Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. május 8.

Az EU az óceánok innovációját a fenntartható növekedés forrásának tekinti

Bolygónk kétharmadát óceánok és tengerek borítják. Amennyiben felelősséggel kezeljük azokat, akkor élelmet, gyógyszereket és energiát biztosítanak számunkra, és egyúttal gondoskodunk az ökoszisztémáknak a jövő generációi számára való megőrzéséről is. Ennek megvalósítása érdekében azonban tengereinkről és óceánjainkról több ismerettel kell rendelkeznünk. A Bizottság ezért a mai napon bemutatta a kék gazdaságban megvalósuló innováció akciótervét, amely hozzájárul az európai óceánok erőforrásainak fenntartható módon való felhasználásához, valamint a növekedés és a munkahelyteremtés ösztönzéséhez.

Maria Damanaki tengerügyi és halászati biztos így nyilatkozott: „ A mai napon alapot teremtettünk arra, hogy Európa jövő generációi rendelkezzenek az óceánjaink hatékonyabb kezeléséhez és teljes körű hasznosításához szükséges ismeretekkel és készségekkel, miközben szem előtt tartják a tengerek ökoszisztémájának egyensúlyát.” Majd hozzátette: „Például a teljes európai tengerfenékről készült digitális térkép létrehozására irányuló kezdeményezésünk növelni fogja a vállalkozások beruházásainak kiszámíthatóságát, csökkenti a költségeket és ösztönzi a kék gazdaság fenntartható növekedését és további innovációját.”

A Bizottság számos, leküzdésre váró akadályt azonosított: a tengerekről még mindig hiányos ismeretekkel rendelkezünk, még nem kapcsolódtak össze az egyes tagállamok tengerhasznosítási célú kutatási törekvései, miközben a jövő európai munkapiaca több, az új technológiákat a tengeri környezetben alkalmazni tudó mérnököt és tudóst igényel.

Máire Geoghegan-Quinn, a Bizottság kutatásügyért és innovációért felelős tagja a következőket mondta: „Valószínűleg több ismerettel rendelkezünk a Hold, sőt még a Mars felszínéről is, mint a tengerek mélyéről. A tengerhasznosítási célú innováció rengeteg lehetőséget tartogat gazdaságunk számára, és segítségünkre lesz az olyan kihívások kezelésében, mint az éghajlatváltozás és az élelmiszer-biztonság. A kék növekedés ezért az új kutatási és innovációs programunk, a "Horizont 2020" egyik kiemelt területe.”

A Bizottság mai napon ismertetett cselekvési terve az alábbi javaslatokat tartalmazza:

2020-ig el kell készíteni a teljes európai tengerfenék digitális térképét.

2015 végéig létre kell hozni és működésbe kell léptetni egy, az egész „Horizont 2020”-at átfogó, a tengerkutatással és az államilag finanszírozott tengerkutatási projektekkel foglalkozó, valamint a lezárt projektek eredményeit megosztó információs platformot.

Létre kell hozni egy, a kék gazdasággal foglalkozó üzleti és tudományos fórumot, amely a magánszektort, a tudósokat és a nem kormányzati szervezeteket bevonja a jövő kék gazdaságának alakításába, valamint az ötletek és eredmények megosztásába. Első ülésére a tengerek európai napjának a görögországi Piraeusban megrendezésre kerülő 2015. évi rendezvényeihez kapcsolódva kerül sor.

Ösztönözni kell a kutatási, az üzleti és az oktatási ágazat szereplőit arra, hogy 2016-ig mérjék fel a tengeri ágazat jövőbeli munkaerejének szükségleteit és készségeit.

Fel kell mérni, hogy a kutatási, a vállalkozási és az oktatási közösség legjelentősebb szereplői számára lehetséges-e egy, a kék gazdasággal foglalkozó tudományos és innovációs társulás (TIT) megalakítása 2020 után. A tudományos és innovációs társulások (TIT) az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) részeként az innovációt többféle módon ösztönözhetik, például képzési és oktatási programokkal, a kutatástól a piacig vezető út megerősítésével, valamint innovációs projektek és üzleti inkubátorházak létrehozásával.

Háttér-információk

Az EU tengeri vagy „kék” gazdasága hatalmas: több mint 5 millió főt foglalkoztat olyan különféle ágazatokban, mint a halászat, a szállítás, a tengeri biotechnológia és a tengeri megújuló energiák.

Az Európai Bizottság 2007 és 2013 között a hetedik kutatási keretprogram keretében évente átlagosan 350 millió EUR-val járult hozzá a tengerkutatáshoz és a tengerhasznosítási célú kutatáshoz. A tengerkutatáshoz a tagállamok programjai is jelentős összeggel járultak hozzá (például Franciaország és Németország mintegy évi 300 millió EUR-val). A „Horizont 2020” kék növekedésre összpontosító területének 2014–2015 közötti költségvetése 145 millió EUR, és a program keretében további lehetőségek is rendelkezésre állnak.

Európa tengerfenéki környezetének mintegy 30%-át még nem mérték fel. Ez az arány a Vizcayai-öböl és az ibériai partvonal 5%-os aránya, valamint az Északi-tenger, a Jón-tenger és a Földközi-tenger középső részének több mint 40%-os aránya között ingadozik. Ha jobban megértjük, hogy mi történik a tengerfelszín alatt, akkor az óceánok erőforrásairól is több ismerettel fogunk rendelkezni, ezáltal képesek leszünk azokat fenntartható módon kezelni.

A tengeriszélenergia-ágazatban már jelenleg is készséghiány mutatkozik. Ez a tengeri ágazat 2012-ben az éves hasznosított szélkapacitás 10%-át képviselte, és Európa-szerte közvetlenül vagy közvetve 58 000 főt alkalmazott. Az előrejelzések szerint a tengeriszélenergia-ágazat 2020-ra az éves hasznosított szélkapacitás 30%-át fogja lefedni. Ez azt jelenti, hogy ez az ágazat 2020-ra 191 000 főt, 2030-ra pedig már 318 000 főt fog foglalkoztatni. Az ágazatban tapasztalható készséghiány azonban a teljesmunkaidő-egyenértékben kifejezett jelenlegi 7 000 főről 14 000-re nőhet, amennyiben a jövő munkaereje nem rendelkezik például a karbantartáshoz és a gyártáshoz szükséges készségekkel.

További információk

Innováció a kék gazdaságban: Tengereink és óceánjaink potenciáljának a munkahelyteremtés és a növekedés érdekében történő hasznosítása:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/marine_knowledge_2020/index_hu.htm

MEMO/14/336: Kérdések és válaszok a kék gazdaság innovációjáról

MEMO/14/337: Innováció a kék gazdaságban: példák a tengerkutatásra az EU-ban

„A jövő óceánjai” uniós kutatási projektről szóló kiadvány (PDF-fájl)

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/ocean-of-tomorrow-2014_en.pdf

„Horizont 2020”: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Kék növekedés az EU-ban – tanulmányok:

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/community/msexperts/articles/blue-growth-eu-set-studies

Kapcsolattartás:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 298 65 95)

Tájékoztatás a nyilvánosság számára: Europe Direct a 00 800 6 7 8 9 10 11 telefonszámon vagy e­mailben


Side Bar