Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 7.5.2014

EU:ssa viljeltyä – komissaari Maria Damanaki antaa tukensa EU:n kalojen ja äyriäisten viljelijöille Seafood Expo Global 2014 -näyttelyssä

Kalanviljely on terveellinen vaihtoehto, ja sen avulla voidaan torjua liikakalastusta ja suojella luonnonvaraisia kalakantoja. Tämän viestin Euroopan meri- ja kalastusasioista vastaava komissaari Maria Damanaki haluaa välittää Brysselissä järjestettävässä Seafood Expo Global -erityistapahtumassa.

Tapahtumassa, osana kalojen ja äyriäisten kestävää viljelyä edistävää komission Erottamattomat-kampanjaa, komissaari Damanaki korostaa eurooppalaisen kalanviljelyn eli vesiviljelyn erityislaatuisuutta. ”Väestön kasvaessa kalan kysyntä kasvaa. Ilman kalanviljelyä kalaa ei yksinkertaisesti olisi riittävästi syötäväksi ja pitkällä aikavälillä luonnonvaraisten kalakantojen kestävyys vaarantuisi. EU:ssa viljelty tuore, paikallinen ja terveellinen kala täyttää EU:n korkeat kuluttajansuojavaatimukset ja maistuu hyvälle”, hän toteaa.

Yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksen yhteydessä EU on sitoutunut tukemaan vesiviljelyalaa edelleen. Vasta annetuissa suuntaviivoissa esitetään EU:n kalanviljelyalan yhteiset painopisteet ja yleiset tavoitteet, joihin kuuluvat viljelypaikkojen ja veden käyttömahdollisuuksien parantaminen, korkeiden terveys- ja ympäristövaatimusten säilyttäminen, hallinnollisen taakan vähentäminen ja kilpailukyvyn lisääminen. Tavoitteiden saavuttamisen tueksi myönnetään varoja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Myös Euroopan vesiviljelyn kestävään kehitykseen tähtäävää tutkimusta rahoitetaan.

Komissaari Damanakin lisäksi tapahtumassa on mukana kaksi huippukokkia: Gianfranco Vissani Italiasta ja Kevin MacGillivray Britanniasta. Kymmenen maan kouluissa järjestetään myöhemmin tänä vuonna EU:n vetämä hanke, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta viljeltyjen kalojen syömisen hyödyistä.

Taustaa

Kalanviljely, jota kutsutaan myös vesiviljelyksi, tarkoittaa makean veden ja meren eläimien ja kasvien viljelyä. Sitä harjoitetaan kaikkialla Euroopassa, sillä tuotetaan monia kalalajeja, simpukoita, äyriäisiä ja leviä erilaisilla viljelymenetelmillä. Näitä ovat perinteiset menetelmät, joissa käytetään köysiä, verkkoja ja säiliöitä, tai esimerkiksi kiertovesijärjestelmiin perustuvat pitkälle kehitetyt menetelmät.

Noin puolet EU:n tuotannosta on simpukoita, joista suosituimpia ovat sinisimpukat ja osterit. Seuraavina tulevat merikalat, kuten lohi, huulisargi (hammasahven-laji) ja meribassi, sekä makean veden kaloista taimen ja karppi. EU:n tiukoilla hygienia- ja kuluttajansuojasäännöillä, joita sovelletaan niin luonnonvaraisiin kuin viljeltyihin kaloihin, varmistetaan, että tarjolle päätyvät tuotteet ovat terveellisiä ja turvallisia.

EU:ssa syötävistä kala- ja äyriäistuotteista on tuontituotteita 68 %, ja vain 10 % kulutuksesta on täällä viljeltyä. Syömällä paikallisesti viljeltyä kalaa vähennämme riippuvuutta tuonnista ulkomailta ja saamme huipputuoreita tuotteita. Vesiviljely työllistää Euroopassa suoraan jo yli 80 000 henkeä, ja määrän odotetaan kasvavan sitä mukaa kun yhä suurempi osa kala- ja äyriäisruoasta saadaan EU:n kalanviljelijöiltä.

Seafood Expo Global -tapahtuma järjestetään Brysselissä, Heyselissä 6.–8.5.2014. Kyseessä ovat maailman suurimmat kala- ja äyriäistuotteiden markkinat: näytteilleasettajia on yli 1 600 yli 70 maasta. Euroopan komissiolla on messuilla oma näyttelyosasto (halli 7, messupaikka 1411), jossa kansalaisilla ja lehdistöllä on mahdollisuus tavata asiantuntijoita ja keskustella monenlaisista kalastus- ja meriasioita koskevista kysymyksistä.

Lisätietoja

Erottamattomat-kampanja – EU:ssa viljeltyä:

http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en/farmed-eu

MEMO/14/335

Yhteyshenkilöt:

Helen Banner (+32-2) 295 24 07

Lone Mikkelsen (+32-2) 296 05 67

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 6 7 8 9 10 11 tai sähköposti


Side Bar