Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 21. oktobra 2013

Čas je, da se Evropska unija odločneje zoperstavi nasilju s strelnim orožjem

V zadnjih nekaj letih so našo pozornost vedno znova zahtevali tragični strelski pohodi v Evropi, predvsem na Norveškem, v Belgiji, Finski, Franciji ali Italiji, če omenimo le nekatere med njimi. Nobena država ni imuna na nasilje s strelnim orožjem in v EU kot celoti je vsako leto več kot tisoč oseb žrtev umora s strelnim orožjem. Poleg tega se je za pol milijona kosi strelnega orožja, ki je bilo prijavljeno kot izgubljeno ali ukradeno v EU, izgubila vsaka sled.

Komisija je danes predstavila predloge, kako bi v Evropi zmanjšali nasilje, povezano s strelnim orožjem. Opredelila je ukrepe na ravni EU, in sicer zakonodajne ukrepe, operativne dejavnosti, usposabljanja in financiranje EU. Ti ukrepi so osredotočeni na grožnje, ki jih pomeni nezakonita uporaba strelnega orožja.

Evropska komisija je ob tej priložnosti objavila tudi rezultate raziskave Eurobarometra, ki kažejo, da šest od desetih Evropejcev dejansko verjame, da se bo število kaznivih dejanj s strelnim orožjem v naslednjih petih letih verjetno povečalo. Rezultati raziskave kažejo tudi, da si v povprečju 55 odstotkov Evropejcev želi strožje ureditve o tem, kdo sme posedovati, kupiti ali prodajati orožje.

Vsak teden poslušamo o novih nasilnih dejanjih, storjenih s strelnim orožjem. Vendar pa je razprava o nezakoniti uporabi strelnega orožja in prometu z njim v Evropi zaskrbljujoče mlačna. Pogosteje izvemo več o ameriški razpravi glede razširjenosti strelnega orožja, kot pa o težavah z orožjem v EU, na katere bi se bilo treba osredotočati. V Evropi imamo na tem področju polne roke dela, saj je treba zagotoviti, da kratkocevno in dolgocevno strelno orožje ter drugo napadalno orožje ne konča v rokah storilcev kaznivih dejanj“, je povedala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

Komisija zato predstavlja predloge za odpravo pomanjkljivosti na vseh stopnjah življenjskega ciklusa orožja v EU, vključno s pomanjkljivostmi pri njegovi proizvodnji, prodaji, posedovanju, trgovanju z njim, njegovem skladiščenju in onesposobitvi. Predlogi spoštujejo močne tradicije zakonite uporabe strelnega orožja (kot sta na primer športno streljanje in lovstvo).

S strožjimi skupnimi evropskimi pravili o načinu onesposobitve strelnega orožja bi lahko zagotovili, da strelnega orožja, ki je bilo izločeno iz uporabe, dejansko ni več mogoče uporabljati.

Komisija bo preučila skupni pristop k načinu označevanja strelnega orožja s serijskimi številkami ob njegovi proizvodnji, kar bi pomagalo pri spremljanju orožja, ki ga uporabijo storilci kaznivih dejanj.

Treba je razmisliti o zakonodaji EU, ki bi urejala skupna minimalna pravila o kazenskih sankcijah, s čimer bi zagotovili, da bi bili odvračilni ukrepi učinkoviti v vseh državah članicah in da preprodajalci ne bi mogli izkoriščati pravnih praznin. Takšna pravila bi lahko določala, za katera kazniva dejanja s strelnim orožjem bi morale biti predpisane kazenske sankcije (nedovoljena proizvodnja, trgovina z orožjem, nedovoljeno spreminjanje oznak, nezakonito posedovanje strelnega orožja in namen nezakonite dobave strelnega orožja). Poleg tega bi lahko opredeljevala raven sankcij, ki bi jih morale uvesti države članice.

Obseg nasilja s strelnim orožjem bi bilo mogoče zmanjšati tudi s strožjim izvajanjem direktive notranjega trga EU o posedovanju orožja v državah članicah, na primer z zmanjšanjem dostopa do posebej nevarnih vrst orožja za civilno uporabo. Pri iskanju konkretnih rešitev bodo preučeni tudi postopki izdajanja dovoljenj za orožje.

Nadzor nad prodajo in nezakonito proizvodnjo strelnega orožja bi bilo treba ustrezno izvajati. Poleg tega si bo Komisija prizadevala izvedeti več o novih tehnoloških izzivih (kot sta spletna prodaja orožja ali tridimenzionalno tiskanje sestavnih delov orožja), pa tudi o tem, kako zmanjšati tveganje nezakonite dobave strelnega orožja s poštnimi storitvami.

Poleg tega bo Komisija preučila možnosti zmanjšanja grožnje preusmerjanja iz tretjih držav, tako da bo tem državam nudila tehnično pomoč pri krepitvi njihovih sistemov za nadzor izvoza orožja, uničenju tihotapskih poti, boljšem upravljanju zalog vojaškega orožja idr.

O teh predlogih bodo zdaj razpravljali Evropski parlament, države članice in zainteresirane strani, da bi preučili različne možnosti, vključno z zakonodajnimi ukrepi.

Te prednostne naloge so oblikovane na podlagi razprav z organi kazenskega pregona, mnenj žrtev nasilja s strelnim orožjem in nevladnih organizacij ter pooblaščenih proizvajalcev, prodajalcev in uporabnikov strelnega orožja, poleg tega pa tudi na podlagi raziskave Eurobarometra in odzivov udeležencev javnega posvetovanja.

Uporabne povezave

Link to Communication

MEMO/13/916

Spletna stran Cecilie Malmström

Spremljajte komisarko Malmströmovo na Twitterju

Spletna stran GD za notranje zadeve

Spremljajte GD za notranje zadeve na Twitterju

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar