Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 maj 2014

Havets dag i Europa 2014: Innovation för hållbar användning av haven

Innovation och forskning om den maritima ekonomin kan bidra till återhämtning av den europeiska tillväxten och sysselsättningen och samtidigt säkra en hållbar framtid för Europas hav för alla de som är beroende av dem. Det är temat för årets Havets dag i Europa som äger rum i Bremen den 19–20 maj. Vid evenemanget kommer idéer att utbytas mellan experter, intressenter från alla maritima sektorer samt beslutsfattare från hela EU.

- Europas ekonomi är fortfarande instabil och vi måste maximera alla potentiella vägar för att få den på rätt väg igen. Våra hav har mycket stor potential på det området. Vi är beslutna att ta reda på hur de bäst kan hjälpa oss att skapa arbetstillfällen och tillväxt – men på ett sätt som inte äventyrar våra ekosystem. Havets dag är ett tillfälle för sjöfartsnäringen att diskutera hur man kan se till att tillväxt och hållbarhet går hand i hand i den blå ekonomin, säger Maria Damanaki, EU-kommissionär med ansvar för havsfrågor och fiske och medarrangör av evenemanget.

Europeiska kommissionens blå tillväxt syftar till att hållbarhet ska vara ett av fundamenten för maritim tillväxt och kommer därför att stå i centrum för diskussionerna i Bremen. Mot bakgrund av den senaste tidens meddelanden från EU om blå innovation (IP/14/536), fysisk planering i kust- och havsområden (IP/14/459), kust- och havsturism (IP/14/171) och havsenergi (IP/14/36), samlar evenemanget alla sektorer av den maritima ekonomin för att diskutera hur de kan samarbeta, utbyta kunskaper och förverkliga hållbar tillväxt.

Maria Damanaki kommer att få sällskap i Bremen på tvådagarskonferensen av Alexander Dobrindt, Tysklands minister för transport och digital infrastruktur, Jens Böhrnsen, Bremens senatspresident och Martin Günthner som är senator för ekonomi, arbete och hamnar i Bremen, samt andra europeiska ministrar och framstående personer.

Tack vare att konferensen erbjuder 21 workshoppar organiserade av intressenter, två plenarsessioner med framstående talare, sammanträden på hög nivå, en specialutställning om havsfrågor, offentliga arrangemang och ett innovativt nätverksevenemang blir den ett centrum för diskussion och ett utmärkt tillfälle för utbyte av bästa praxis.

Staden Bremen inleder Havets dag med firande längs floden Weser den 18 maj med levande musik, utställningar från forskningsinstitut, besök på forskningsfartyg, familjeevenemang och andra festligheter. Alla evenemang och konferensen Havets dag är gratis och öppna för allmänheten.

Bakgrund

Den 7:e upplagan av konferensen om Havets dag anordnas av EU-kommissionen i samarbete med det tyska förbundsministeriet för transport, byggande och stadsplanering samt Bremens ministerium för ekonomi, arbete och hamnar. Temat för årets konferens är ”Innovation driving Blue Growth”.

Havets dag i Europa instiftades den 20 maj 2008 genom en trepartsdeklaration utfärdad av EU-kommissionens ordförande, Europaparlamentets talman och rådets ordförande. Den firas varje år omkring den 20 maj och syftar till att öka medvetenheten om det maritima Europa. Tidigare år har Havets dag hållits i Bryssel (2008), Rom (2009), Gijon (2010), Gdansk (2011) och Göteborg (2013).

Mer information

All information om konferensen och hela programmet finns på: http://ec.europa.eu/maritimeday

Se även: ”Blue Innovation: Removing the bottlenecks for sustainable investment in our seas” kommissionärens tal om blå innovation den 8 maj 2014: SPEECH/14/362

Kontaktpersoner:

Helene Banner (+ 32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+ 32 2 296 05 67)

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 eller via e­post


Side Bar