Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. julija 2013

Komisija poziva javnost k razpravi o evropskem pristopu k insolventnosti podjetij

Evropska komisija je danes začela javno posvetovanje o evropskem pristopu k poslovnemu neuspehu in insolventnosti, ki se osredotoča na vprašanja, kako zdravim podjetjem omogočiti preživetje in poštenim podjetnikom ponuditi drugo priložnost, ob tem pa zaščititi pravice upnikov do povračila denarja. Postopki morajo biti hitri in učinkoviti ter v interesu tako dolžnikov kot upnikov, hkrati pa morajo pomagati ohranjati delovna mesta, pomagati dobaviteljem, da obdržijo kupce, in lastnikom, da ohranijo vrednost podjetij, ki so sposobna preživeti. Razhajanja med nacionalnimi zakonodajami o insolventnosti lahko ustvarijo pravno negotovost in neprijazno poslovno okolje. Ključna vprašanja so čas, ki je potreben za poravnavo dolgov, pogoji za začetek postopkov, izpolnitev zahtevkov in pravila za načrte prestrukturiranja. To lahko negativno vpliva na čezmejne naložbe. Namen danes objavljenega posvetovanja je zbrati mnenja deležnikov o tem, kako se najbolje spoprijeti s temi izzivi.

"Evropa potrebuje kulturo reševanja in sanacije dobrih podjetij in posameznikov v finančnih težavah," je povedala podpredsednica Komisije in evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. "Pošteni podjetniki morajo dobiti drugo priložnost, da insolventnost ne postane doživljenjska kazen, če se kaj zalomi. Mala in srednja podjetja so hrbtenica gospodarstva, zato so še posebej pomembna. Računam na vse, ki so pripravljeni sodelovati v tem posvetovanju, saj želimo zbrati najboljše ideje o tem, kako se odzvati na insolventnost podjetij."

Predlagana posodobitev uredbe o insolventnosti EU iz leta 2000 je prvi pomemben korak, da se zakonodaja EU o insolventnosti prilagodi izzivom 21. stoletja (IP/12/1354, MEMO/12/969). Hkrati pa je jasno, da zgolj revizija uredbe ne zadostuje za obravnavo temeljnih izzivov čezmejne insolventnosti, kot se včasih pokažejo zaradi razlik v nacionalnih zakonodajah o insolventnosti. Zato se je s sporočilom, ki ga je Komisija sprejela skupaj s predlogom uredbe o insolventnosti decembra 2012, začela razprava o novem pristopu EU k poslovnemu neuspehu v kontekstu različnih nacionalnih pravil o insolventnosti. Danes začeto posvetovanje je nadaljevanje tega procesa.

Eno od vprašanj iz posvetovanja je potreba po uskladitvi "časa za povračilo dolgov" (čas, ki je potreben za zaprtje propadlega podjetja), kar se pogosto šteje kot ključna točka za nov poslovni začetek. Trenutno se čas, ki je potreben za zaprtje propadlega podjetja, v EU močno razlikuje, saj lahko traja od štiri mesece na Irskem do več kot šest let na Češkem. V nekaterih državah pa propadli podjetniki sploh niso upravičeni do odpusta dolga.

Posvetovanje obravnava tudi pravila o izvajanju poklica likvidacijskega upravitelja. Dalje so deležniki pozvani k razpravi o tem, ali veljavna pravila o nalogah in odgovornosti direktorjev v primeru insolventnosti ustvarjajo probleme v praksi in ali bi bilo treba uvesti pravila na ravni EU, ki bi menedžerjem, obsojenim goljufij v eni državi, onemogočila vodenje podjetja v drugi državi. Posvetovanje vključuje še vprašanje, ali pravna negotovost, ki izhaja iz različnih pogojev, pod katerimi se dejanje insolventnega dolžnika, ki je škodljivo za njegove upnike, lahko prepreči na nacionalnih sodiščih, ustvarja probleme v praksi.

To posvetovanje je odprto do 11. oktobra 2013 in dostopno na naslednji povezavi:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Ozadje

Podjetja so ključna za ustvarjanje blaginje in delovnih mest. Toda ustanoviti podjetje in ostati v poslu ni preprosto, še zlasti v današnjih gospodarskih razmerah.

Statistike kažejo, kako nujno je ukrepanje na tem področju: polovica vseh podjetij ne preživi prvih pet let delovanja. Povprečno propade v EU vsako leto 200 000 podjetij, kar pomeni 1,7 milijona neposredno izgubljenih delovnih mest. Četrtina teh stečajev ima čezmejni vidik.

Komisija je decembra 2012 kot evropski odziv pripravila sveženj ukrepov za modernizacijo pravil o insolventnosti (IP/12/1354, MEMO/12/969). Glavni elementi svežnja so predlog o spremembi uredbe o insolventnosti ter strateško sporočilo "Nov evropski pristop k poslovnemu neuspehu in insolventnosti".

Evropsko zakonodajo o insolventnosti predstavlja Uredba (ES) št. 1346/2000 o postopkih v primeru insolventnosti ("uredba o insolventnosti"), ki se uporablja od 31. maja 2002. Vsebuje pravila o sodni pristojnosti, priznavanju in pravu, ki se uporablja, ter določa usklajevanje postopkov v primeru insolventnosti, uvedenih v več državah članicah. Uredba se uporablja, kadar ima dolžnik premoženje ali upnike v več kot eni državi članici.

Več informacij

Javno posvetovanje o novem evropskem pristopu k poslovnemu neuspehu in insolventnosti

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Evropska komisija – postopki v primeru insolventnosti:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Spletna stran podpredsednice Evropske komisije in komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding.

Kontakti:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar