Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2014 m. spalio 28 d.

Komisija siūlo 2015 m. žvejybos Atlanto vandenyne ir Šiaurės jūroje galimybes

Šiandien Europos Komisija pasiūlė 2015 m. žvejybos Atlanto vandenyne ir Šiaurės jūroje galimybes. Kaip ir kasmet, ji pateikė pasiūlymą, kiek pagrindinių komercinių išteklių žuvų Europos Sąjungos žvejai galės sužvejoti kitais metais. Tai pirmasis pasiūlymas, pagrįstas naujos bendros žuvininkystės politikos (BŽP) principais. Vienas iš pagrindinių naujosios BŽP ramsčių – siekti, kad visi ištekliai butų žvejojami tausiai, t. y. taikyti didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio principą. Kai įmanoma, mokslininkai teikia rekomendacijas, kaip užtikrinti, kad sužvejojamų išteklių kiekis atitiktų didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį. Remdamasi mokslinėmis rekomendacijomis, Komisija siūlo padidinti arba išlaikyti tokį pat 29-ių Europos vandenyse esančių išteklių, kurie nėra valdomi drauge su tarptautiniais partneriais, leidžiamą sužvejoti kiekį ir sumažinti 40-ies tokių išteklių leidžiamą sužvejoti kiekį.

Derybos dėl daugelio išteklių, kuriuos ES valdo drauge su tarptautiniais partneriais, dar nesibaigė, todėl pasiūlymu nustatytas tik maždaug pusės išteklių leidžiamas sužvejoti kiekis. Pasibaigus deryboms su trečiosiomis šalimis ir regioninėmis žuvininkystės valdymo organizacijomis (RŽVO) bus pateiktas galutinis pasiūlymas.

Valstybių narių ministrai pasiūlymą aptars gruodžio 15–16 d. vyksiančiame Žuvininkystės tarybos posėdyje. Jis bus taikomas nuo 2015 m. sausio 1 d.

Pasiūlymo duomenys

Pasiūlymu nustatomas pasaulio vandenynuose esančių tik Europos Sąjungos, Europos Sąjungos drauge su trečiosiomis šalimis (pavyzdžiui, Norvegija) ir RŽVO valdomų žuvų išteklių bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK) ir žvejybos pastangos.

Kai kurių ES žuvų išteklių, pavyzdžiui, europinių jūrų velnių ir paprastųjų stauridžių išteklių Iberijos pusiasalio vandenyse, paprastųjų jūrų liežuvių išteklių vakarinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje ir norveginių omarų išteklių Šiaurės jūroje sužvejojamas kiekis atitinka didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį, todėl siūloma padidinti jų BLSK. Tai liudija, kokios sėkmingos yra žvejybos sektoriaus subjektų ir atitinkamų valstybių narių pastangos: dėl atsakingo išteklių valdymo ir sprendimų neviršyti didžiausio galimo tausios žvejybos laimikio žuvų ištekliai išlieka tvarūs ir teikia finansinį pelną šiame sektoriuje dirbantiems asmenims.

Tačiau prasta kai kurių išteklių padėtis toliau kelia nerimą. Atlantinių menkių išteklių Airijos jūroje ir Kategato sąsiauryje būklė išlieka prasta, o dėl duomenų trūkumo šiuos išteklius sunku valdyti. Paprastųjų jūrų liežuvių rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje liko visai mažai. Rekomendacijoje dėl juodadėmių menkių ir atlantinių menkių išteklių Keltų jūroje taip pat reikalaujama gerokai sumažinti BLSK, kad sužvejojamas šių išteklių kiekis atitiktų didžiausią galimą tausios žvejybos laimikį. Rimta problema išlieka kritinė atlantinių menkių, kurių labai daug išmetama atgal į jūrą, išteklių būklė vakariniuose Škotijos vandenyse.

Kad žuvų jaunikliai nebūtų sužvejojami prieš pradėdami daugintis ir galėtų papildyti išteklius, nedelsiant reikia taikyti selektyvesnius žvejybos būdus. Būtina labai pasistengti, kad mokslininkų rekomenduojamos selektyviosios žvejybos priemonės kuo skubiau būtų įgyvendintos Keltų jūroje ir vakariniuose vandenyse. Tai, be kita ko, padės mūsų žvejams nuo kitų metų laikytis įpareigojimo iškrauti visą laimikį ir atneš daugiau pelno vidutinės trukmės laikotarpiu.

