Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 30. avgusta 2013

Okolje: nova uredba o biocidih izboljšuje zdravje ljudi in varstvo okolja

Nova uredba o biocidnih pripravkih, ki se uporablja od 1. septembra, bo znatno povečala varnost in poenostavila postopek izdaje dovoljenj za biocide, ki se uporabljajo in dajejo na trgu v EU. Biocidi so kemikalije, ki se uporabljajo za zatiranje škodljivih organizmov, kot so škodljivci in klice (tj. plesni in bakterije), vključno s sredstvi proti insektom, razkužili in industrijskimi kemikalijami, kot so barvila za preprečevanje obraščanja na ladjah in sredstva za zaščito materialov.

Nova uredba je pomembna prelomnica za notranji trg, saj ponuja možnost predložitve vloge za vseevropsko dovoljenje za biocidne pripravke, ki bo industriji omogočilo neposredno dajanje proizvodov na celotni trg EU. Skupni prihranek stroškov, ki ga bo industrija dosegla s tem poenostavljenim in učinkovitejšim izdajanjem dovoljenj za proizvode in souporabo podatkov ter zahtevami glede podatkov, je ocenjen na 2,7 milijarde EUR v obdobju 10 let.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Ta uredba je še en korak k zagotovitvi, da se po vsej EU dajejo na voljo samo varni in odobreni proizvodi. Poenostavitev postopkov izdajanja dovoljenj bo prinesla znatne gospodarske koristi za podjetja, obenem pa zagotovila visoko raven varstva okolja za državljane“.

Nove določbe tudi zmanjšujejo testiranje na živalih, saj je souporaba podatkov obvezna, ter spodbujajo bolj prilagodljiv in pametnejši pristop do testiranja. Namenska platforma IT (register biocidnih pripravkov), ki se trenutno uporablja za predložitev vlog in beleženje odločitev v zvezi z njimi, se bo zdaj uporabljala tudi za obveščanje javnosti.

Nova uredba je bila tudi prvi del zakonodaje, ki vključuje novo opredelitev Komisije o nanomaterialih.

Evropska agencija za kemikalije (ECHA) bo v okviru te nove uredbe Komisiji in državam članicam zagotavljala znanstveno in tehnično pomoč. Naloge Agencije med drugim vključujejo predložitev mnenj o odobritvi aktivnih snovi in izdaji dovoljenj Unije za biocidne pripravke. Skupno število mnenj, ki jih bo predložila ECHA, se bo po pričakovanjih povečalo z 80 leta 2014 na 300 leta 2020.

Ozadje

Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju biocidnih pripravkov v promet je bila sprejeta leta 1998. V skladu z navedeno direktivo so morale države članice predpise v nacionalno zakonodajo prenesti do 14. maja 2000. Namen direktive o biocidnih pripravkih je uskladiti evropski trg za biocidne pripravke in njihove aktivne snovi. Hkrati je njen namen tudi zagotoviti visoko raven zaščite za ljudi, živali in okolje.

Nova Uredba (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov je bila sprejeta 22. maja 2012 in se uporablja od 1. septembra 2013. Razveljavlja in nadomešča prejšnjo direktivo.

Od sprejetja Uredbe je Evropska komisija sprejela številne izvedbene ukrepe, da bi omogočila njeno ustrezno uporabo.

Več informacij:

Spletna stran Komisije o biocidih:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/2012/overview.htm

Spletna stran ECHA o biocidih:

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Kontakta:

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar