Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 30. syyskuuta 2013

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan tutkimuksen mukaan noin 35 prosenttia EU:n työpaikoista on kytköksissä teollisuus- ja tekijänoikeusvaltaisiin toimialoihin

Tänään on julkaistu Euroopan patenttiviraston (EPO) ja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (OHIM) yhteistyönä tekemä tutkimus Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe (syyskuu 2013). Tutkimuksessa arvioidaan teollis- ja tekijänoikeuksien merkitystä EU:n taloudelle. Sen keskeisenä päätelmänä on, että teollis- ja tekijänoikeusvaltaiset toimialat tuottavat noin 39 prosenttia EU:n kaikesta taloudellisesta toiminnasta (arvo noin 4,7 biljoonaa euroa vuodessa) ja luovat suoraan noin 26 prosenttia EU:n kaikista työpaikoista (56 miljoonaa työpaikkaa). Lisäksi 9 prosenttia EU:n työpaikoista on välillisesti kytköksissä näihin aloihin.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaava komissaari Michel Barnier kertoo olevansa vakuuttunut siitä, että teollis- ja tekijänoikeuksilla on erittäin suuri merkitys innovoinnin ja luovuuden edistämisessä. "Olen tyytyväinen siihen, että tämä tutkimus julkaistaan, sillä se osoittaa, että edistämällä teollis- ja tekijänoikeuksia voidaan lisätä kasvua ja työllisyyttä", Barnier toteaa ja jatkaa: "Tutkimus tukee näyttöön perustuvaa päätöksentekoamme. Se osoittaa, että teollis- ja tekijänoikeuksia käytetään kaikkialla taloudessa – huipputeknologian aloista urheiluvälineiden, lelujen ja tietokonepelien valmistamiseen. Kaikilla näillä toimialoilla käytetään usein yhdentyyppisten teollis- ja tekijänoikeuksien sijasta monentyyppisiä teollis- ja tekijänoikeuksia."

Euroopan patenttiviraston pääjohtajan Benoît Battistellin mukaan tutkimusraportti osoittaa, että patenttien ja muiden teollis- ja tekijänoikeuksien tarjoama höyty ei ole pelkkää talousteoriaa. "Aineeton omaisuus on tullut hyvin tärkeäksi innovatiivisille yrityksille", Battistelli toteaa. "Erityisesti pk-yritykset mutta myös tutkimuskeskukset ja korkeakoulut hankkivat usein pääomaa ja liikekumppaneita patenttien avulla. Säilyttääkseen kilpailukykynsä maailmantaloudessa Euroopan on kannustettava yrityksiä vielä enemmän kehittämään ja käyttämään uutta teknologiaa ja innovaatioita."

Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston pääjohtaja António Campinos huomauttaa puolestaan, että julkaistussa tutkimuksessa, joka on syntynyt eri virastoista ja eri maista olevien asiantuntijoiden tiiviin yhteistyön tuloksena, on käytetty avoimia ja toistettavissa olevia menetelmiä. "Tutkimuksessa tarkastellaan sitä peruskysymystä, mikä on teollis- ja tekijänoikeusvaltaisten toimialojen merkitys EU:ssa työllisyyden, BKT:n ja kaupan kannalta", Campinos toteaa. "Nyt olemme saaneet siihen selvän vastauksen. Näillä toimialoilla on todella merkitystä, ja niiden merkitys on itse asiassa hyvin suuri."

Tutkimuksen painopiste on EU:n taloudessa. Tutkimuksessa tarkoitetaan teollis- ja tekijänoikeusvaltaisilla toimialoilla joko sellaisia aloja, joilla rekisteröidään useampia teollis- ja tekijänoikeuksia työntekijää kohden kuin muilla aloilla, tai sellaisia aloja, joilla teollis- ja tekijänoikeuksien käyttö kuuluu toiminnan luonteeseen. Toimialat on valittu EU:n tasolla, eli teollis- ja tekijänoikeusvaltaisuutta on mitattu EU:n laajuisesti.

Tutkimuksessa todetaan myös seuraavat seikat:

  1. Teollis- ja tekijänoikeusvaltaisilla toimialoilla keskiansiot ovat yli 40 prosenttia suurempia kuin muilla toimialoilla.

  2. Seuraavassa on joitakin esimerkkejä teollis- ja tekijänoikeusvaltaisista toimialoista:

  • voimakäyttöisten käsityökalujen valmistus (patentit)

  • lääkeaineiden valmistus (tavaramerkit)

  • kellojen valmistus (mallit)

  • kirjojen kustantaminen (tekijänoikeus)

  • maitotaloustuotteiden ja juuston valmistus (maantieteelliset merkinnät).

  1. Teollis- ja tekijänoikeusvaltaisia ovat myös sadat muut toimialat, jotka saattavat olla niinkin erilaisia kuin rahoitus- ja vakuutuspalvelut, mainostoimistot, jäätelön valmistus, tapettien valmistus, viinintuotanto, sähkövalaistus ja kodinkoneet, satelliittiviestintä sekä öljyn ja kaasun talteenotto. Monilla toimialoilla käytetään samanaikaisesti useampia teollis- ja tekijänoikeuksia.

Tutkimusraportin liitteessä on luettelo kaikista teollis- ja tekijänoikeusvaltaisista toimialoista.

Yhdysvaltojen patenttivirasto teki vuonna 2012 yhdessä Yhdysvaltojen talous- ja tilastohallinnon kanssa vastaavanlaisen tutkimuksen, jossa saatiin samankaltaisia tuloksia Yhdysvaltojen taloudesta kuin tässä sisämarkkinoiden harmonisointiviraston ja Euroopan patenttiviraston Euroopan taloudesta tekemässä tutkimuksessa.

Tutkimus on saatavissa seuraavista osoitteista:

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (OHIM):

http://oami.europa.eu

Euroopan patenttivirasto:

http://www.epo.org/

Lisätietoja teollis- ja tekijänoikeuksista:

http://ec.europa.eu/internal_market/intellectual-property/studies/index_en.htm

Twitter: #IPEurope #EUIPstudy

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94


Side Bar