Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 13. mája 2014

Európsky námorný deň 2014: Inovácie pre udržateľné využívanie našich oceánov

Inovácie a výskum v oblasti námorného hospodárstva môžu podnietiť oživenie rastu a tvorby pracovných miest a zároveň zabezpečiť udržateľnú budúcnosť európskych morí, oceánov a všetkých ľudí, ktorých živobytie od nich závisí. Toto je ústrednou témou tohtoročného Európskeho námorného dňa, ktorý sa uskutoční 19. – 20. mája v nemeckých Brémach a v rámci ktorého budú prebiehať diskusie medzi expertmi, zainteresovanými stranami zo všetkých námorných sektorov a politikmi z celej EÚ.

Európska komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo, ktorá je spoluhostiteľkou podujatia, uviedla: „Európske hospodárstvo pripomína loď v rozbúrených vlnách a našou povinnosťou je v maximálnej možnej miere využiť akúkoľvek možnosť, ktorá by mohla prispieť k jeho oživeniu. Naše moria a oceány ponúkajú nadbytok týchto možností. Musíme hľadať spôsob, akým by nám čo najlepšie pomohli pri vytváraní pracovných miest a rastu – nesmieme však pritom ohroziť naše ekosystémy. Európsky námorný deň je príležitosťou pre subjekty zo všetkých námorných sektorov na diskusiu o tom, ako zabezpečiť, aby v modrom hospodárstve rast a udržateľnosť išli ruka v ruke“.

Cieľom programu Európskej komisie v oblasti modrého rastu je, aby sa udržateľnosť stala základom námorného rastu, a preto bude stredobodom diskusií v Brémach. Vzhľadom na nedávne oznámenia EÚ o modrých inováciách (IP/14/536), námornom priestorovom plánovaní (IP/14/459), pobrežnom a námornom cestovnom ruchu (IP/14/171) a energii oceánov (IP/14/36) sa v rámci tohto podujatia zídu zástupcovia každého sektora námorného hospodárstva, aby diskutovali o možnostiach spolupráce a výmeny poznatkov a skúseností, ako aj reálneho dosiahnutia udržateľného rastu.

Okrem komisárky Damanakiovej sa na dvojdňovej konferencii v Brémach zúčastní nemecký spolkový minister dopravy a digitálnej infraštruktúry Alexander Dobrindt, predseda senátu slobodného hanzového mesta Brémy Jens Böhrnsen, senátor pre ekonomické záležitosti, prácu a prístavy slobodného hanzového mesta Brémy Martin Günthner, ako aj ďalší európski ministri a osobnosti.

Konferencia bude, prostredníctvom 21 seminárov organizovaných zainteresovanými stranami, dvoch plenárnych zasadnutí s hlavnými rečníkmi, rokovaní na vysokej úrovni, osobitnej výstavy o námorných otázkach, verejných happeningov a inovatívnych podujatí zameraných na nadväzovanie kontaktov, počas dvoch dní centrom diskusie a výmeny osvedčených postupov.

V Brémach sa Európsky námorný deň začne 18. mája oslavami pozdĺž brehov rieky Weser s podujatiami so živou hudbou, výstavami výskumných ústavov, návštevami výskumných lodí, akciami pre celé rodiny a ďalšími podujatiami. Všetky verejné podujatia, ako aj konferencia v rámci Európskeho námorného dňa sú bezplatné a otvorené pre verejnosť.

Súvislosti

Siedmu konferenciu v rámci Európskeho námorného dňa organizuje Európska komisia v spolupráci s nemeckým spolkovým ministerstvom dopravy a digitálnej infraštruktúry a ministerstvom hospodárstva, práce a prístavov slobodného hanzového mesta Brémy. Témou tohtoročnej konferencie je „Inovácia podnecuje modrý rast“.

Európsky námorný deň vznikol na základe trojstranného vyhlásenia predsedov Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 20. mája 2008. Oslavuje sa každý rok 20. mája a prípadne aj v niektoré predchádzajúce alebo nasledujúce dni a jeho cieľom je zviditeľniť námornú Európu. Predchádzajúce ročníky Európskeho námorného dňa sa konali v Bruseli (2008), Ríme (2009), Gijone (2010), Gdansku (2011), Göteborgu (2012) a Valette (2013).

Ďalšie informácie

Všetky bližšie informácie o konferencii a celý program: http://ec.europa.eu/maritimeday

Pozri aj: „Modré inovácie: Odstránenie prekážok udržateľných investícií do našich morí“, prejav komisárky o modrých inováciách (8. mája 2014): SPEECH/14/362

Kontaktné osoby:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Pre verejnosť: Europe Direct na telefónnom čísle 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar