Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2014. február 20.

Új bizottsági stratégia – a part menti és tengeri turizmus fellendítése

Az Európai Bizottság ma ismertette azt az új stratégiát, amely az európai part menti és tengeri turizmust kívánja támogatni. A stratégia elismeri az ágazatban rejlő, a fenntartható fejlődést és a munkahelyteremtést szolgáló lehetőségeket, és 14 olyan uniós intézkedést vázol fel, amelyek segítségével a part menti régiók és vállalkozások megbirkózhatnak a nehézségekkel és az ágazat a kék gazdaság vezető tényezőjévé válhat. Az egyes intézkedések mellett a stratégia megjelöli, hogy a tagállamok, a régiók és az ágazat érdekelt felei egymás között megosztva milyen feladatokkal egészíthetik ki az uniós intézkedéseket.

A javasolt intézkedések között az alábbiak szerepelnek: a part menti turizmus szereplői közötti szorosabb együttműködés és hatékonyabb párbeszéd megkönnyítése Európa-szerte, a köz- és magánszféra közötti partnerség, készségek fejlesztése és az innováció előmozdítása, az ökoturizmus fellendítése, továbbá a befektetésösztönző finanszírozási lehetőségeket ismertető online információs anyag összeállítása. Az intézkedések megtervezésében és végrehajtásában a tagállamok, a regionális hatóságok és az ágazat egyaránt fontos szerepet töltenek be.

Maria Damanaki tengerügyi és halászati biztos így nyilatkozott: „A kék növekedésről szóló stratégiában a Bizottság a part menti és tengeri turizmust a növekedés és a munkahelyteremtés legfőbb tényezői közé sorolta. Különösen igaz ez a part menti területekre, ahol jellemzően magas a munkanélküliség. Mivel a legnagyobb tengergazdasági ágazatról van szó, amely számos part menti régió gazdasági alapját képezi, kötelességünk mindent megtenni fejlődése és sikere érdekében.

Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke, ipar- és vállalkozáspolitikai biztos a következőket mondta: „Véleményem szerint a turizmus a növekedés egyik alapvető mozgatórugója Európában, amely köré céltudatos, következetes és integrált politikákat kell felépíteni. A célzottan a part menti és tengeri turizmussal foglalkozó stratégia rávilágít e fontos turisztikai ágazatban rejlő lehetőségekre és arra, hogy mekkora szerepet játszhatna a munkanélküliség – kiváltképp a fiatalokat érintő munkanélküliség – elleni küzdelemben.

A lehetőségek ellenére az ágazatnak számos nehézséggel kell szembenéznie; a stratégia ezekre kíván megoldást adni. Problémát jelentenek például az adatokkal és ismeretekkel kapcsolatos hiányosságok, a változékony kereslet, a nagyban szezonális jelleg, a megfelelő készségek és az innováció hiánya és a finanszírozási gondok. A mai napon nyilvánosságra hozott stratégia intézkedéseinek fő célja, hogy segítséget nyújtson az ágazatnak a felsorolt problémák felszámolásához és egy olyan környezet kialakításához, amely vonzza a befektetőket. Emellett ezen intézkedések jóvoltából az ágazaton belüli tevékenységeknél előtérbe kerül a fenntarthatóság, valamint a természeti és kulturális örökség megőrzése. Az ágazat továbbá jelentős gazdasági és környezeti előnyökre tesz szert és globális szinten is növekszik versenyképessége.

Háttér

A part menti és tengeri turizmus magában foglalja a tengerparti, a tengeri, a hajózási turizmust és a tengeri körutakat, és Európa legtöbb part menti régiója és szigete gazdasága szempontjából alapvető fontosságú.

Csaknem 3,2 millió embernek ad munkát, az Unió gazdaságához összesen 183 milliárd EUR bruttó hozzáadott értékkel járul hozzá és a tengeri gazdaság által megtermelt össztermék mintegy egyharmadát teszi ki. A turizmus egy növekvő üzletág, mi sem mutatja ezt jobban annál, hogy 2013-ban az Unió 28 tagállamában a hotelekben vagy ahhoz hasonló szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma a 2012-es adatokhoz képeset 1,6%-kal nőtt és 2,6 milliárd vendégéjszakával megdöntötte az eddig csúcsokat1.

A tengerparti területekben és a tengerben rejlő lehetőségek kiaknázása a part menti régiók gazdasága mellett az Unió teljes gazdaságának fejlődését és fellendülését is segítené, és nem utolsó sorban hozzájárulna a turizmushoz kapcsolódó tevékenységek fenntarthatóságához és hosszú távú fejlődéséhez.

A ma ismertetett stratégiáról tárgyalnak majd a hatóságok, vállalkozások és egyéb érdekelt felek március 10-én Athénben, a görög elnökség által megrendezett konferencián. A konkrét intézkedések végrehajtása a következő hónapok feladatai közé tartozik majd.

További információk

A Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság part menti turizmussal foglalkozó oldalán: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_hu.htm

A Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság turizmussal foglalkozó oldalán: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_hu.htm

MEMO/14/120

Kapcsolattartók:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21) Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

A nagyközönség számára: A Europe Direct telefonszáma00 800 6 7 8 9 10 11 vagy e-mail címe: e-mail


Side Bar