Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - sporočilo za medije

Večja odprtost: Komisija se zavezuje k večji preglednosti

Strasbourg, 25 november 2014

Evropska komisija je danes prispevala k večji preglednosti. Zavezala se je k objavi informacij o tem, s kom se srečajo njeni politični voditelji in višji uradniki, ter zagotovitvi večjega dostopa do dokumentov v zvezi s pogajanji o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe (TTIP) z ZDA. Tako Junckerjeva komisija že v svojih prvih tednih izpolnjuje obljubo predsednika o bolj odprti in pregledni Komisiji, s čimer naznanja nov pristop za naslednjih pet let.

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je povedal: „Naše delo je lahko še tako dobro, vendar ne bo nič vredno, če ne bomo imeli podpore in zaupanja državljanov, za katere delamo. Bodimo preglednejši, saj nimamo ničesar skrivati. Pokažimo, da tokrat res mislimo resno in da lahko skupaj spremenimo in obnovimo Evropo.“

Preglednost sestankov

Komisija se je dogovorila o skupnih pravilih, ki bodo veljala za komisarje, člane njihovih kabinetov in generalne direktorje služb Komisije. Od 1. decembra dalje bo Komisija na svojem spletišču objavila datume in lokacije dvostranskih sestankov, imena organizacij in samozaposlenih oseb, ki se jih udeležijo, ter teme za razpravo, in sicer v dveh tednih po vsakem sestanku.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je izjavil: „Da bi ponovno pridobili zaupanje ljudi v Evropo, moramo zagotoviti večjo odprtost in večjo preglednost pri svojem delu. Kakor je pomembno, da državljani vedo, s kom se srečamo in zakaj, je pomembno tudi, da Komisija ohrani odprt in reden dialog z zainteresiranimi stranmi. Komisija želi dati zgled na področju preglednosti.“

Danes sprejeta nova pravila so določena v dveh sklepih Komisije; eden se nanaša na komisarje in člane njihovih kabinetov, drugi pa na generalne direktorje. Oba bosta začela veljati 1. decembra 2014. Današnjemu dosežku bo v letu 2015 sledil predlog Komisije za medinstitucionalni sporazum z Evropskim parlamentom in Svetom, s katerim naj bi se vzpostavil obvezen register lobistov, ki bi zajemal vse tri institucije.

Večja preglednost pogajanj o TTIP

Komisija je sprejela tudi sporočilo komisarke Malmström, v katerem je prikazano, kako bodo pogajanja o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe (TTIP) postala preglednejša. Po mnenju Komisije je bistveno, da ima javnost na voljo točne in popolne informacije o namerah EU v pogajanjih ter da se pomisleki obravnavajo, zmotne predstave pa odpravijo.

Komisarka za trgovino Cecilia Malmström je dejala: „Želimo se še podrobneje posvetovati o TTIP in delovati še bolj pregledno, da lahko jasno pokažemo, za kaj gre pri pogajanjih, in razkrijemo njihovo skrivnost. Na tej podlagi bomo nadalje sodelovali z zainteresiranimi stranmi in javnostjo.“

Ukrepi, ki jih je Komisija predlagala za povečanje preglednosti pogajanj o TTIP, vključujejo:

  • objavo več pogajalskih besedil EU, do katerih Komisija državam članicam in Evropskemu parlamentu že zagotavlja dostop;
  • zagotovitev dostopa do besedil TTIP vsem poslancem Evropskega parlamenta, ne samo nekaterim, in sicer z odprtjem „čitalnice“ za tiste poslance, ki do zdaj niso imeli dostopa do zaupnih dokumentov;
  • označevanje manj pogajalskih dokumentov TTIP z „EU restricted“, da se poslancem tudi zunaj čitalnice olajša dostop do njih;
  • redno objavo in posodabljanje javnega seznama dokumentov TTIP, do katerih imata dostop Evropski parlament in Svet.

Ozadje

Predsednik Juncker je 15. julija 2014 Evropskemu parlamentu predstavil svoje politične smernice ter obljubil večjo preglednost stikov z zainteresiranimi stranmi in lobisti: „Rad bi, da Evropejci vedo, kdo je prišel h komu in kdo je s kom govoril, in rad bi, da bi nam druge institucije v tem sledile.“

V svojem govoru pred Evropskim parlamentom 15. julija se je predsednik Juncker zavezal tudi k preglednosti pogajanj o TTIP: „Ne dajajmo vtisa, da nekaj skrivamo, delujmo pregledno in objavimo dokumente, povezane s pogajanji.“ Prav tako je bila ta zaveza k preglednosti poudarjena v poslanicah, ki jih je predsednik Juncker naslovil na 27 komisarjev, vključena pa je tudi v sporočilo predsednika o delovnih metodah Evropske komisije v novi sestavi, ki je naslovljeno na vse uradnike Komisije. V sporočilu je določeno, da se komisarji praviloma ne smejo srečati z organizacijami in samozaposlenimi osebami, ki niso v registru za preglednost.

Dodatne informacije

Sklep Komisije o objavi informacij o sestankih članov Komisije z organizacijami ali samozaposlenimi osebami

Sklep Komisije o objavi informacij o sestankih generalnih direktorjev Komisije z organizacijami ali samozaposlenimi osebami

Sporočilo Komisije o preglednosti pogajanj o TTIP

Politične smernice predsednika Junckerja

Uvodni govor predsednika Junckerja na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta 15. julija 2014

Poslanica predsednika Junckerja, naslovljena na prvega podpredsednika Fransa Timmermansa

Poslanica predsednika Junckerja, naslovljena na evropsko komisarko Cecilio Malmström

Več o čezatlantskem partnerstvu za trgovino in naložbe

Delovne metode Evropske komisije 2014–2019

Več o registru za preglednost

IP/14/2131

Kontakti za stike z mediji

Natasha BERTAUD (+32 2 296 74 56)
Tim McPHIE (+ 32 2 295 86 02)

Za vprašanja širše javnosti:


Side Bar