mreža za ribolov određenih migratornih ribljih vrsta, ta praksa i dalje uzrokuje zabrinutost zbog nehotičnog ulova morskih sisavaca, kornjača i ptica koji su većinom zaštićeni zakonodavstvom EU-a. Kako bi se spriječilo izbjegavanje pravila, prijedlogom Komisije obuhvaćene su potpuna zabrana robolova lebdećim mrežama u EU-u i zabrana držanja lebdećih mreža na ribarskim plovilima. Nadalje, kako bi se izbjegla dvosmislenost, prijedlogom se pruža preciznija definicija lebdeće mreže.

Europska povjerenica za pomorstvo i ribarstvo Maria Damanaki izjavila je: „Ribolov lebdećim mrežama uništava morsko stanište te ugrožava morske divlje vrste i održivi ribolov. Uvjerena sam da su jedini način trajnog iskorjenjivanja ove prakse jasna pravila koja nije moguće različito tumačiti. Moramo ukloniti sve moguće nedostatke i nacionalnim nadležnim tijelima pojednostavniti nadzor i provedbu. To će na kraju spasiti izvor zarade onih ribara koji su posljednjih godina provodili pravila. Ovom se zabranom šalje jasna poruka da neodgovorne prakse više nisu dopuštene.

Lebdeće mreže plove pri ili na samoj površini vode kako bi se omogućio ulov ribljih vrsta koje plivaju u gornjem dijelu vodenog stupca. Od 2002. sve lebdeće mreže, bez obzira na veličinu, kojima se love vrlo migratorne vrste poput tuna i sabljana zabranjene su u vodama EU-a.

Međutim, trenutačni zakonodavni okvir EU-a pokazao je slabosti i nedostatke. Mali razmjeri tih ribarskih plovila i činjenica da ne love zajedno u istim ribolovnim područjima dodatno su olakšali izbjegavanje praćenja, nadzora i dosljedne provedbe pravila. Nezakonite aktivnosti ribarskih plovila EU-a lebdećim mrežama i dalje se zabilježavaju te su izazvale kritiku Unijina poštovanja važećih međunarodnih obveza.

Zabrana lebdećih mreža u skladu je s ciljem zajedničke ribarstvene politike smanjivanja utjecaja ribolovnih aktivnosti na morski ekološki sustav i smanjivanja neželjenog ulova koliko je moguće. Ovisno o prioritetima država članica, ako su ispunjeni posebni uvjeti, s pomoću Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) može se poduprijeti prijelaz na potpunu zabranu.

Pozadina

Na osnovi posebnih Rezolucija Opće skupštine Ujedinjenih naroda (UNGA) kojima se poziva na moratorij na „lebdeće mreže za veliki pelagijski ribolov” (duže od 2,5 km), EU je tijekom 90-ih razvio niz odredaba za provedbu te vrste zabrane velikih lebdećih mreža.

Trenutačni zakonodavni okvir EU-a o lebdećim mrežama stupio je na snagu 1. siječnja 2002. Njime je zabranjena uporaba svih lebdećih mreža, bez obzira na veličinu, kojima se love vrlo migratorne vrste poput tuna i sabljana.

U Baltičkom moru uporaba lebdećih mreža bilo koje vrste i njihovo držanje na plovilu potpuno su zabranjeni od 1. siječnja 2008.

Unatoč postojanju tog cjelokupnog zakonodavnog okvira, pravila se ne poštuju u potpunosti. Komisija je stoga u travnju 2013. objavila plan revizije režima EU-a o ribolovu lebdećim mrežama te pokrenula dvije studije1 i javno savjetovanje (zaključeno u rujnu 2013.) o malom ribolovu lebdećim mrežama, kako bi izradila pregled tog sektora, procijenila učinak lebdećih mreža na zabranjene i zaštićene vrste te odlučila kako revidirati provedbu pravila EU-a u području malog ribolova lebdećim mrežama.

Za više informacija

MEMO/14/351

Prijedlog zabrane ribolova lebdećim mrežama

Plan za lebdeće mreže (April 2013)

Javno savjetovanje (September 2013)

Osobe za kontakt:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Za javnost: Europe Direct telefonom 00 800 6 7 8 9 10 11 ili e-poštom

1 :

Identifikacija i karakterizacija malog ribolova lebdećim mrežama u Sredozemlju” i „Studija za potporu pregledu režima EU-a o malom ribolovu lebdećim mrežama”.


Side Bar