Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - pressiteade

Euroopa Liit eraldab 328 noorteadlasele 485 miljonit eurot

Brüssel, 15 detsember 2014

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) on valinud välja 328 tipptasemel teadlast, kes saavad kuni kahe miljoni euro suuruse maineka noorteadlasetoetuse. Eraldatava 485 miljoni euroga toetatakse Euroopas alusuuringutega tegelevate noorteadlaste uue põlvkonna selliseid projekte, millel on kaugele ulatuvad eesmärgid ja millega võivad kaasneda suured riskid, kuid millest saadav kasu võib olla eriti suur. 

Projektid esindavad väga erinevaid valdkondi. Näitena võib tuua rõivasteks sobilikud elektroonilised tekstiilmaterjalid, mis saavad energiat kehasoojusest, bakterite avastamine lõhna abil, toksilisusasjatundlikkus naftakeemiatööstuses, inimloogika algupära, vähktõvega seotud põletike vastu võitlemine või kasutajaliideste optimaalne projekteerimine. Mõne väljavalitud projekti kohta võib lugeda siit.

Sellega seoses märkis teaduse ja innovatsiooni volinik Carlos Moedas järgmist: „Tulevase innovatsiooni ja majanduskasvu eelduseks on edumeelsed tipptasemel teadusuuringud. Noorteadlase toetusega pakub Euroopa Teadusnõukogu uuele tippteadlaste põlvkonnale võimaluse rahuldada oma teadusjanu ja riskeerida. Kui Euroopa tahab olla teaduses esirinnas, tuleb investeerida südikatesse noortesse talentidesse.”

Sel aastal saavad toetust 38 rahvuse esindajad 180 teadusasutusest üle kogu Euroopa. Vastuvõtvate teadusasutuste loetelus on esikohal Saksamaa (70 toetust) ja Suurbritannia (55 toetust). Neile järgnevad Prantsusmaa (43) ja Madalamaad (34). Toetust saavaid teadlasi töötab ka Austrias, Belgias, Hispaanias, Iirimaal, Iisraelis, Itaalias, Norras, Portugalis, Rootsis, Rumeenias, Serbias, Soomes, Taanis, Tšehhi Vabariigis, Türgis ja Ungaris ning ühe projektiga on esindatud CERN Šveitsis.

Ligikaudu 40 teadlast pärineb väljastpoolt Euroopat: näiteks saavad toetust Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Aasia, Austraalia, Uus-Meremaa ja Venemaa teadlased. Paljud neist olid juba varem Euroopas tööl.

Toetusesaajate seas on ka 18 teadlast, kes tulevad Euroopasse tööle seoses ERC rahastavate projektidega, sealhulgas 13 koju naasvat Euroopa teadlast. Samuti on nende seas Austraaliast ja Põhja-Ameerikast Euroopasse kolivad teadlased. Kõik see ühtib ERC ülesandega meelitada Euroopasse üha rohkem tipptasemel teadlasi.

Toetusesaajaks valitud teadlane on keskmiselt 35aastane.


Taustteave

 

Praegune noorteadlase toetuse konkurss on järjekorras seitsmes, ent ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” raames alles esimene. Konkursile laekus 3273 taotlust, millest 10% olid edukad. Toetust saavad 143 füüsika- ja inseneriteaduste projekti, 124 bioteaduste projekti ning 61 sotsiaal- ja humanitaarteaduste projekti. Kui eelmisel aastal oli naisteadlaste osakaal 30%, siis sel aastal on see kerkinud 33%-le.

 

Tänu toetusele on väljavalitutel võimalik kokku panna oma uurimisrühm. Kokku kuulub sellistesse rühmadesse üle 1400 järeldoktorandi ja doktorandi. Sedasi aitab ERC toetada Euroopa uut tippteadlaste põlvkonda.

 

ERC jagab noorteadlase toetust mis tahes rahvusest teadlastele, kellel on 2–7 aastat uurimistöökogemust pärast doktorikraadi (või mõne muu samaväärse teaduskraadi) saamist ja kelle senine teadustöö on paljulubav. Teadusuuringuid tuleb teha ELi liikmesriikides või assotsieerunud riikides asuvas avaliku või erasektori teadusasutuses. Toetust, maksimaalselt kaks miljonit eurot ühe toetatava projekti kohta, eraldatakse kuni viieks aastaks.

 

ELi poolt 2007. aastal asutatud Euroopa Teadusnõukogu (ERC) on Euroopa esimene rahastamisorganisatsioon, kes toetab tipptasemel eesliiniuuringuid. Igal aastal valitakse rahastamiseks välja parimad ja kõige loovamad teadlased, rahvusest ja vanusest olenemata, kes hakkavad oma projekte Euroopas ellu rakendama. Ühtlasi püüab ERC meelitada Euroopasse tippteadlasi kogu maailmast. Praeguseks on ERC rahastanud rohkem kui 4500 tippteadlast eri karjäärietappidel.

 

Lisateave

ERC-lt noorteadlase toetust saavate projektide näited:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/Examples_ERC_StG_Projects_2014.pdf

 

Statistika ERC eraldatavale noorteadlase toetusele konkureerivate projektide kohta:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_statistics.pdf

 

Väljavalitud teadlaste loetelu neid vastu võtvate teadusasutuste asukohariikide kaupa (tähestikulises järjekorras riigirühmade kaupa)

http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2014_stg_results_all_domains.pdf

 

Euroopa Teadusnõukogu veebisait:

http://erc.europa.eu

Horisont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

IP/14/2634

Kontaktandmed ajakirjanikele

Kontaktandmed üldsuse jaoks:


Side Bar