Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13. toukokuuta 2014

Euroopan meripäivä 2014: innovoinnilla edistetään merien kestävää käyttöä

Merialan innovoinnilla ja tutkimuksella voidaan vauhdittaa kasvun ja työllisyyden elpymistä Euroopassa ja samalla turvata kestävä tulevaisuus Euroopan merille ja kaikille niille, joiden toimeentulo on merestä riippuvainen. Se on tämänvuotisen Euroopan meripäivän keskeinen teema. Saksan Bremenissä 19.–20. toukokuuta järjestettävä tapahtuma tarjoaa asiantuntijoille, sidosryhmille ja poliittisille päättäjille eri puolilta EU:ta tilaisuuksia ajatustenvaihtoon.

Yksi tapahtuman isännistä, meri- ja kalastusasioista vastaava EU-komissaari Maria Damanaki, totesi Euroopan talouden seilaavan edelleen levottomilla vesillä, ja jatkoi: ”Velvollisuutenamme on hyödyntää viimeiseen pisaraan kaikki mahdollisuudet sen elvyttämiseksi. Euroopan merissä on siihen valtava potentiaali. Aiomme selvittää, miten meriä voidaan hyödyntää parhaiten työpaikkojen luomiseksi ja kasvun edistämiseksi – vaarantamatta kuitenkaan ekosysteemejä. Euroopan meripäivän aikana merialan yhteisöllä on tilaisuus keskustella siitä, miten voidaan varmistaa, että talouskasvu ja kestävä kehitys kulkevat käsi kädessä sinisessä taloudessa.

Euroopan komission laatimalla ns. sinisen kasvun toimintasuunnitelmalla pyritään tekemään kestävyydestä perusta merialan kasvulle, ja siksi kestävä kehitys on pääteemana Bremenin keskusteluissa. EU on hiljattain ilmoittanut sinistä innovointia (IP/14/536), merten aluesuunnittelua (IP/14/459), rannikko- ja merimatkailua (IP/14/171) ja merienergiaa (IP/14/36) koskevista toimenpiteistä. Meripäivän puitteissa kokoontuvat meritalouden eri sektoreiden edustajat voivat kyseisten toimenpiteiden pohjalta keskustella siitä, miten ne voivat tehdä yhteistyötä, jakaa tietoa ja tehdä kestävästä kasvusta totta.

Komissaari Maria Damanakin lisäksi Bremenin kaksipäiväiseen konferenssiin osallistuu Saksan liikenne- ja digitaali-infrastruktuuriministeri Alexander Dobrindt, Bremenin vapaan hansakaupungin senaatin puheenjohtaja Jens Böhrnsen, Bremenin vapaan hansakaupungin talous-, työ- ja satamasenaattori Martin Günthner sekä muiden Euroopan maiden ministereitä ja merkkihenkilöitä.

Konferenssin ohjelmaan kuuluu 21 sidosryhmien järjestämää työpajaa, kaksi pääpuhujien puheenvuoroille varattua täysistuntoa, korkean tason edustajien istuntoja, merialaa esittelevä erikoisnäyttely, yleisötapahtumia ja innovatiivinen verkostoitumistapahtuma. Konferenssi on kahden päivän ajan vilkkaan ajatustenvaihdon ja parhaiden käytäntöjen jakamisen foorumi.

Bremenin kaupunki käynnistää Euroopan meripäivän Weser-joen rannalla 18. toukokuuta järjestettävillä juhlatapahtumilla. Luvassa on elävää musiikkia, tutkimuslaitoksia esitteleviä näyttelyjä, tutkimusaluksilla vierailua, koko perheen tapahtumia ja muuta juhlahumua. Kaikki yleisötapahtumat samoin kuin Euroopan meripäivä ‑konferenssi ovat maksuttomia ja yleisölle avoimia.

Tausta

Euroopan meripäivä ‑konferenssi järjestetään nyt seitsemättä kertaa. Järjestäjinä ovat Euroopan komissio yhdessä Saksan liittotasavallan liikenne-, rakennus- ja kaupunkisuunnitteluministeriön ja Bremenin vapaan hansakaupungin talous-, työ- ja satamaministeriön kanssa. Tämän vuoden konferenssin teemana on ”innovointi sinisen kasvun edistäjänä”.

Euroopan meripäivä perustettiin 20. toukokuuta 2008 Euroopan komission puheenjohtajan, Euroopan parlamentin puhemiehen ja EU:n neuvoston puheenjohtajan kolmikantaisella julistuksella. Meripäivää vietetään vuosittain toukokuun 20. päivänä tai sen tienoilla, ja sillä pyritään lisäämään EU:n merialan näkyvyyttä. Edelliset Euroopan meripäivät järjestettiin Brysselissä (2008), Roomassa (2009), Gijónissa (2010), Gdanskissa (2011), Göteborgissa (2012) ja Valettassa (2013).

Lisätietoja

Lisätietoja ja konferenssin tarkka ohjelma on saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/maritimeday

Ks. myös merialan innovointia käsittelevä komissaari Damanakin puhe ”Blue Innovation: Removing the bottlenecks for sustainable investment in our seas” (8. toukokuuta 2014): SPEECH/14/362

Yhteyshenkilöt:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar