Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 13. siječnja 2014.

Slobodno kretanje: Komisija objavljuje vodič o primjeni „testa uobičajenog boravišta” u svrhu socijalne sigurnosti

Europska komisija upravo je objavila praktični vodič o „testu uobičajenog boravišta” kako bi se državama članica pomoglo da primijene pravila EU-a o koordinaciji socijalne sigurnosti za građane EU-a koji su se preselili u drugu državu članicu. U novom vodiču obuhvaćena su objašnjenja ,testa uobičajenog boravišta’ EU-a te se njime olakšava tijelima država članica njegova praktična primjena.

László Andor, povjerenik za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost, izjavio je: "U zakonodavstvu Europske unije postoje jasne zaštitne mjere za sprečavanje zlouporabe sustava socijalne skrbi drugih zemalja EU-a. Vodičem će se tijelima država članica olakšati praktična primjena zaštitnih mjera ,uobičajenog boravišta’. Priručnik je dio aktualnih mjera Komisije da se olakša slobodno kretanje ljudi diljem EU-a.”

Vodič, sastavljen u suradnji s državama članicama, objašnjava različite koncepte ,uobičajenog boravišta’ i ,privremenog boravišta’ ili ,boravka’. Ove definicije, utvrđene zakonodavstvom EU-a (Uredba EZ/883/2004 kako je zadnje izmijenjena Uredbom EU/465/2012), potrebne su za utvrđivanje države članice koja je odgovorna za isplatu naknada socijalne sigurnosti građanima EU-a koji se sele iz jedne države članice u drugu. Na temelju zakonodavstva EU-a može postojati samo jedno uobičajeno mjesto boravišta te time samo jedna država članica može biti odgovorna za isplatu naknada socijalne sigurnosti na temelju boravišta.

Zaposlenici i samozaposlene osobe ostvaruju pravo na socijalnu sigurnost u zemlji u kojoj rade, a neaktivne osobe (npr. umirovljenici, studenti) u državi članici u kojoj imaju „uobičajeno boravište”. Određivanje države članice u kojoj pojedinac ima „uobičajeno boravište” važno je za radnike koji rade u više država članica.

Vodič uzima u obzir posebne kriterije za određivanje mjesta „uobičajenog boravišta” pojedinca, primjerice:

obiteljsko stanje i obiteljske veze;

trajanje i stalna prisutnost u predmetnoj državi članici

zaposlenost (posebno mjesto gdje se takva aktivnost redovito provodi, stabilnost aktivnosti i trajanje ugovora o radu)

obavljanje bilo kakve neplaćene djelatnosti

u slučaju studenta, izvor njihovih prihoda

koliko je trajna stambena situacija pojedinca

država članica gdje pojedinac plaća porez

razlozi selidbe

namjere pojedinca utemeljene na svim okolnostima te potkrijepljene činjeničnim dokazima.

Ostale se činjenice mogu uzeti u obzir ako su bitne.

Vodič također pruža konkretne primjere i smjernice o slučajevima u kojima određivanje mjesta prebivališta može biti teško, kao što je slučaj pograničnih radnika, sezonskih radnika, upućenih radnika, studenata, umirovljenika i vrlo mobilnih neaktivnih osoba.

Na primjer, ako se državljanin UK-a preseli u Portugal i provodi većinu svog vremena u Portugalu, njegovo mjesto ,uobičajenog boravišta’ je sada Portugal, čak i ako još uvijek posjeduje kuću u Ujedinjenoj Kraljevini te održava kulturne i ekonomske veze s Ujedinjenom Kraljevinom.

Kontekst

Vodič ,uobičajenog boravišta’ dio je šireg priručnika namijenjenoga za pomoć institucijama, poslodavcima i građanima prilikom utvrđivanja države članice čije je zakonodavstvo o socijalnoj sigurnosti u posebnim okolnostima potrebno primijeniti. Priručnik objašnjava i pravila koja se odnose na upućene radnike i pojedince koji rade u dvije države članice ili više njih, uključujući i pravila koja vrijede za prijevoz radnika, posebno za članove letačke i kabinske posade.

Objava praktičnog vodiča o testu uobičajenog boravišta predstavlja jednu od pet mjera najavljenih u Komunikaciji o „Slobodnom kretanju građana i njihovih obitelji” od 25. studenoga (vidi IP/13/1151 i MEMO/13/1041). Vodič je sada dostupan na web-mjestu Europske komisije na engleskom jeziku (vidi ispod), a narednih tjedana bit će preveden i na sve službene jezike EU-a.

Izmijenjeni je vodič 18. prosinca 2013. godine odobrila Administrativna komisija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti. Ovo se tijelo sastoji od predstavnika svih država članica i odgovorno je za tumačenje pitanja koja proizlaze iz primjene pravila socijalne sigurnosti iz Uredbe EZ/883/2004.

Dodatne informacije

Guide on the Habitual Residence Test

Web-mjesto Lászla Andora

Pratite Lászlóa Andora na Twitteru

Pretplatite se na besplatni elektronički bilten Europske komisije o zapošljavanju, socijalnim pitanjima i uključivanju

Kontakti :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar