Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 23. oktober 2013

Aftale om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond: investering i en bæredygtig fremtid

Europa-Kommissionen glæder sig over dagens afstemning i Europa-Parlamentet om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for 2014-2020. Resultatet er et afgørende skridt mod at sikre politisk enighed inden årets udgang, så fonden kan træde i kraft fra januar 2014.

Kommissionen noterer med tilfredshed, at Europa-Parlamentet har afvist offentlig støtte til bygning af fartøjer og fastsat klare grænser for, hvor meget medlemslandene må yde i offentlig støtte til flåder.

EU's kommissær for maritime anliggender og fiskeri, Maria Damanaki, udtrykte tilfredshed med afstemningen: "Jeg er glad for det overordnede resultat af afstemningen. Og jeg er især tilfreds med beslutningen om ikke at bruge skatteydernes penge på at bygge nye fiskerfartøjer og at sætte loft for, hvor meget medlemslandene må yde i støtte til deres fiskerflåder. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond kan således fokusere på at støtte projekter, der fremmer en bæredygtig fremtid for fiskeriet og kystsamfundene. Det glæder mig også, at Parlamentet har besluttet, at alle interesserede parter skal kunne få støtte til deltagelse i rådgivende råd."

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond vil støtte gennemførelsen af den nyligt vedtagne reform af den fælles fiskeripolitik, særligt genopbygningen af fiskebestande, mindskelsen af fiskeriets påvirkning af havmiljøet og gradvis eliminering af unødvendigt udsmid. Fonden vil øge investeringen i ikke-industrielt fiskeri og akvakultur som kilde til fremtidig vækst, og den vil støtte forbedringen af indsamlingen af fiskeridata, så afgørelser kan træffes på et solidt grundlag. Fonden vil også øge EU's støtte til programmer for fiskerikontrol for at sikre, at reglerne om ansvarligt og bæredygtigt fiskeri respekteres og overholdes.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond vil medfinansiere projekter sideløbende med national støtte, og hvert medlemsland vil få en andel af det samlede budget. Medlemslandene skal udarbejde et operationelt program, hvor de uddyber, hvordan de har tænkt sig at bruge de tildelte penge, og når det er godkendt af Kommissionen, beslutter de nationale myndigheder, hvilke projekter de vil støtte.

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar