Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 5. srpnja 2013.

Komisija traži doprinos javnosti europskom pristupu pitanju insolventnosti poduzeća

Europska je komisija danas pokrenula javno savjetovanje o europskom pristupu poslovnom neuspjehu i insolventnosti, koje je usmjereno na pomoć zdravim poduzećima u preživljavanju te pomoć poštenim poduzetnicima da dobiju drugu priliku, dok se istovremeno štiti pravo vjerovnika na povrat novca. Postupci trebaju biti brzi i učinkoviti, u interesu dužnika i vjerovnika te bi se njima trebala štititi radna mjesta, dostavljačima pomoglo da zadrže kupce a vlasnicima da sačuvaju vrijednost u poduzećima koja su sposobna preživjeti. Razlike među nacionalnim zakonima o insolventnosti mogu za posljedicu imati pravnu nesigurnost i nepovoljno poslovno okružje. Ključna su pitanja vrijeme potrebno za otpust duga, uvjeti za pokretanje postupka , podnošenje zahtjeva i pravila za planove restrukturiranja. Ti čimbenici mogu negativno utjecati na prekogranične investicije. U okviru danas pokrenutog savjetovanja tražit će se stajališta dionika o tome kako se najbolje može odgovoriti na te izazove.

„Europi je potrebna kultura „spasa i oporavka” za poduzeća koja su sposobna preživjeti i pojedince u financijskim poteškoćama” kazala je potpredsjednica Vivien Reding, povjerenica EU-a za pravosuđe. Poštenim vlasnicima poduzeća potrebno je pružiti drugu priliku tako da se u slučaju neuspjeha insolvensnost ne pretvori u doživotnu kaznu. Posebno su važna mala i srednja poduzeća, koja čine okosnicu našeg gospodarstva. Računam na sve zainteresirane strane da aktivno sudjeluju u ovom savjetovanju tako da možemo prikupiti najbolje ideje o tome kako odgovoriti na izazov insolventnosti poduzeća.”

Predloženo osuvremenjivanje EU-ove Uredbe o stečaju – donesena 2000. – ključni je korak kojim bi se zakonodavstno o insolventnosti prilagodilo potrebama 21. stoljeća (IP/12/1354, MEMO/12/969). Istovremeno je jasno da se samom revizijom Uredbe ne može odgovoriti na izazove u području insolventnosti u prekograničnom poslovanju, primjerice razlikama u nacionalnim zakonima o insolventnosti koje ponekad dođu do izražaja. Stoga je Komunikacijom koju je Komisija donijela usporedno s prijedlogom Uredbe o stečaju u prosincu 2012. pokrenut proces razmatranja novog EU-ova pristupa pitanju poslovnog neuspjeha u svjetlu različitih nacionalnih pravila o insolventnosti. Danas pokrenuto savjetovanje nastavak je tog procesa.

Jedno je od pitanja pokrenutih na savjetovanju potreba usklađivanja „vremena za poravnanje duga” (vrijeme koje je potrebno za zatvaranje neuspješnog poduzeća), što se često smatra ključnim faktorom u stjecanju prilike za ponovni poslovni početak. Vijeme koje je potrebno za zatvaranje neuspješnog poduzeća trenutačno se znatno razlikuje širom EU-a i kreće se od četiri mjeseca u Irskoj do više od šest godina u Češkoj Republici, a u nekim državama neuspješni poduzetnici uopće ne mogu ostvariti otpust duga.

U savjetovanju je riječ i o pravilima kojima se uređuje obavljanje dužnosti likvidatora. Osim toga od dionika se traži da odgovore stvaraju li postojeća pravila o dužnostima i odgovornostima direktora u slučaju insolventnosti probleme u praksi i trebaju li se uvesti pravila na razini EU-a kojima bi se direktore koji sudjeluju u prijevari i diskvalificirani su u jednoj zemlji spriječilo da vode poduzeća u drugoj zemlji. Konačno, u savjetovanju se postavlja pitanje dolazi li do problema u praksi zbog pravne nesigurnost koja proizlazi iz različitih uvjeta pod kojima se može spriječiti djelovanje insolventnog dužnika koje je štetno za vjerovnike.

Ovo je savjetovanje otvoreno do 11. listopada 2013. i dostupno je na sljedećoj poveznici. http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Pozadina

Poduzeća imaju ključnu ulogu u ostvarivanju napretka i otvaranju radnih mjesta. Međutim, osnivanje poduzeća i njegovo vođenje teško je, osobito u današnjoj gospodarskoj klimi.

Brojke pokazuju koliko je hitno poduzeti mjere u ovome području: polovina svih poduzeća ne preživi prvih pet godina svog poslovanja. U EU-u godišnje propadne prosječno 200 000 poduzeća, što rezultira izravnim gubitkom 1,7 milijuna radnih mjesta. U četvrtini tih stečajeva postoji prekogranični element.

Komisija je kao europski odgovor na taj problem u prosincu 2012. predstavila paket mjera za osuvremenjivanje pravila o insolventnosti (IP/12/1354, MEMO/12/969). Glavni su elementi paketa bili prijedlog izmjene Uredbe o stečaju i Komunikacija o politici „Novog europskog pristupa poslovnom neuspjehu i insolventnosti”.

Europski je zakon o stečaju utvrđen Uredbom (EZ) br. 1346/2000 o stečajnom postupku („Uredba o stečaju”), koja je na snazi od 31. svibnja 2002. Uredba sadržava pravila o nadležnosti, priznavanju i pravu koje se primjenjuje te se njome omogućuje usklađenje stečajnog postupka koji je pokrenut u više država članica. Uredba se primjenjuje kad god se dužnikova imovina ili vjerovnici nalaze u dvije ili više država članica.

Dodatne informacije

Javno savjetovanje o novom europskom pristupu pitanju poslovnog neuspjeha i insolventnosti

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InsolvencyTwo

Europska komisija – stečajni postupak:

http://ec.europa.eu/justice/civil/commercial/insolvency/index_en.htm

Internetska stranica potpredsjednice Europske komisije i povjerenice EU-a za pravosuđe Viviane Reding: http://ec.europa.eu/reding

Kontakti :

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar