Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 7. mája 2014

Chov v EÚ – komisárka Damanakiová podporí európskych chovateľov rýb na výstave Seafood Expo Global 2014

Chov rýb je prospešná činnosť, ktorá môže pomôcť riešiť problém nadmerného rybolovu a chrániť populácie voľne žijúcich rýb. To je odkaz, s ktorým dnes vystúpi eurokomisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo Maria Damanakiová na špeciálnom podujatí v rámci celosvetovej výstavy Seafood Expo Global v Bruseli.

Na tomto podujatí, ktoré je súčasťou kampane Komisie „Patríme k sebe“ na podporu udržateľného rybárstva, komisárka Damanakiová zdôrazní konkrétne prednosti európskeho chovu rýb alebo akvakultúry ako jedného z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich potravinárských odvetví na svete: „S rastom počtu obyvateľov rastie aj dopyt po rybách. Bez chovu rýb by jednoducho nebolo dosť rýb na konzumáciu a bola by ohrozená dlhodobá udržateľnosť populácií voľne žijúcich rýb. Miestne čerstvé a zdravé ryby chované v EÚ spĺňajú prísne normy ochrany spotrebiteľa a výborne chutia.“

V rámci reformy spoločnej rybárskej politiky sa EÚ zaväzuje naďalej podporovať odvetvie akvakultúry. Nedávno vydaný súbor usmernení obsahuje spoločné priority a všeobecné ciele pre európske odvetvie chovu rýb, ku ktorým patrí zlepšenie prístupu k voľnému priestoru a vodám, zachovanie vysokých zdravotných a environmentálnych noriem, zníženie administratívnej záťaže a zvýšenie konkurenceschopnosti. Finančne budú tieto ciele podporené z nového Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Bude sa financovať aj výskum napomáhajúci udržateľný rozvoj európskej akvakultúry.

Komisárku Damanakiovú budú na tomto podujatí sprevádzať dvaja špičkoví šéfkuchári – Gianfranco Vissani z Talianska a Kevin MacGillivray zo Spojeného kráľovstva. Ešte v tomto roku EÚ rozbehne projekt na školách v desiatich krajinách, ktorým sa bude zvyšovať povedomie o prínosoch konzumácie rýb z farmového chovu.

Súvislosti

Chov rýb, označovaný aj ako akvakultúra, je chov sladkovodných a morských živočíchov i rastlín. V rámci Európy sa chová mnoho druhov rýb, mäkkýšov, kôrovcov a rias pri použití rôznych metód chovu vrátane tradične používaných, ako sú laná, siete a nádrže, alebo veľmi zložitých, ako sú recirkulačné systémy.

Približne polovicu produkcie EÚ tvoria mäkkýše, pričom najobľúbenejšie sú mušle a ustrice, potom nasledujú ďalšie druhy vrátane morských rýb, ako je losos, pagel a morona, a zo sladkovodných rýb kapor a pstruh. Prísnymi predpismi EÚ v oblasti hygieny a ochrany spotrebiteľa, ktoré sa vzťahujú rovnako na voľne žijúce ryby, ako aj na ryby z farmových chovov, sa zabezpečuje, aby sa na naše stoly dostávali iba bezpečné a zdravé produkty.

68 % morských živočíchov konzumovaných v EÚ sa sem dováža a iba 10 % sa tu chová. Konzumáciou rýb chovaných lokálne znížime našu závislosť od dovozu zo zahraničia a máme prístup k výnimočne čerstvým produktom. Priamo v odvetví akvakultúry je v EÚ zamestnaných už viac ako 80 000 ľudí a očakáva sa, že sa toto číslo v dôsledku stále vyšších dodávok morských plodov od chovateľov z EÚ ešte zvýši.

Výstava Seafood Expo Global, ktorá sa uskutoční na výstavisku Heysel v dňoch 6. až 8. mája, je najväčším svetovým obchodným veľtrhom s morskými živočíchmi, na ktorom sa zíde viac ako 1 600 vystavovateľov z viac ako 70 krajín. Európska komisia bude mať svoj vlastný stánok (hala 7, stánok č. 1411), kde bude mať verejnosť aj tlač príležitosť stretnúť sa s odborníkmi a diskutovať s nimi o mnohých otázkach súvisiacich s rybárstvom a námornými záležitosťami.

Ďalšie informácie

kampaň Patríme k sebe – Chov v EÚ:

http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/farmed-eu

MEMO/14/335

Kontaktné osoby:

Helene Banner (+32 2 295 2407)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 0567)

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky 00 800 6 7 8 9 10 11 alebo e­mailom


Side Bar