Tais atvejais, kai duomenų tikrajam išteklių dydžiui nustatyti nepakanka, Komisija siūlomą BLSK nustatė remdamasi Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos rekomendacija BLSK didinti arba mažinti ne daugiau kaip 20 proc. Atsižvelgiant į praėjusių metų Tarybos sprendimą dėl prevencinio mažinimo, 26 ištekliams siūlomas BLSK yra toks pats, kaip ir 2014 m.

Dėl kelių ES išteklių mokslinės rekomendacijos gautos visai neseniai arba bus paskelbtos per kelias ateinančias savaites. Tas rekomendacijas prieš siūlant jų BLSK (pasiūlymą numatyta pateikti vėliau rudenį), dar reikia nuodugniau išnagrinėti.

Baigiantis metams Europos Komisija, remdamasi mokslinėmis rekomendacijomis, su trečiosiomis šalimis (Norvegija, Farerų Salomis, Grenlandija, Islandija ir Rusija), ES vardu derasi dėl kitais metais leisimo sužvejoti išteklių, kuriuos ES valdo drauge su tomis trečiosiomis šalimis, kiekio.

Dėl labai migruojančių žuvų, pavyzdžiui, tunų, išteklių žvejybos galimybių tarptautiniuose vandenyse Komisija ES vardu derasi RŽVO. Suderėtos žvejybos galimybės vėliau reglamentuojamos ES teisės aktais.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie šiandien pasiūlytas žvejybos Atlanto vandenyne ir Šiaurės jūroje galimybes pateikiama lentelėse.

BLSK ir kvotos: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_lt.htm

Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos ir Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto mokslinės rekomendacijos, kuriomis remiantis nustatomas siūlomas leidžiamas sužvejoti kiekis:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_lt.htm

Su suinteresuotosiomis šalimis konsultuotasi remiantis gegužės mėn. paskelbtu Komisijos konsultacijų dokumentu IP/13/487.

Daugiamečiai valdymo planai:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_lt.htm

Žvejybos rajonų žemėlapis:

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_lt.pdf

MEMO/14/516

Asmenys ryšiams:

Helene Banner, tel. + 32 2 295 24 07,

Lone Mikkelsen, tel. + 32 2 296 05 67

Visuomenei: Europe Direct, tel. 00 800 6 7 8 9 10 11, e. paštas

Pastaba. Lentelėse nurodyti tik ES valdomi žuvų ištekliai.

Mokslinis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

BSLK zona

(žr. žemėlapį)

2014 m. BSLK

2015 m. BLSK (pasiūlymas)

BLSK pokytis 2014–2015 m. (pasiūlymas)

Lophius

Europiniai jūrų velniai

VIIIc,IX,X,CECAF 34.1.1

2629

2987

13,6 %

Nephrops

Norveginiai omarai

IIa (EB), Šiaurės jūra (EB)

15499

17699

14,2 %

Solea solea

Europiniai jūrų liežuviai

VIIe

832

851

2,3 %

Trachurus

Paprastosios stauridės

IX

35000

59500

70,0 %

1 lentelė. Ištekliai, kurių BLSK siūloma didinti

2 lentelė. Ištekliai, kurių BLSK nepakeistas1

Mokslinis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

BSLK zona

(žr. žemėlapį)

2014 m. BSLK

2015 m. BLSK (pasiūlymas)

BLSK pokytis 2014–2015 m. (pasiūlymas)

Engraulis

Europiniai ančiuviai

IX,X,CECAF 34.1.1.

8778

8778

0,0 %

Gadus morhua

Atlantinės menkės

VIa, Vb…

0

0

0,0 %

Lepidorhombus

Megrimai

IIa (EB), IV (EB)

2083

2083

0,0 %

3 lentelė. Ištekliai, kurių BLSK siūloma mažinti

Mokslinis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

BSLK zona

(žr. žemėlapį)

2014 m. BSLK

2015 m. BLSK (pasiūlymas)

BLSK pokytis 2014–2015 m. (pasiūlymas)

Argentina silus

Atlantinės argentinos

V, VI, VII EB ir tarptautiniai vandenys

4316

3798

-12,0 %

Caproidae

Aksominės saulažuvės

VI, VII, VIII EB

127509

53296

-58,2 %

Clupea

Silkės

VIa(S), VIIbc

3676

0

-100,0 %

VIIghjk

22360

15652

-30,0 %

VIIa

5251

4854

-7,6 %

Gadus morhua

Atlantinės menkės

VIIb,c,e-k, VIII,IX,X,CECAF 34.1.1 (EB)

6848

2471

-63,9 %

Kategato sąsiauris (IIIa(S))

