Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 октомври 2013 г.

По-добра защита за потребителите в ЕС, изтеглящи игри, електронни книги, видеоклипове и музика

Благодарение на съвместните действия на държавите от ЕС и Европейската комисия 116 уебсайта, продаващи цифрови игри, книги, видеоклипове и музика, бяха приведени в съответствие със законодателството на ЕС за потребителите.

Невен Мимица, европейският комисар за политиката за потребителите, заяви: Прилагането на потребителските права е приоритет за мен, включително в бързо променящата се цифрова среда. Радвам се, че нашата проверка обърна внимание на някои от най-важните въпроси в областта на изтеглянето на цифрово съдържание. Преди една година над 50 % от уебсайтовете не отговаряха на изискванията, а това е недопустимо. Сега те са едва 20 % и очаквам да станат още по-малко. Това е голяма напредък, но аз ще продължавам да се боря за подобряване на положението.

През лятото на 2012 г. Европейската комисия организира масова проверка на уебсайтове в целия ЕС, продаващи цифрово съдържание, за да се открият нарушения на законодателството за защита на потребителите и да се гарантира неговото прилагане. Национални органи провериха общо 330 уебсайта, представляващи голяма част от пазара. Благодарение на задълбочени разследвания бяха открити общо 172 уебсайта, които не спазват потребителското право на ЕС. Националните органи поискаха от съответните компании да отстранят нарушенията. Към днешна дата 116 уебсайта са приведени в съответствие, 49 уебсайта подлежат на по-нататъшни мерки, в 5 случая нарушенията са незначителни и държавите не са продължили разследването, а 2 от уебсайтовете вече не съществуват. В резултат на намесата на правоприлагащите органи в държавите от ЕС 80 % от тези 330 уебсайта вече спазват потребителското законодателство на Съюза.

Какво точно бе проверено?

Беше проверено дали информацията за основните характеристики на продуктите е лесно достъпна на уебсайтовете, а не написана с „дребен шрифт“, дали се предоставят електронни адреси, на които могат да се изпращат въпроси и жалби, както и дали се предлагат справедливи условия. Основните открити проблеми бяха:

  • несправедливи договорни условия, изключващи правото на потребителите да предявяват искове или отказващи им право на обезщетение в случай на дефектни продукти;

  • неясна информация по отношение на правото на отказ от покупката: поради естеството на цифровите продукти, търговците са длъжни да информират потребителите преди покупката, че те не могат да се откажат от нея след започване на изтеглянето на съдържание — 42 % от проверените уебсайтове не бяха посочили този факт.

  • липса на задължителна информация за самоличността на търговеца, и по-конкретно за техния електронен адрес, лишаваща потребителите от възможност за ефективна обратна връзка.

Освен проверката Европейската комисия поръча съпътстващо проучване, което разкри, че за географските ограничения е предоставена недостатъчна или не е предоставена никаква информация. Тази информация е изключително необходима на потребителите, пътуващи в други страни от ЕС, които обикновено очакват да имат достъп и да могат да използват своето цифрово съдържание безпрепятствено в рамките на целия единен пазар.

Проучването разкри също, че игрите, рекламирани като „безплатни“, често изискват плащане на по-късен етап, без това да е ясно обяснено от самото начало. Подобни практики често са пряко насочени към деца — най-уязвимата потребителска група — и водят до ситуации, в които родителите натрупват огромни сметки, позволявайки на децата си да играят на техните мобилни устройства.

Какво предстои?

Националните административни и правни процедури продължават за 49-те уебсайта, които все още са нередовни. Разглежда се и специалният въпрос за покупки в хода на играта, за да се гарантира по-добро информиране на потребителите и да се избегнат неочаквани и несъразмерни такси в резултат от подобни покупки, извършени от деца.

Контекст

Масовата проверка представлява проверка на уебсайтове в целия ЕС с цел да се открият нарушения на законодателството за защита на потребителите и впоследствие да се гарантира неговото прилагане. Проверката се координира от Комисията и се извършва едновременно от националните правоприлагащи органи. Проверката на цифровото съдържание се проведе в 26 страни от ЕС, Норвегия и Исландия през юни 2012 г. Тя беше шестата масова проверка от 2007 г. насам.

Все по-голям процент от европейските граждани купуват цифрово съдържание: през последните 12 месеца средно 79 % от европейските потребители са използвали музикални услуги онлайн, а 60 % са играли онлайн игри. Според източници от бранша изтеглената музика в ЕС през 2010 г. е била на стойност 677 милиона евро. По приблизителни изчисления през 2011 г. потребителите в Обединеното кралство, Германия, Франция, Италия, Испания, Нидерландия и Белгия са похарчили 16,5 милиарда евро за онлайн игри. Игрите за деца, рекламирани като „безплатни“, представляват все по-голям дял от пазара на игри в ЕС (50 % от всички игри за последните 12 месеца).

За допълнителна информация:

MEMO/13/877

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

Приложение – Брой на проверените и редовни уебсайтове към 9 октомври 2013 г.:

Държава

Проверени уебсайтове

Първи етап — проверка (2012 г.)

Втори етап — правоприлагане

(резултати към октомври 2013 г.)

Редовни уебсайтове

Уебсайтове с потвърдени нарушения

Редовни уебсайтове към 9 октомври 2013 г.

Уебсайтове, подлежащи на допълнителни процедури, с незначителни нарушения или вече несъществуващи

Редовни уебсайтове към 9 октомври 2013 г. като процент от уебсайтовете, проверени през 2012 г.

Австрия

10

2

8

6

4

60%

Белгия

11

7

4

7

4

64%

България

10

10

0

10

0

100%

Кипър

3

0

3

3

0

100%

Чешка република

11

9

2

11

0

100%

Дания

10

4

6

9

1

90%

Естония

10

7

3

10

0

100%

Финландия

10

2

8

9

1

90%

Франция

27

16

11

23

4

85%

Германия

26

14

12

23

3

89%

Гърция

10

2

8

8

2

80%

Унгария

6

1

5

6

0

100%

Исландия

10

1

9

10

0

100%

Италия

10

4

6

7

3

70%

Латвия

10

0

10

8

2

80%

Литва

10

10

0

10

0

100%

Люксембург

8

7

1

7

1

88%

Малта

10

2

8

6

4

60%

Нидерландия

11

8

3

10

1

91%

Норвегия

9

6

3

6

3

67%

Полша

10

8

2

8

2

80%

Португалия

20

11

9

11

9

55%

Румъния

10

5

5

9

1

90%

Словакия

10

3

7

8

2

80%

Словения

4

1

3

4

0

100%

Испания

26

5

21

19

7

68%

Швеция

17

2

15

15

2

89%

Обединено кралство

11

11

0

11

0

100%

Общо

330

158

172

274

56

83%

 

За контакти:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Andreana Stankova (+32 2 295 78 57)


Side Bar