Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 3 oktober 2014

De Commissie stelt een beperkte verlaging van de vangstmogelijkheden voor de diepzeevisserij voor 2015-2016 voor om kwetsbare soorten te beschermen

De Europese Commissie heeft vandaag de vangstmogelijkheden voor diepzeevisbestanden in EU- en internationale wateren in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan voor 2015-2016 voorgesteld. In overeenstemming met wetenschappelijk advies stelt de Commissie voor om de totale toegestane vangsten (TAC's) ten opzichte van 2014 voor vier bestanden te verhogen, voor negen bestanden te verlagen en voor vijf bestanden op het huidige niveau te handhaven. Voor vier bestanden, voornamelijk diepzeehaaien, bevat het voorstel nog geen cijfer omdat pas later deze maand wetenschappelijk advies wordt uitgebracht.

Maria Damanaki, Europees commissaris voor Maritieme Zaken en Visserij: "Diepzee-ecosystemen en -visbestanden zijn zeer kwetsbaar voor menselijke activiteiten zoals visserij en moeten afdoende worden beschermd. Enkel duurzaam beheer kan de toekomst van de diepzeevisserij veiligstellen. Het is goed nieuws dat het wetenschappelijk advies voor enkele van de bestanden een stijging toelaat, maar voor de meeste andere bestanden ziet de toestand er helaas niet rooskleurig uit. Wij kijken uit naar verdere samenwerking met de lidstaten om de kennis over deze bestanden te verbeteren en naar duurzame diepzeevisserij te streven".

Voor het belangrijke rondneusgrenadierbestand ten westen van de Britse Eilanden is wetenschappelijk advies beschikbaar over hoe de maximale duurzame opbrengst kan worden bereikt. Op basis daarvan stelt de Commissie voor dit bestand een bescheiden daling (-12 %) voor, waardoor het in 2015 op duurzame niveaus kan worden bevist. Voor 2016 is een kleine verhoging (+ 2 %) mogelijk. Voor vier gaffelkabeljauwbestanden stelt de Commissie stijgingen van 10 % voor.

Voor een aantal andere bestanden zijn de gegevens beperkt en dwingt de voorzorgsbenadering tot aanzienlijke verlagingen om de bestanden te beschermen. Dit is met name het geval voor zeebrasem in de gebieden ten westen van Portugal en rond de Azoren. Het wetenschappelijk advies voor het gebied ten westen van Portugal noopt er zelfs toe een herstelplan op te stellen.

De voorstellen van de Commissie zijn gebaseerd op wetenschappelijke adviezen van de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee (ICES). De beschikbare gegevens over de meeste diepzeebestanden zijn, zowel qua populatiegrootte als qua visserijsterfte, echter ontoereikend om wetenschappers in staat te stellen de toestand van die bestanden volledig te beoordelen.

Achtergrond

Diepzeevissen groeien traag en leven lang, waardoor ze bijzonder kwetsbaar zijn voor bevissing. Ze worden bevist in wateren buiten de grote visgronden op het continentaal plat. Ze komen voor op de continentale hellingen of in de nabijheid van onderzeese bergen.

De visserij op diepzeesoorten wordt sinds 2003 door de Commissie gereglementeerd. De diepzeevisserij vertegenwoordigt ongeveer 1 % van de vis die vanuit het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan wordt aangevoerd. De vangsten en het aantal daarmee samenhangende banen zijn de laatste jaren teruggelopen als gevolg van de uitputting van de bestanden.

De zorgelijke toestand van belangrijke diepzeebestanden en het gebrek aan wetenschappelijke gegevens tonen duidelijk aan dat een beter beheerkader voor de diepzeevisserij, zoals de Commissie in 2012 heeft voorgesteld (zie IP/12/813), nog steeds hoognodig is.

Meer informatie

  • Bijgevoegde tabel: overzicht van de voorstellen van de Commissie voor 2015 en 2016.

Kaart van de visserijgebieden: http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_nl.pdf

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_en.htm

Contact:

Helene Banner (+32 2 295 24 07)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)

Voor het grote publiek: Europe Direct via telefoon 00 800 6 7 8 9 10 11 of via e­mail

Soort

Gebied

TAC in 2014 (ton)

Voorstel TAC 2015

Wijziging TAC: Voorstel 2014-2015 (%)

Voorstel TAC 2016

Wijziging TAC: Voorstel 2015-2016 (%)

Diepzeehaaien

EU-wateren en internationale wateren van V, VI, VII, VIII en IX

0

p.m.

p.m.

EU-wateren en internationale wateren van X

0

p.m.

p.m.

Diepzeehaaien – Deania hystricosa en Deania profundorum

Internationale wateren van XII

0

p.m.

p.m.

Zwarte haarstaartvis

EU-wateren en internationale wateren van I, II, III en IV

9

9

0 %

9

0 %

EU-wateren en internationale wateren van V, VI, VII en XII

3966

3173

-20 %

2538

-20 %

EU-wateren en internationale wateren van VIII, IX en X

3700

3200

-14 %

2768

-14 %

EU- en internationale wateren van CECAF 34.1.2

3490

p.m.

p.m.

Grenadiersvissen - Macrourus Berglax en Coryphaenoides rupestris

EU- en internationale wateren van I, II en IV

13

13

0 %

13

0 %

EU- en internationale wateren van III

544

435

-20 %

348

-20 %

EU-wateren en internationale wateren van Vb, VI en VII

4297

3794

-12 %

3858

2 %

EU-wateren en internationale wateren van VIII, IX, X, XII en XIV

3223

2578

-20 %

2062

-20 %

Alfonsino's

EU-wateren en internationale wateren van III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII en XIV

296

280

-5 %

280

0 %

Atlantische slijmkop

EU-wateren en internationale wateren van VI

0

0

0 %

0

0 %

EU-wateren en internationale wateren van VII

0

0

0 %

0

0 %

EU- en internationale wateren van I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII en XIV

0

0

0 %

0

0 %

Zeebrasem

EU-wateren en internationale wateren van VI, VII en VIII

178

143

-20 %

114

-20 %

EU-wateren en internationale wateren van IX

780

300

-62 %

115

-62 %

EU-wateren en internationale wateren van X

920

610

-34 %

400

-34 %

Gaffelkabeljauw

EU-wateren en internationale wateren van I, II, III en IV

31

34

10 %

34

-1 %

EU-wateren en internationale wateren van V, VI en VII

2028

2239

10 %

2239

0 %

EU-wateren en internationale wateren van VIII en IX

267

295

10 %

295

0 %

EU-wateren en internationale wateren van X en XII

54

60

10 %

60

1 %


Side Bar