100

80

-20,0 %

VIIa

228

182

-20,0 %

Lepidorhombus

Megrimai

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

2257

1013

-55,1 %

VII

17385

13814

-20,5 %

VIIIabde

1716

1366

-20,4 %

Lophius

Europiniai jūrų velniai

VII

33516

29536

-11,9 %

VIIIabde

8980

7914

-11,9 %

Melanogrammus

Juodadėmės menkės

VIIb-k, VIII, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

9479

5605

-40,9 %

VIIa

1181

945

-20,0 %

Merlangius

Paprastieji merlangai

VIII

3175

2540

-20,0 %

Vb (EB vandenys), VI, XII, XIV

292

234

-20,0 %

Merluccius

Europinės paprastosios jūrinės lydekos

VIIIc, IX, X, CECAF 34.1.1 (EB)

16266

13826

-15,0 %

Europinės paprastosios jūrinės lydekos (bendras šiaurinės dalies BLSK)

Bendras šiaurinės dalies BLSK (IIIa / IIa ir IV / Vb, VI, VII, XII ir XIV / VIIIabde)

81846

78457

-4,1 %

Molva dypterigia

Melsvosios molvos

XII zonos tarptautiniai vandenys

697

558

-20,0 %

Nephrops

Norveginiai omarai

VIIIabde

3899

3214

-17,6 %

VIIIc

67

60

-10,0 %

IX ir X; CECAF 34.1.1 EB vandenys

221

199

-10,0 %

Pleuronectes

Jūrinės plekšnės

VIIa

1220

976

-20,0 %

VIIde

5322

4597

-13,6 %

VIIfg

461

420

-8,9 %

Pollachius pollachius

Sidabriniai polakai

VII

13495

10796

-20,0 %

VIIIabde

1482

1186

-20,0 %

Rajidae

Rombinės rajos

IIIa

47

38

-20,0 %

VI, VIIa-c, VIIe-k EB vandenys

8032

6426

-20,0 %

IIa (EB), IV – Šiaurės jūra (EB)

1256

1005

-20,0 %

VIId

798

638

-20,0 %

VIII, IX zonų EB vandenys

3420

3078

-10,0 %

Solea solea

Europiniai jūrų liežuviai

VIId

4838

1931

-60,1 %

IIIa, IIIbcd (EB)

353

205

-41,9 %

VIIfg

1001

652

-34,9 %

VIIIab

3800

3420

-10,0 %

VIIa

95

90

-5,3 %

Trachurus

Paprastosios stauridės

VIIIc

18508

13572

-26,7%

IIa, IVa, VI, VII, VIIIabde; Vb, XII, XIV zonų EB vandenys

115212

85732

-25,6 %

4 lentelė. Ištekliai, kurių BLSK bus nustatytas remiantis vėlesnėmis rekomendacijomis

Mokslinis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

BSLK zona

(žr. žemėlapį)

Galutinis 2014 m. BSLK

Lepidorhombus

Megrimai

Vb(EB), VI, XII, XIV

4074

Lophius

Europiniai jūrų velniai

IIa (EB), Šiaurės jūra (EB)

7833

Vb(EB), VI, XII, XIV

4432

Melanogrammus

Juodadėmės menkės

Vb,VIa

3988

Merlangius

Paprastieji merlangai

VIIb-k

20668

Nephrops

Norveginiai omarai

VII

20989

Vb(ES ir tarptautiniai vandenys), VI

15287

5 lentelė. Ištekliai, kurių BSLK nustato atskira valstybė narė

Mokslinis pavadinimas

Bendrinis pavadinimas

BSLK zona

(žr. žemėlapį)

Atsakinga valstybė narė

Clupea

Silkės

VIa – Klaido upė

Jungtinė Karalystė

Trachurus

Paprastosios stauridės

CECAF (Kanarų salos)

Ispanija

CECAF (Madeira)

Portugalija

X, CECAF (Azorų salos)

Portugalija

Penaeus

Plonaūsės krevetės

Prancūzijos Gviana

Prancūzija

Merlangius

Paprastieji merlangai

IX,X,CECAF 34.1.1.(ES)

Portugalija

1 :

Į šią lentelę neįtraukti bendrame Tarybos ir Komisijos pareiškime „Dėl tam tikrų išteklių, apie kuriuos trūksta duomenų“ (žr. Tarybos dokumentą PECHE 13, 5232/14) nurodyti ištekliai. Šiame pareiškime nurodytų išteklių, apie kuriuos trūksta duomenų, BLSK bus taikomas dar 4 metus, nebent tuo laikotarpiu kurių nors iš tų išteklių būklė labai pasikeistų.


Side Bar