Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 8 mai 2014

UE consideră că inovarea în domeniul mărilor și oceanelor reprezintă o sursă de creștere economică durabilă

Două treimi din planeta noastră sunt acoperite de mări și oceane. Dacă sunt gestionate într-un mod responsabil, mările și oceanele pot oferi surse de alimente, medicamente și energie, protejând în același timp ecosistemele pentru generațiile viitoare. Cu toate acestea, pentru ca acest lucru să fie realizabil, avem nevoie de mai multe cunoștințe referitoare la mări și oceane. Prin urmare, Comisia a prezentat astăzi un plan de acțiune privind inovarea în domeniul „economiei albastre”, cu scopul de a susține utilizarea durabilă a resurselor oceanice și de a favoriza creșterea economică și crearea de noi locuri de muncă în Europa.

Comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, Maria Damanaki, a declarat: „Temelia pe care o punem astăzi va ajuta generațiile de mâine ale Europei să dispună de cunoștințele și competențele prin care să asigure o mai bună gestionare a mărilor și oceanelor, pentru a profita la maximum de avantajele pe care ni le oferă, respectând în același timp echilibrul ecosistemului marin.” Dna Damanaki a adăugat: „De exemplu, inițiativa noastră de creare a unei hărți digitale a întregii suprafețe a fundului oceanelor și mărilor europene va oferi mai multă previzibilitate întreprinderilor care investesc în acest domeniu, reducând costurile și stimulând și mai mult inovarea, pentru o creștere economică albastră durabilă.”

Comisia a identificat o serie de provocări care trebuie abordate: cunoștințele noastre despre mări și oceane sunt încă limitate, eforturile în domeniul cercetării maritime ale statelor membre nu sunt coordonate, iar forța de muncă a Europei de mâine va avea nevoie de mai mulți ingineri și oameni de știință care să aplice noile tehnologii în mediul marin.

Comisarul european pentru cercetare și inovare, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Se pare că dispunem de mai multe cunoștințe despre suprafața Lunii și chiar a planetei Marte decât despre fundul mărilor și oceanelor. Inovarea în domeniul maritim dispune de un potențial economic enorm, care ne va ajuta să abordăm provocări cum ar fi schimbările climatice și securitatea alimentară. Prin urmare, «creșterea economică albastră» se situează printre domeniile de interes ale programului Orizont 2020, noul nostru program pentru cercetare și inovare.”

Planul de acțiune al Comisiei prezentat astăzi propune:

 1. Crearea unei hărți digitale a întregii suprafețe a fundului mărilor și oceanelor europene până în 2020.

 2. Crearea unei platforme de informare online, care să fie operațională înainte de sfârșitul anului 2015, privind proiectele de cercetare în domeniul marin din cadrul programului Orizont 2020, precum și privind cercetarea în domeniul marin finanțată la nivel național, prin care să fie împărtășite rezultatele proiectelor finalizate.

 3. Înființarea unui forum al întreprinderilor și al științei în domeniul economiei albastre, care va implica sectorul privat, oameni de știință și ONG-uri și care va contribui la modelarea „economiei albastre” din viitor, prin intermediul său având loc un schimb de idei și rezultate. O primă reuniune va avea loc cu ocazia evenimentului „Ziua maritimă 2015” de la Pireu, Grecia.

 4. Încurajarea actorilor din cercetare, întreprinderi și învățământ să identifice, înainte de 2016, necesitățile și competențele viitoare ale forței de muncă din sectorul maritim.

 5. Analizarea posibilității ca actorii principali din cercetare, întreprinderi și învățământ să înființeze o comunitate de cunoaștere și inovare (CCI) pentru economia albastră după 2020. CCI-urile, parte a Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT), ar putea stimula inovarea în mai multe moduri, de exemplu prin desfășurarea de programe de educație și formare, prin consolidarea legăturii dintre cercetare și piață și prin crearea de proiecte de inovare și incubatoare de afaceri.

Context

Economia maritimă sau „albastră” a UE este un domeniu vast, care cuprinde peste 5 milioane de angajați în diverse sectoare precum pescuitul, transportul, biotehnologiile marine și sursele regenerabile de energie offshore.

Între 2007 și 2013, Comisia Europeană a contribuit în medie cu 350 milioane EUR pe an la cercetarea marină și maritimă, prin intermediul celui de-Al șaptelea program-cadru. O cercetare semnificativă în domeniul marin este, de asemenea, realizată prin intermediul programelor statelor membre (aproximativ 300 de milioane EUR pe an în Franța și Germania, de exemplu). „Creșterea economică albastră” reprezintă un „domeniu de interes” în cadrul noului program „Orizont 2020”, cu un buget specific de 145 de milioane EUR alocat perioadei 2014-2015, la care se adaugă alte oportunități în cadrul programului.

Aproximativ 30% din fundul mărilor și oceanelor din jurul Europei nu a fost încă explorat. Această suprafață variază între 5% în Golful Biscaya și coasta iberică și peste 40% în Marea Nordului, Marea Ionică și partea centrală a Mării Mediterane. O mai bună înțelegere a ceea ce se întâmplă sub nivelul mării va oferi o mai bună cunoaștere a resurselor oceanice și o mai bună înțelegere a modului în care acestea pot fi utilizate în mod durabil.

Deficiențele în materie de competențe sunt deja evidente în sectorul energiei eoliene. În 2012, sectorul eolian offshore a reprezentat 10% din capacitatea eoliană anuală instalată, acest sector oferind, direct și indirect, locuri de muncă pentru 58,000 de persoane din întreaga Europă. Se estimează că, până în 2020, proporția energiei eoliene offshore va ajunge la 30% din capacitatea eoliană anuală instalată. Aceasta înseamnă 191 000 de locuri de muncă până în 2020, cifră care va crește la 318 000 până în 2030. Însă acest sector ar putea, de asemenea, suferi un deficit de competențe, care ar putea crește de la 7 000 în prezent până la 14 000 de echivalente normă întreagă în cazul în care forța de muncă viitoare nu va dispune de competențe în domeniul întreținerii și producției, de exemplu.

Pentru informații suplimentare

 1. Inovarea în economia albastră: Exploatarea potențialului mărilor și oceanelor noastre de a genera creștere economică și locuri de muncă: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/marine_knowledge_2020/index_ro.htm

 2. MEMO/14/336: Întrebări și răspunsuri privind inovarea în economia albastră

 3. MEMO/14/337: Inovarea în economia albastră: exemple de cercetare în domeniul marin în UE

 4. Broșură referitoare la proiectele de cercetare ale UE cu privire la „Oceanele viitorului” (fișier PDF) http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ocean-of-tomorrow-2014_en.pdf

 5. Orizont 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 6. Creșterea economică albastră în UE - un set de studii: https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/community/msexperts/articles/blue-growth-eu-set-studies

Persoane de contact:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

Pentru public: Europe Direct la telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau pe e­mail


Side Bar