Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 1. oktobra 2014

Novi vseevropski pokojninski sklad bo povečal mobilnost raziskovalcev

Z danes ustanovljenim konzorcijem, katerega cilj je uvedba nove vseevropske ureditve pokojninskih pravic, bodo lahko raziskovalci v Evropi še mobilnejši. Ko bo pobuda za pokojninsko varčevanje RESAVER vzpostavljena, se bodo raziskovalci lahko prosto gibali, brez da bi jih skrbelo, ali bodo pri tem obdržali svoje dodatne pokojninske pravice.

Konzorcij načrtuje, da bo pokojninski sistem vzpostavljen v letu 2015. Ta bo raziskovalcem omogočil, da ostanejo vključeni v isti pokojninski sklad tudi pri menjavi delovnega mesta in selitvi v drugo državo. Evropska komisija bo krila začetne stroške vzpostavitve s štiriletno okvirno pogodbo, ki bo dodeljena pred koncem leta 2014.

Konzorcij bo deloval kot mednarodno neprofitno združenje s sedežem v Belgiji. Njegovi ustanovni člani so: Srednjeevropska univerza v Budimpešti, Srednjeevropski konzorcij raziskovalne infrastrukture (CERIC-ERIC), Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A, Fondazione Edmund Mach, Istituto Italiano di Tecnologia, Tehnična univerza na Dunaju in Združenje univerz na Nizozemskem (VSNU).

Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan-Quinn je dejala: „Veliko truda smo vložili v to, da spodbudimo prosti pretok znanja v Evropi. Naš 80 milijard evrov vreden program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je bil vzpostavljen s tem namenom. Pokojnine so resna ovira za prosti pretok raziskovalcev, vendar pa smo jo danes začeli premagovati. Raziskovalne organizacije po vsej Evropi odločno spodbujam, naj se vključijo v konzorcij.“

Delodajalci bodo s sodelovanjem v pobudi RESAVER lahko prispevali v en sam pokojninski sistem. To bo zelo prožen način pokojninskega varčevanja, ki ustreza posebnim potrebam raziskovalne skupnosti. Z njim bo zagotovljeno:

  • čezmejno združevanje pokojninskih načrtov;

  • neprekinjenost pridobivanja pokojninskih pravic v primeru poklicne mobilnosti raziskovalcev med različnimi organizacijami in državami;

  • nižji režijski stroški (in zato večje koristi za člane) prek ekonomije obsega;

  • vseevropska rešitev za združevanje tveganja.

Sklad bo pripomogel k uresničevanju evropskega raziskovalnega prostora, torej pravega „enotnega trga“ za raziskave. Drugo poročilo o napredku evropskega raziskovalnega prostora, ki je bilo objavljeno 16. septembra 2014 (IP/14/1003), je potrdilo, da ima mobilnost raziskovalcev velike koristi. Tako imajo na primer raziskave raziskovalcev, ki so zamenjali državo, skoraj 20 % večji učinek kot raziskave tistih, ki niso bili mobilni. Mobilni raziskovalci ustvarjajo več znanja, kar pomeni večje koristi za gospodarstvo.

Ozadje

Mobilnost raziskovalcev je gonilo odličnosti na področju raziskav. Kljub temu pa se raziskovalci dandanes soočajo s številnimi težavami pri ohranjanju svojih dodatnih pokojninskih pravic, ko se selijo med različnimi državami. Da bi odpravili to težavo, je Evropska komisija leta 2010 opravila študijo izvedljivosti o vseevropskem pokojninskem sistemu za raziskovalce. Po opravljeni študiji je Generalni direktorat Komisije za raziskave in inovacije skupino zainteresiranih delodajalcev in predstavnike delodajalcev povabil, da pripravijo podlago za vzpostavitev sistema, ki je postal poznan kot „instrument za pokojninsko varčevanje za evropske raziskovalne institucije “ ali RESAVER.

Pobuda je bila v sporočilu iz leta 2012 o evropskem raziskovalnem prostoru izpostavljena kot prednostna naloga, pri kateri se je Evropska komisija zavezala, da bo „podpirala zainteresirane strani pri vzpostavljanju vseevropskega dodatnega pokojninskega sklada ali skladov za raziskovalce“.

Več informacij

Spletna stran RESAVER na spletišču EURAXESS

Poročilo o napredku evropskega raziskovalnega prostora

Za informacije o članstvu se obrnite na sekretariat pobude RESAVER prek e-naslova: RTD-PENSION-FUND@ec.europa.eu.

Kontakti:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 22986595)

Za javnost: Europe Direct po telefonu 00 800 6 7 8 9 10 11 ali e–pošti


Side Bar