Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 16 aprilie 2014

Comisia salută adoptarea de către Parlament a noului Fond european pentru pescuit și afaceri maritime

Parlamentul European a aprobat astăzi, cu o majoritate covârșitoare, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Cu un buget de 6,5 miliarde de euro pentru perioada 2014-2020, fondul va finanța noi proiecte destinate punerii în aplicare a politicii comune reformate în domeniul pescuitului (PCP) și va oferi sprijin financiar pescarilor, acvacultorilor și comunităților din zonele de coastă în vederea adaptării la noile norme. Fondul va finanța totodată proiecte menite să impulsioneze „creșterea albastră” și ocuparea forței de muncă, în cadrul politicii maritime integrate a UE (PMI).

Comisarul european pentru afaceri maritime și pescuit, Maria Damanaki, a salutat adoptarea FEPAM: „Politica noastră reformată în domeniul pescuitului plasează o dată pentru totdeauna pescuitul european pe o poziție sustenabilă. Însă, pentru a ajunge acolo, sunt necesare schimbări radicale pentru pescarii noștri și pentru întregul sector, care are nevoie de sprijinul nostru financiar. Vom cofinanța proiecte concrete în statele membre, sprijinind astfel pescarii și comunitățile din zonele de coastă în vederea dezvoltării unui sector al acvaculturii sustenabil, de la plasa de pescuit la consumator”.

Finanțarea unui pescuit sustenabil

Prin reforma politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), UE a acționat împotriva pescuitului excesiv și a combătut practica aruncării capturilor nedorite înapoi în mare. Noul FEPAM va oferi posibilități de investiții și finanțare pescarilor, acvacultorilor și comunităților din zonele de coastă, contribuind astfel la reducerea impactului activităților de pescuit asupra mediului marin și la refacerea stocurilor de pește. Un element extrem de important este faptul că, prin finanțarea unor unelte de pescuit mai selective, de exemplu, fondul va contribui în egală măsură la eliminarea practicilor păguboase de aruncare a capturilor înapoi în mare, ceea ce reprezintă un aspect-cheie al noii politici.

Nu se vor aloca fonduri din partea UE pentru construcția de noi nave de pescuit sau pentru alte inițiative care ar contribui la creșterea capacității de pescuit. Se acordă, în schimb, prioritate susținerii micilor pescari, care vor beneficia de o rată mai ridicată a intensității ajutoarelor, precum și sprijinirii tinerilor pescari și a familiilor celor care aparțin acestei categorii profesionale. În plus, fondul îi va ajuta pe acvacultori să devină mai competitivi, sprijinindu-le accesul la noi piețe. FEPAM va contribui astfel la asigurarea aprovizionării stabile a consumatorilor cu produse marine sustenabile, va stimula inovarea, va ajuta comunitățile să își diversifice economiile, va finanța proiecte care creează noi locuri de muncă și va îmbunătăți calitatea vieții în zonele de coastă ale Europei.

În același timp, fondul va furniza finanțare pentru colectarea datelor din sectorul pescuitului, care să permită adoptarea deciziilor în baza unor probe solide, și va consolida programele de control în domeniul pescuitului, care garantează respectarea generală a normelor privind pescuitul responsabil și sustenabil. De asemenea, fondul va sprijini regionalizarea procesului de elaborare a politicilor în cadrul noii PCP și va permite participarea deplină a tuturor părților interesate.

Impulsionarea creșterii albastre

Pentru prima dată, fondul va stimula politica maritimă integrată prin facilitarea coordonării la nivel transfrontalier și transsectorial. Finanțarea se va concentra asupra inițiativelor care aduc avantaje mai multor sectoare, dar care nu pot fi realizate prin intermediul unei politici unice, care vizează un anumit sector, sau de către un stat membru individual. Printre astfel de domenii se numără amenajarea spațiului maritim, supravegherea maritimă integrată și cunoașterea mediului marin.

Următoarele etape

După votul de astăzi din Parlamentul European, fondul va fi supus atenției miniștrilor responsabili de pescuit, în cadrul Consiliului, pentru adoptarea finală, care va permite intrarea în vigoare a FEPAM în luna iunie a acestui an.

FEPAM va cofinanța proiecte în paralel cu instrumentele de finanțare naționale, iar fiecare stat membru va beneficia de o parte din bugetul total. Statele membre își vor elabora programele operaționale naționale, precizând în ce mod intenționează să cheltuiască fondurile alocate, iar după primirea aprobării din partea Comisiei, autoritățile naționale vor decide ce proiecte doresc să sprijine.

Pentru informații suplimentare

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime: http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_ro.htm

MEMO/14/311

Persoane de contact:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Pentru public: Europe Direct prin telefon 00 800 6 7 8 9 10 11 sau prin e­mail


Side Bar