Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 23 października 2013 r.

Porozumienie w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego: inwestycja w zrównoważoną przyszłość

Komisja Europejska przyjęła z satysfakcją wynik dzisiejszego głosowania w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na okres 2014-2020. Wynik głosowania to wielki krok w stronę osiągnięcia politycznego porozumienia przed końcem roku, dzięki czemu fundusz mógłby zacząć działać już od stycznia 2014 r.

Komisja z zadowoleniem odnotowuje, że Parlament Europejski nie wyraził zgody na przyznawanie pomocy publicznej na budowę statków oraz wyraźnie określił wysokość kwot finansowania publicznego, jakie państwa członkowskie mogą przeznaczyć na floty.

Unijna komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki, z zadowoleniem przyjęła wynik głosowania: Bardzo cieszy mnie ogólny rezultat głosowania. W szczególności z zadowoleniem przyjmuję decyzję o odrzuceniu planów wydawania pieniędzy unijnych podatników na budowę nowych statków oraz ograniczenie środków, jakie państwa członkowskie mogą przeznaczyć na potrzeby floty rybackiej. Dzięki temu EFMR będzie mógł w głównej mierze służyć finansowaniu projektów promujących zrównoważoną przyszłość dla sektora rybołówstwa i społeczności nadbrzeżnych. Z zadowoleniem przyjmuję również fakt, że Parlament Europejski postanowił, iż wszystkie zainteresowane strony powinny móc korzystać ze wsparcia przyczyniającego się do ich udziału w komitetach doradczych.

EFMR będzie wspierać wdrażanie zatwierdzonej ostatnio reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), w szczególności w zakresie odbudowy zasobów rybnych, ograniczenia wpływu rybołówstwa na środowisko morskie, a także stopniowej eliminacji nieracjonalnej praktyki odrzutów. Fundusz umożliwi zwiększenie nakładów inwestycyjnych na drobne rybołówstwo i akwakulturę stanowiące podstawę przyszłego rozwoju oraz przyczyni się do poprawy gromadzenia danych dotyczących rybołówstwa, dzięki czemu decyzje w tym zakresie będą podejmowane w oparciu o rzetelne dane. Pozwoli on również zwiększyć wsparcie UE na rzecz programów kontroli rybołówstwa w celu zagwarantowania realizacji i przestrzegania zasad dotyczących zrównoważonego i odpowiedzialnego rybołówstwa.

Środki z EFMR będą służyć finansowaniu projektów wraz z krajowymi źródłami finansowania. Każde państwo członkowskie otrzyma część całkowitego budżetu. Państwa członkowskie opracują programy operacyjne, określając w jaki sposób zamierzają wydać przyznane im pieniądze i, po zatwierdzeniu przez Komisję, władze krajowe będą mogły zdecydować, które z projektów zamierzają wesprzeć.

Kontakt:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar