Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. augusztus 30.

Környezetvédelem: a biocid termékekről szóló új rendelet még jobban védi az emberi egészséget és a környezetet

A biocid termékekkel foglalkozó új rendelet szeptember 1-jén lép hatályba. Jelentősen fokozni fogja az EU-ban forgalomba kerülő és használható biocid termékek biztonságosságát, ugyanakkor sokkal egyszerűbbé teszi az azokhoz kapcsolódó engedélyezési eljárásokat is. A biocidek a káros szervezetek, például a kártevők és csírák (penész, baktériumok) elpusztítására alkalmas vegyi anyagok. Ide tartoznak többek között a rovarriasztók, a fertőtlenítőszerek, valamint az olyan ipari vegyszerek, mint a korhadásgátló hajófestékek és a különböző anyagok tartósítására használt szerek.

Az új rendelet jelentős áttörést hoz a belső piac szempontjából, ugyanis lehetőséget biztosít arra, hogy a kérelmezők az EU egészében érvényes engedélyt szerezzenek a biocid termékek forgalomba hozatalához, amivel az egész EU piacán kínálhatók az ágazat termékei. Az egyszerűbb és hatékonyabb termékengedélyezési eljárással, az adatmegosztással és az új követelményekkel elért költségmegtakarítás a becslések szerint 10 év alatt 2,7 milliárd euróra rúghat.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos a következőket nyilatkozta: „Ez a rendelet is azt szolgálja, hogy kizárólag biztonságos, engedélyezett termékek legyenek elérhetők az EU piacán. Az engedélyezési eljárások egyszerűbbé tétele jelentősen csökkenti a vállalkozások gazdasági terheit, de a lakosság és a környezet számára magas szintű védelmet biztosít.”

Az új rendelkezések kötelezővé teszik az állatkísérletek adatainak megosztását, ily módon csökkentik a szükséges állatkísérletek számát, valamint rugalmasabb és intelligensebb hozzáállást ösztönöznek a teszteléshez. Az eddig a kérelmek benyújtására és a döntések rögzítése használt IT-platform (a biocid termékek nyilvántartása) ezentúl az információk nyilvánosságra hozatalát is szolgálja majd.

Az új rendelet úttörő jellegét az is bizonyítja, hogy ez az első olyan jogszabály, amely tartalmazza a nanoanyagok Bizottság által elfogadott meghatározását.

A rendelet alkalmazásában az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) tudományos és technikai segítséget nyújt a Bizottság és a tagállamok részére. Az Ügynökség feladata például a hatóanyagok jóváhagyásával kapcsolatos vélemények készítése, valamint a biocid termékek egész Unióra érvényes engedélyezése. Az ECHA által készítendő vélemények száma várhatóan emelkedni fog: 2014-ben 80, 2020-ban pedig 300 vélemény kiadására lehet szükség.

Háttér

A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0008:HU:NOTi

rányelvet 1998-ban fogadták el. Az irányelv rendelkezéseit a tagállamoknak 2000. május 14-ig kellett átültetniük nemzeti jogrendszereikbe. Az irányelv rendeltetése az volt, hogy egységesebbé tegye a biocid termékek és hatóanyagok európai piacát. Ugyanakkor magas szintű védelmet kívánt nyújtani az emberek, az állatok és a környezet számára.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:167:0001:0123:HU:PDF

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló új 528/2012/EU rendeletet 2012. május 22-én fogadták el, és 2013. szeptember 1-jétől alkalmazandó. A rendelet hatályon kívül helyezi az irányelvet, és annak helyébe lép.

Elfogadása óta a Bizottság számos végrehajtási intézkedést is alkotott, amelyek a rendelet maradéktalan végrehajtását szolgálják.

További információ:

A Bizottság biocidekkel foglalkozó internetes oldala:

http://ec.europa.eu/environment/biocides/2012/overview.htm

Az Európai Vegyianyag-ügynökség biocidekkel foglalkozó internetes oldala:

http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar