Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas - paziņojums presei

Lai saglabātu konkurētspēju pasaules mērogā, ES uzņēmumiem vairāk jāiegulda pētniecībā un izstrādē

Briselē, 04 decembris 2014

Lai gan ekonomiskā situācija bija nelabvēlīga, ES bāzēto uzņēmumu ieguldījumi pētniecībā un izstrādē 2013. gadā palielinājās par 2,6 %. Tomēr pieaugums ir sarucis salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kad tas sasniedza 6,8 %. Rādītājs ir zemāks arī par 2013. gada pasaules vidējo rādītāju (4,9 %) un atpaliek no ASV (5 %) un Japānā (5,5 %) bāzēto uzņēmumu snieguma.

Šie rezultāti šodien publicēti Eiropas Komisijas 2014. gada ES rezultātu apkopojumā par rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē, kurā analizēti 2500 pasaules lielāko uzņēmumu, kas atbilst aptuveni 90 % no uzņēmumu kopējiem izdevumiem par pētniecību un izstrādi. Dati liecina, ka ES bāzētie uzņēmumi (633) 2013. gadā pētniecībā un izstrādē ieguldījuši 162,4 miljardus eiro, savukārt ASV (804) un Japānā (387) bāzētie uzņēmumi ieguldījuši attiecīgi 193,7 un 85,6 miljardus eiro.

Pētniecības, zinātnes un inovācijas komisārs Karlušs Muedešs norādīja: "Lai gan ekonomiskie apstākļi ir nelabvēlīgi, ES uzņēmumi turpina ieguldīt pētniecībā un izstrādē. Tās ir labas ziņas, bet, lai neatpaliktu no konkurentiem, mums jādara vairāk. Tā kā publiskā sektora līdzekļi ir ierobežoti, ir vēl jo svarīgāk piesaistīt privātā sektora ieguldījumus pētniecībā un izstrādē. Pamatprogramma "Apvārsnis 2020" jau tagad šajos procesos iesaista vairāk uzņēmumu nekā jebkad agrāk, taču tagad tam pievērsīsimies vēl nopietnāk. Komisijas un Eiropas Investīciju bankas piedāvātais ieguldījumu plāns 315 miljardu eiro apmērā palīdzēs piesaistīt vairāk privātā sektora ieguldījumu riskantākiem projektiem, un tas stimulēs pētniecību un izstrādi visā Eiropā."

Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs uzsvēra:"Tā kā Eiropai ir daudz izcilu pētnieku un lielisku izdevību apmainīties ar zināšanām, tā ir pievilcīga vieta pētniecības un izstrādes ieguldījumiem. Tomēr, lai neatpaliktu no pasaules mēroga konkurentiem, mums ir jākāpina ieguldījumi — turklāt tas nāks par labu dažnedažādām pētniecības disciplīnām un nozarēm. Zināšanu ekonomikai ir vajadzīgi stingri pamati, un mēs rēķināmies, ka nozares pārstāvji būs uzticami partneri to izveidē."

Pētniecība un izstrāde: galvenie ieguldītāji un nozares

ES bāzētais automobiļu ražotājs Volkswagen jau otro gadu pēc kārtas ieņem pirmo vietu pasaulē; uzņēmums pētniecībā un izstrādē ieguldījis 11,7 miljardus eiro (pieaugums par 23,4 %). Otrajā un trešajā vietā ierindojas Samsung (Dienvidkoreja) un Microsoft (ASV).

Autobūves nozare, kurā ieguldījumu pieaugums sasniedza 6,2 %, veido ceturto daļu no līdzekļiem, ko pētniecībā un izstrādē kopā ieguldījuši ES rezultātu apkopojumā ietvertie uzņēmumi. Savukārt augsto tehnoloģiju nozarēs, piemēram, farmācijas preču vai tehnoloģiskās aparatūras un iekārtu nozarē, izaugsme ir bijusi mazāk izteikta, un Eiropas pētniecības un izstrādes ieguldījumu kopējo vidējo rādītāju tās mazina.

Nodarbinātība

Rezultātu apkopojumā aplūkotie uzņēmumi 2013. gadā nodarbināja 48 miljonus darbinieku visā pasaulē. Pēdējo astoņu gadu laikā (2005–2013) ES bāzēto uzņēmumu darbinieku skaits ir palielinājies par 18,2 %, un šo izaugsmi sekmē nozares ar paaugstinātu pētniecības un izstrādes intensitāti. Šī tendence joprojām ir izteikta, lai gan ES uzņēmumi pagājušajā gadā nodarbināja nedaudz mazāk cilvēku (par 0,6 % mazāk).

Tendences

97 % no ES bāzēto uzņēmumu kopējiem ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē veido 10 valstīs bāzēto uzņēmumu ieguldījumi. Pozitīvo sniegumu galvenokārt nodrošina uzņēmumi, kas bāzēti Vācijā, Francijā un Apvienotajā Karalistē, — to ieguldījumi veido vairāk nekā divas trešdaļas kopapjoma. Vācijā un Apvienotajā Karalistē uzņēmumu ieguldījumu apjoms turpinājis palielināties (par attiecīgi 5,9 % un 5,2 %) un ir virs vidējā līmeņa, savukārt Francijas uzņēmumi pētniecībā un izstrādē ieguldījuši mazāk (-3,4 %).

Dažu valstu pētniecības un izstrādes ieguldījumu rādītāju ļoti ietekmējis atsevišķu lielu ES uzņēmumu ieguldījumu apjoma sarukums. Tā ir ar Nokia (-17,1 %) un STMicroelectronics (-19,2 %), kam bija būtiska ietekme uz kopējiem ieguldījumiem Somijā (-11,6 %) un Nīderlandē (-0,1 %) — divās no desmit valstīm, kas ir Eiropas ieguldītāju saraksta augšgalā.

Savukārt dažām citām ES valstīm rezultātu apkopojumā iekļautie uzņēmumi ļāva pacelties virs pasaules vidējā līmeņa (13,6 % Īrijā un 6,4 % Itālijā) vai virs ES vidējā līmeņa (4,4 % Spānijā).

Konteksts

ES rezultātu apkopojumu par rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē ik gadu publicē Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāts un Kopīgais pētniecības centrs. 2014. gada rezultātu apkopojuma izlases apmērs ir 2500 uzņēmumi. Pētījumā apkopoti uzņēmumu galvenie pētniecības un izstrādes rādītāji un ekonomiskie indikatori, kas iegūti no uzņēmumu jaunākajām publicētajām atskaitēm. Tas nosaka, cik daudz savu līdzekļu uzņēmumi kopumā ieguldījuši pētniecībā un izstrādē — neatkarīgi no vietas, kur attiecīgā pētniecība un izstrāde notiek. Tajā aplūkoti uzņēmumi, kuri 2013. gadā pētniecībā un izstrādē ieguldīja vairāk nekā 15,5 miljonus eiro. Tie ir bāzēti ES (633), ASV (804), Japānā (387) un citās valstīs (676), ieskaitot Ķīnu (199), Taivānu (104), Dienvidkoreju (80) un Šveici (62). Tā kā rezultātu apkopojumi sniedz informāciju par lielākajiem pētniecības un izstrādes uzņēmumiem jau no 2003. gada, var analizēt uzņēmumu rīcību un sniegumu garākā laikposmā.

ES 2014. gada apsekojumā par pētniecības un izstrādes ieguldījumu tendencēm rūpniecībā tika izmantota paplašināta izlase, kas izveidota no 1000 rezultatīvākajiem ES bāzētajiem ieguldītājiem pētniecības un izstrādes jomā.

Plašāka informācija

Faktu lapa "Privātā sektora pētniecības un izstrādes ieguldījumu tendences pasaulē: fakti un skaitļi"

ES 2014. gada rezultātu apkopojums par rūpniecības ieguldījumiem pētniecībā un izstrādē

ES 2014. gada apsekojums par pētniecības un izstrādes ieguldījumu tendencēm rūpniecībā

Infografikas: ES rezultātu apkopojums par pētniecību un izstrādi. ES rūpniecības inovācijas jomas snieguma salīdzinoša novērtēšana ES politikas veidošanai

Ziņojumi par rūpniecības ieguldījumu pētniecībā uzraudzību un analīzi

Papildu informācija par programmu "Apvārsnis 2020"

Papildu informācija par ES ieguldījumu plānu


IP/14/2342

Kontakti presei:

Lucia CAUDET (+32 2 295 61 82)
Mirna BRATOZ (+32 2 298 72 78)

Sabiedrībai:

informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts

Side Bar